Management Performant

Postat în Oferta de studii master
Informații GeneralePREZENTAREADMITERE CURRICULUMInternshipECHIPĂ OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂALUMNI

Limba de predare: lb. română

Domeniul de studiu: Management

Forma de invățământ: cu frecvență

Durata studiilor: 4 semestre

Număr de credite necesare pentru obtinerea diplomei de master:

 • 120 credite pentru disciplinele studiate și
 • 10 credite pentru examenul de susținere a lucrării de disertație

Număr de locuri bugetate: 15

Număr de locuri cu taxă: 35

Taxa de scolarizare: 3000 ron/an, plătibili în 4 (patru) tranșe

Coordonatorul specializării: Conf. dr. Nicoleta Dorina RACOLȚA-PAINA

E-mail: nicoleta.paina[at]ubbcluj.ro; Telefon: 0264 405300, int. 5961

Compatibilitatea cu alte programe masterale:

 • London School of Economics and Political Science, UK;
 • Yale School of Management, UK;
 • Middlesex University London, UK;
 • Jonkoping International Business School, Suedia.

Masteratul Management performant oferă un mediu de lucru profesional, interactiv, plăcut și provocator, oportunități de a cunoaște oameni cu expertiză și experiență, un context favorabil implicării și dezvoltării profesionale și personale.

Acesta asigură dobândirea de competențe manageriale și antreprenoriale, care contribuie la un parcurs profesional de succes. Funcționăm ca și o echipă care crede în acest proiect comun și are drept scop facilitarea dobândirii de competențe pentru succesul profesional.

 

Competențe dobândite

 • interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale;
 • capacitatea de a realiza analiza și diagnosticul procesului de management al diferitelor organizații;
 • capacitatea de a concepe/oferi soluții în vederea atingerii obiectivelor de management ale organizațiilor;
 • capacitatea de elaborare și implementare de strategii și politici ale organizației în funcție de nevoile acesteia;
 • competențe  soft: gândire critică, învățare reflexivă, comunicare, relaționare interpersonală și gestionare a conflictelor, toleranță, empatie, sensibilitate interculturală;

Avantajele oferite de acest program de master

 • burse ERASMUS la una din cele 70 de universități partenere;
 • programe de internship oferite de diferite companii de succes (în ultimii 4 ani, masteranzii au fost vizați de către Fortech, Aegon România, BCR Sucursala Județeană Cluj etc.);
 • posibilitate de participare în proiecte cu finanțare europeană (POS DRU / PO CU);
 • 5 săptămâni de internship la companii de renume din mediul privat;

 

Potențialii beneficiari ai acestui program de master

 • Cei care doresc să își lărgească baza de cunoștințe din domeniul managementului și al economiei respectiv să își dezvolte abilitățile practice de management, ca de exemplu:
 • înțelegerea contextului în care funcționează organizațiile;
 • interpretarea situaţiilor şi proceselor organizaţionale;
 • capacitatea de a realiza analiza şi diagnosticul procesului de management al diferitelor organizaţii;
 • capacitatea de a concepe/oferi soluţii în vederea atingerii obiectivelor de management ale organizaţiilor;
 • capacitatea de a elabora şi implementa strategii şi politici ale organizaţiei în funcţie de nevoile acesteia;
 • Cei care doresc să dobândească următoarele competenţe:identificarea și alocarea resurselor, lucrul cu ceilalți, munca în echipă, asimilarea și utilizarea informațiilor, înțelegerea relațiilor complexe, gândirea critică, comunicarea etc.

Internship / Practică

 • In cadrul semestrului al II-lea de master, studenții vor participa la un program aplicativ de training (internship) negociat în prealabil de către supervizorul de practică (care este cadrul didactic al facultății) cu instituțiile de profil (organizații private și publice) partenere, conform programului de studii.
 • Programul aplicativ de training se va realiza modular pe o perioadă de 5 săptămâni.
 • Studentul masterand va beneficia de un tutore de practică, din cadrul firmei unde își va realiza programul aplicativ de training. Supervizorul de practică va urmări activitatea studenților, prin vizite de monitorizare și va evalua rezultatele acestui internship, prin conținutul porfoliului de practică respectiv prin colocviul susținut de masteranzi.

Diplome și calificări dobândite de absolvenți

 • Absolvenţii acestui program de master primesc o Diplomă de master, emisă de Ministerul Educației Naționale din România.
 • Această Diplomă poate fi completată de un certificat de formare profesională ca Manager de proiect (cod COR 242101), acreditat ANC (CNPFA).

 

Modul de desfăşurare a admiterii:

Interviu de carieră, cu o pondere de 100% din nota finală

OBSERVAȚII:

 1. Cu ocazia interviului, studenții sunt rugați să prezinte Comisiei un CV și o scrisoare de motivație.
 2. Interviul va cuprinde o discuție cu privire la interesul candidatului pentru domeniul masteratului respectiv disponibilitatea de a participa la activitățile specific acestuia (proiecte individuale şi de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii aplicate, dezbateri etc.).


Pe parcursul interviului de carieră, se va acorda atenție:

 • principalelor realizări obținute de candidat;
 • experienţei relevante pentru domeniul masteratului;
 • contribuţiei masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung ale candidatului.

Criterii generale de evaluare a candidaților:

 • compatibilitatea dintre obiectivele profesionale și misiunea și obiectivele programului masteral;
 • capacitatea de a răspunde la situaţii neprevăzute şi de a oferi soluţii unor probleme de tip managerial şi economic;
 • capacitatea de a lua decizii în context manageriale complexe;
 • capacitatea de lucru în echipă;
 • motivația pentru implicarea în proiecte de echipă;
 • experiența profesională;
 • creativitatea și spiritul de inițiativă.

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Disciplinele din Planul de învățământ al acestui masterat (promoția 2021-2022) contribuie la pregătirea profesională a masteranzilor, după cum urmează:

Competențe manageriale

 • Economie managerială
 • Comportament organizațional
 • Team leadership. Dezvoltarea abilităților manageriale
 • Diplomație în afaceri
 • Comunicare de criză
 • Negocieri în afaceri economice internaționale
 • Contabilitate managerială aplicată

Competențe antreprenoriale

 • Finanțe antreprenoriale
 • Planuri de afaceri
 • Strategii de marketing și inovare
 • Antreprenoriat și management de proiecte
 • Monitorizare, evaluare, audit
 • Comunicare de marketing
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training

Cadrul economic, social și juridic al firmelor

 • UE în economia globală
 • Analiza pieței muncii
 • Fundamentele juridice ale pieţei unice

Competențe complementare

 • Politici și practici lingvistice în context multilingual
 • Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Etică și integritate academică

In semestrul al IV-lea, în cadrul disciplinei Dezvoltare profesională şi program aplicativ de training, studenții vor participa la un program aplicativ de practică (internship).

Facultatea de Studii Europene colaborează cu firme de success de pe piață (organizații private mijlocii și mari) pentru realizarea de parteneriate de practică, care includ opțiuni de recrutare.

Programul aplicativ de training se va realiza modular pe o perioadă de 5 săptămâni.

Studenții vor beneficia de un tutore de practică, din cadrul instituției în care își vor realiza programul aplicativ de training.

Supervizorul de practică (cadru didactic al Facultății de Studii Europene) va urmări activitatea studenților prin vizite de monitorizare și va aprecia rezultatele acestui internship împreună cu tutorele de practică, prin analiza conținutului portofoliului de practică, respectiv prin evaluarea masteranzilor în cadrul sesiunii de verificare pe parcurs prin care se va încheia această activitate.

Studenții care lucrează au posibilitatea de a realiza acest program în cadrul firmei în care lucrează.

Responsabil: conf. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA, nicoleta.paina@ubbcluj.ro

Disciplinele din Planul de invățământ al masteratului Management performant sunt susținute de un colectiv de cadre didactice bine pregătite, având experiență vastă în domeniul predat și respectiv o rețea de colaboratori din mediul public și privat.

 

Perspective la angajare

Absolvenții acestui program de master sunt pregătiți pentru:

 •   a se angaja în companii internaționale (inițial pe o poziție de debutant dar cu perspective de a ocupa poziții de manager de echipă/team lider respectiv manager de departament/serviciu etc.);
 •   a se angaja în companii mici și mijlocii (pe poziții de manager de echipă/team leader respectiv manager de nivel mediu cu perspective de a ocupa poziții de manager de organizație)
 •  a-și înființa și conduce propria firmă.

“Masteratul de Management Performant este locul potrivit pentru a învăța și pentru a te dezvolta pe plan profesional, interacționând cu specialiști din domenii variate, care oferă din experiența lor cunoștințe folositoare tinerilor aflați la început de drum. Aici am întâlnit profesionişti adevăraţi şi profesori dedicați. Aici am venit de fiecare dată cu plăcere şi entuziasm, ştiind că voi avea parte de provocări interesante. Aici este locul în care potenţialul tinerilor este susţinut şi încurajat. Cel mai mult m-a surprins multitudinea de proiecte, evenimente și internship-uri pe care le oferă facultatea. De asemenea, a fost mediul perfect de interacționare cu oameni diferiți, care au devenit modele de urmat. Am dobândit multe cunoștințe, mi-am descoperit calități neștiute și m-am maturizat uman și profesional. Prin urmare, în decursul acestor doi ani frumoși de master am dezvoltat abilități diverse, ca: lucrul în echipă, comunicarea managerială, gândirea critică, promovare, planificare și înțelegere a relațiilor complexe.Sunt onorată că am urmat masterul Management Performant din cadrul Facultății Studii Europene, UBB și îl recomand cu căldură tuturor celor care își doresc  o carieră de succes într-un astfel de domeniu.”

Felicia Focșa, Absolvent Master Management performant, promoția 2018-2020

 

“Acest masterat a fost o provocare, o experiență frumoasă și importantă ce a contat în parcursul dezvoltării mele profesionale și de ce nu, personale. Aplicabilitatea materiilor studiate m-a ajutat și a contat în activitatea profesională pe care o desfășor. De asemenea cursurile, seminarile interactive, deschiderea și implicarea profesorilor m-au determinat să-mi doresc o prezență constantă și activă.

Cel mai important este faptul că așteptările pe care le-am avut încă de la început au fost confirmate pe întreg parcursul masteratului, mai mult, informațiile acumulate și legăturile create au fost peste așteptările inițiale.”

Andreea Fabian, absolvent Management performant, promoţia 2017-2019

 

„Masteratul de Management Performant m-a ajutat să îmi aprofundez cunoștințele dobândite la cursurile din cadrul studiilor de licență, anume prin aplicarea teoriei în practică. Proiectele propuse de profesori mi-au oferit oportunitatea să realizez, prin prisma diverselor aspecte din cadrul materiilor, analiza potențialelor planuri de afaceri pe viitor.

Din totalitatea cursurilor învățate pe parcursul semestrelor, am extras elemente ce îmi vor servi ca prototip pentru construcția formării mele profesionale. Iar fiecare profesor a reprezentat pentru mine o busolă ce m-a îndrumat pas cu pas, până la final de drum, când am devenit absolvent. Urmează un alt traseu, plin cu provocări, în care voi întrebuința cu mândrie informațiile asimilate pe parcursul a 5 ani în cadrul UBB.”

Vlada Slanina,absolvent Management performant, promoţia 2018-2020

 

„Pentru mine specializarea MANAGEMENT PERFORMANT a reprezentat o adevărată provocare, în care profesorii care mi-au predat de-a lungul anilor, m-au și învățat să îi fac faţă cu brio.

Consider ca atuul principal al acestui masterat este abordarea interdisciplinară pe care o au profesorii atunci când predau, împreună cu pasiunea de a îmbina, în mod realist, teoria cu practica. Acest masterat pregătește studenții pentru piața forței de muncă, indiferent dacă doresc să activeze în mediul antreprenoriatului sau în organizații de diferite mărimi. Modul în care profesorii te îndrumă, modul în care aceștia iti răspund la orice întrebare într-un mod deschis, denotă profesionalismul ce îi caracterizează atât pe ei, cât și facultatea în sine. Fiind pilonul de bază al acestui program, ne-au motivat în mod continuu să devenim tot mai buni și să ne depășim limitele și sunt sigură că rezultatele noastre în urma acestor acțiuni se vor vedea în viitorul apropiat”.

Alexandra Zlagnean, absolvent Management performant, promoţia 2018-2020

 

oana

Îmi place stilul unor profesori de a preda, care de multe ori se bazează pe partea practică mai mult decât pe partea teoretică și acest lucru mă ajută foarte mult în dezvoltarea mea profesională.

Îmi plac materiile din programa școlară, ca de exemplu Comportament organizațional, Planuri de afaceri, Strategii IT etc.. Punctele forte ale masteratului sunt seminariile interactive, o bună comunicare cu profesorii, munca în echipe, partea practică la o serie de materii, care ne ajută foarte mult în câmpul muncii, orarul masteratului (care ne permite să și lucrăm).

Pitarca Oana, Master Management performant, promoția 2014-2016

 

Alexandra LuncasuAnii de studiu petrecuți in cadrul acestei facultăți au fost un sprijin in dezvoltarea mea profesională și personală. Acest master mi-a oferit oportunitatea de a pune în practică noțiunile teoretice în domeniul managementului și mi-a deschis noi orizonturi spre domenii conexe, cum ar fi antreprenoriatul.

Alexandra Luncașu, Absolvent Management Performant, promoția 2014-2016

 

Arpad_KomaromiUnul din cele mai atractive aspecte legate de masteratul de Management Performant este modul în care acesta îmbină cunoștințele teoretice cu aspectele practice; iar în ziua de azi, acest lucru poate reprezenta un mare plus pentru un tânăr absolvent care dorește să se plaseze pe piața forței de muncă.
Este important de menționat și faptul că profesorii adoptă un stil de predare orientat către student, care pune accent pe dezvoltarea competențelor nefiind neglijată consolidarea și crearea unei baze teoretice solide puternic ancorată în nevoile actuale ale pieței. Oferind o viziune inderdisciplinară, acest masterat reprezintă o oportunitate deosebită de dezvoltare atât profesională cât și personală  pentru cei care doresc să urmeze calea antreprenoriatului cât și pentru cei care doresc să activeze într-o companie internațională cu perspective de a ocupa poziții manageriale.

Arpad Komaromi, Absolvent Management Performant, promoția 2013-2015, Business Analyst – Bombardier Transportation

 

Stefania Iusan‘Masteratul pe care l-am urmat mi-a deschis noi oportunități de afirmare la locul de muncă. În special, programa axată pe partea practică și abordarea temelor de actualitate. Același lucru pot spune și despre cursurile și seminariile interactive susținute de profesori cu o experiență vastă, dar și cu nenumărate calități umane, dedicați profesiei pe care o reprezintă cu cinste. Cunoștințele dobândite în urma anilor de studiu ne recomandă pentru ocuparea unui post de manager sau de ce nu, pentru deschiderea propriei noastre afaceri. Din aceste considerente, recomand tuturor celor interesați să urmeze cursurile acestui masterat. Este o șansă imensă pentru toți cei care doresc să exceleze profesional.

Ștefania Iușan, Absolvent Management Performant, promoția 2012-2014


evenimente