Examen Disertație

CalendarProcedură de înscriereFormulareRegulamenteGrilă evaluare & contenstații

Calendar pentru derularea examenului de disertație pentru anul universitar 2021/2022

Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2021 – 21 februarie 2022
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2021
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2021
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2022
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2022 20 mai 2022
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2022
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2022 13-20 iunie 2022
Proba pentru verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, și susținerea lucrărilor de licență, sesiunea iulie 2022 27 iunie – 3 iulie 2022
Proba orală a examenului de disertație, sesiunea iulie 2022

Programarea examenului este disponibilă la urmatorul link: https://euro.ubbcluj.ro/programare-sustinere-examen-disertatie-iunie-iulie-2022/

Programarea examenului de disertație sesiunea iunie-iulie 2022:

1 iulie 2022 – Afaceri europene şi management de programe și Studii politice europene comparate (în limba franceză)

28 iunie 2022 – Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) 

30 iunie 2022 – Comunicare internațională, Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) Management performant, Diplomație culturală și relații internaționale, Guvernanță europeană, Management și negocieri internaționale și europene

Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2022 11 iulie 2022
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2022
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2022 26-28 august 2022
Proba pentru verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, și susținerea lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2022 5-7 septembrie 2022
Proba orală a examenului de disertație, sesiunea septembrie 2022 5-7 septembrie 2022

 

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022.

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul de la adresa https://euro.ubbcluj.ro/examen-disertatie/  , pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de disertație.

B. Înscrierea la examenul de disertație:

Înscrierea la examenul de disertație se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) a următoarelor fișiere:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de disertație.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/: FORMULARUL cu titlul lucrării de disertație (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

 

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de disertație și formularul cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 26-28 august 2022. În data de 28 august 2022, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de disertație, până la ora 16.00.

 

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de disertație, absolventul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe platforma Elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată (Model – Disertație fișă înscriere examen finalizare studii)
 • Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2)
 • Declaraţie privind originalitatea lucrării şi că absolventul este integralist, semnată (MODEL)
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere* (*Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 și este de 1000 RON)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)**

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai UBB, se va încărca, de asemenea:

 • Diploma de licenţă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai altor universităţi din România, se vor încărca și următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat şi copia anexei la diploma de bacalaureat (foaia matricolă)
 • Diploma de licenţă şi copia foii matricole/suplimentului de diplomă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, cu bacalaureat/licenţă în alte state, se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor (după caz: bacalaureat/licenţă)
 • Actul de studii şi anexele respectivului act (după caz: bacalaureat/licenţă)

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinţei de echivalare a studiilor, scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului etc., se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

NOTA 1:

Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de licență, Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

NOTA 2:

Se pot prezenta la examenul de disertație DOAR studenții care  au acordul cadrului didactic coordonator pentru susținerea lucrării. Acordul poate fi dat până la data de 29 august 2022 prin completarea de către cadrul didactic a  unui document Google Sheets.

 

D. Proba de concurs – prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Proba de concurs – prezentarea și susținerea lucrării de disertație va avea loc în perioada 6 septembrie 2022.

Proba de examen se va desfășura față în față în sălile Facultății de Studii Europene.

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui vor încărca şi următoarele documente: a) cererea aprobată de conducerea instituţiei; b) documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c) declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logare pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa de e-mail: alexandru.burca@ubbcluj.ro

 

evenimente

 • Rezultate finale Admitere Licență – 28 Iulie 2022

  Rezultate finale Admitere Licență – 28 Iulie 2022

  Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) – 28 Iulie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene – Învățământ la distanță – 28 Iulie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene …
 • Rezultate finale Admitere Master – 28 Iulie 2022

  Rezultate finale Admitere Master – 28 Iulie 2022

  Afaceri europene şi management de programe – 28 Iulie 2022 Comunicare internaţională – 28 Iulie 2022 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 22 Iulie 2022 Management performant – 28 Iulie …