Examen Disertație

CalendarInformăriFormulare

Calendar intern privind organizarea activităților pt. desfășurarea examenelor de licență/disertație pentru promoția 2020/2021

Activitate Termen Observatie
Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2020 – 21 februarie 2021
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2020
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2020
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2021 20 mai 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2021 14-21 iunie 2021
Proba scrisă a examenului de licență (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2021 28 iunie – 04 iulie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2020 28 iunie – 04 iulie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2021 12 iulie 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 23-25 august 2021
Proba scrisă a examenului de licență, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2021.

 

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de disertație.

B. Înscrierea la examenul de disertație:

Înscrierea la examenul de disertație se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) a următoarelor fișiere:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de disertație.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/: FORMULARUL cu titlul lucrării de disertație (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de disertație și formularul cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 14-21 iunie 2021. În data de 21 iunie 2021, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de disertație, până la ora 16.00.

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de disertație, absolventul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe platforma Elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

Studenții nu vor încărca acordul cadrului didactic.

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai UBB, se va încărca, de asemenea:

 • Diploma de licenţă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai altor universităţi din România, se vor încărca și următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat şi copia anexei la diploma de bacalaureat (foaia matricolă)
 • Diploma de licenţă şi copia foii matricole/suplimentului de diplomă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, cu bacalaureat/licenţă în alte state, se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor (după caz: bacalaureat/licenţă)
 • Actul de studii şi anexele respectivului act (după caz: bacalaureat/licenţă)

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinţei de echivalare a studiilor, scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului etc., se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

NOTĂ:

Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de licență, Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

D. Proba de concurs – prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Proba se va derula în perioada 1-2 iulie 2021 pentru toate specializările de la nivel de studiu master.

Proba se va desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, pe platforma ZOOM, iar link-ul de conectare va fi afișat pe site-ul facultății.

Absolvenții participă la proba de examen de pe device-uri care permit interacțiunea audio-video, precum laptop, tabletă, desktop cu cameră video și microfon etc.

Fiecare student va avea la dispoziție 15 minute pentru susținerea lucrării de disertație (10 minute pentru prezentarea PPT și 5 minute pentru întrebări & răspunsuri).

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui posteză şi următoarele documente: a). cererea aprobată de conducerea instituţiei; b). documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c). declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logare pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa de e-mail: alexandru.burca@ubbcluj.ro

In atentia studentilor aflati în prelungire de studii cu atestate lingvistice expirate

Studenții aflați în prelungire de studii – și ale căror atestate lingvistice au expirat între timp pot afla informații legate de testarea competenței lingvistice din cadrul Centrului Alpha (Facultatea de Litere) accesând link-urile de mai jos:

Certificates and language exams

De asemenea, pentru întrebări legate de modalitatea de examinare, contactați Centrul Alpha la adresele:

 • alpha.ubbcluj@gmail.com
 • alpha@lett.ubbcluj.ro

evenimente