Arhivele Blog-ului

Anunțuri cadre didactice

Volum primit la FSE: Artur Adamczyk, Goran Ilik, Kamil Zajączkowski (eds.), Balkan Ambitions and Polish Inspirations: Experiences, Problems and Challenges, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw, 2022.

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultate selecție mobilități Erasmus predare și staff training – februarie 2023

Postat în Anunțuri cadre didactice

Anunț selecție erasmus cadre didactice – februarie 2023

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultat concurs didactic post asistent poziția 33 DRISG

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultat concurs didactic post conferențiar poziția 10 DRISG

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultat concurs didactic post profesor poziția 2 DSEG

Postat în Anunțuri cadre didactice

Subiect examen scris concurs asistent universitar, pozitia 33 în statul de funcții al DRISG

Postat în Anunțuri cadre didactice

Activitati extracurriculare 2023

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultate selecție Erasmus – predare și staff training

Postat în Anunțuri cadre didactice

Anunt selectie Erasmus cadre didactice

Postat în Anunțuri cadre didactice

Anunț privind organizarea concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către cadrele didactice din cadrul FSE 2022

Postat în Anunțuri cadre didactice

Rezultatul concursului didactic pentru ocuparea postului de Conferențiar, poziția 9.

Postat în Anunțuri cadre didactice