Examen Disertație

CalendarProcedură de înscriereFormulareRegulamentecontestații

Calendar pentru derularea examenului de disertație pentru anul universitar 2022/2023

 

Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de disertație la Secretariat 3 octombrie 2022 – 24 februarie 2023
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de disertație pe site-ul FSE noiembrie 2022
Depunere proiect de cercetare / plan al lucrării de disertație, precum și capitolele lucrării de disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Predarea lucrării de disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2023 22 mai 2023
Formulare observații finale din partea coordonatorului 12 iunie 2023
Înscriere studenți la examenul de disertație, sesiunea iulie 2023 19-23 iunie 2023
Proba scrisă a examenului de licență  (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2023 3 iulie – 9 iulie 2023
Proba orală a examenului de disertație, sesiunea iulie 2023 3 iulie – 9 iulie 2023
Predarea lucrării de disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2023 14 iulie 2023
Formulare observații finale din partea coordonatorului 21 iulie 2023
Înscriere studenți la examenul de disertație, sesiunea septembrie 2023 23-25 august 2023
Proba orală a examenului de disertație, sesiunea septembrie 2023 4-7 septembrie 2023

 

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2022

 

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul de la adresa https://euro.ubbcluj.ro/examen-disertatie/ , pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de disertație.

 

B. Înscrierea la examenul de disertație:

Înscrierea la examenul de disertație se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) a următoarelor fișiere:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de disertație.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/: FORMULARUL cu titlul lucrării de disertație (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

 

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de disertație și formularul cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 26-28 august 2022. În data de 28 august 2022, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de disertație, până la ora 23.59.

 

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de disertație, absolventul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe platforma Elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată (Model – Disertație fișă înscriere examen finalizare studii)
 • Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2)
 • Declaraţie privind originalitatea lucrării şi că absolventul este integralist, semnată (MODEL)
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere* (*Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 și este de 1000 RON)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)**

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai UBB, se va încărca, de asemenea:

 • Diploma de licenţă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, absolvenţi ai altor universităţi din România, se vor încărca și următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat şi copia anexei la diploma de bacalaureat (foaia matricolă)
 • Diploma de licenţă şi copia foii matricole/suplimentului de diplomă

Pentru absolvenţii cetăţeni români, cu bacalaureat/licenţă în alte state, se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor (după caz: bacalaureat/licenţă)
 • Actul de studii şi anexele respectivului act (după caz: bacalaureat/licenţă)

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinţei de echivalare a studiilor, scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului etc., se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

NOTA 1:

Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de licență, Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

NOTA 2:

Se pot prezenta la examenul de disertație DOAR studenții care  au acordul cadrului didactic coordonator pentru susținerea lucrării. Acordul poate fi dat până la data de 30 august 2022 prin completarea de către cadrul didactic a  unui document Google Sheets.

 

D. Proba de concurs – susținerea lucrării de disertație

Susținerea lucrării de disertație pentru programul masteral SPEC va avea loc în data de 5 septembrie 2022.

Pentru restul programelor masterale, susținerea lucrării de disertație va avea loc în data de 6 septembrie 2022.

Proba de examen se va desfășura față în față în sălile Facultății de Studii Europene.

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui vor încărca şi următoarele documente: a) cererea aprobată de conducerea instituţiei; b) documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c) declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logare pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa de e-mail: alexandru.burca@ubbcluj.ro