Prezentare

Facultatea de Studii Europene (FSE) și-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994, iar în mai 1995, a adoptat denumirea actuală.

Singura facultate de profil din Europa central-răsăriteană, FSE a fost creată prin intermediul unui proiect Tempus, susținut de Comisia Europeană, în cadrul unui consorțiu universitar european, cu participanți precum Université Libre de Bruxelles, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Università degli Studi di Milano, Universiteit Utrecht, University of Bradford, Universitatea din Atena, Università degli Studi di Pisa și Sussex European Institute.

În cei peste 30 de ani de europenistică în România, Școala de la Cluj s-a validat internațional, în consorțiile din care face parte, atât prin predare (spre exemplu, datorită programelor de dublă diplomă cu Universitățile Nottingham Trent, Padova, Münster, Magdeburg, Paris Marne-la-Vallée, Paris Est-Créteil, Essex, Saint-Étienne, Tomar sau Napoli), cât și în cercetare avansată în domeniul Relații Internaționale și Studii de Arie / Studii Europene.

Misiunea FSE este de a cultiva excelența în cercetare și predarea europenisticii, pentru a genera expertiza necesară gestionării procesului de integrare europeană. Prin deschiderea către comunitate și participarea la proiecte și rețele menite a îmbunătăți mecanismele decizionale comunitare, gestiunea politicilor și a resurselor Uniunii Europene și internalizarea valorilor pe care se sprijină procesul de integrare, cadrele didactice ale FSE joacă un rol important în consolidarea proiectului european și în implementarea programelor europene în România și în regiune. Prin formarea solidă pe plan teoretic și practic-aplicativ, absolvenții FSE sunt capabili să asume o implicare eficientă în procesele comunitare, de la elemente de tip tehnocratic până la mecanismele decizionale la cel mai înalt nivel, după cum rezultă din analizele efectuate asupra carierelor comunității de alumni.

Facultatea de Studii Europene este o comunitate care include 47 de cadre didactice titulare, împărțite în două departamente:

Departamentul de Studii Europene și Guvernanță (https://euro.ubbcluj.ro/departementul-de-studii-europene-si-guvernanta) include specialiști aparținând unei arii tematice multidisciplinare – europeniști, istorici, economiști, juriști, experți în comunicare, management de proiect, antropologie, politici publice etc.

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Germane (https://euro.ubbcluj.ro/departamentul-de-relatii-internationale-si-studii-germane) se coagulează în jurul unor teme precum științe politice, relații internaționale, sociologie, germanistică, globalizare și tehnologia informației.

    Cele două departamente gestionează patru programe de licență (Relații Internaționale și Studii Europene, cu predare în limbile română – zi și ID -, engleză și germană, Diplomație în afaceri, Management și Administrație Europeană, http://euro.ubbcluj.ro/category/oferta-de-studii-licenta/) și șapte programe masterale (http://euro.ubbcluj.ro/category/oferta-de-studii-master/), în domeniile Relații Internaționale și Studii Europene, și Management, cu predare în limbile română, engleză, franceză și germană. 

Deoarece internaționalizarea reprezintă o prioritate a FSE, în cadrul acesteia funcționează un Birou de relații internaționale, menit să implementeze programul Erasmus Plus și să gestioneze acordurile bilaterale, proiectele europene și mobilitățile internaționale ale cadrelor didactice și studenților. Biroul gestionează o rețea de 120 de universități partenere Erasmus, din spațiul UE și non-UE, precum și peste 15 acorduri bilaterale preferențiale, mobilități de tip internship, două proiecte Erasmus Mundus și numeroase evenimente cu partenerii internaționali. 15% dintre studenții actuali ai FSE sunt străini.  În prezent, Facultatea derulează două proiecte Erasmus Mundus: DYCLAM+, program de cuadruplă diplomă în cadrul masteratului Cultural Diplomacy and International Relations, alături de Universitățile din Saint-Étienne, Tomar și Napoli (http://euro.ubbcluj.ro/cultural-diplomacy-and-international-relations/); și MITRA, program de dublă diplomă pentru masteratul francofon Studii Politice Europene Comparate, organizat în parteneriat cu universitățile din Lille, Bruxelles, Wroclaw, Szeged, Dakar și Rio de Janeiro.( http://euro.ubbcluj.ro/studii-politice-europene-comparate-lb-franceza/)

Școala de europenistică de la Cluj găzduiește frecvent evenimente despre și de pe agenda europeană, datorită reputației acesteia și expertizei oferite în cadrul colaborărilor permanente cu organismele comunitare, reprezentanțele diplomatice și administrația publică. Organizarea consultărilor cetățenești ale Comisiei și Parlamentului European la FSE, participarea la dezbateri academice a Președintelui României, a unor comisari europeni, europarlamentari, ambasadori și alți demnitari europeni, alături de personalități proeminente ale vieții academice europene, la evenimentele FSE, vine ca o recunoaștere a profesionalismului cu care aceasta acordă expertiză și formează specialiști în gestiunea afacerilor europene, de mai bine de două decenii și jumătate. Prin contractele încheiate cu mediul public/privat, Facultatea oferă servicii de formare profesională în domeniul vast al studiilor de arie – spre exemplu, modulul de trei săptămâni predat de 15 cadre didactice de la FSE unui grup de funcționari ai Departamentului de Stat al SUA (octombrie 2017).

Recunoașterea cadrelor didactice ale Facultății de Studii Europene se confirmă atât prin calitatea de profesori invitați la universități de prestigiu din Europa, precum Aix-Marseille, Nottingham Trent, Paris-Est-Créteil, Debrecen, Krems an der Donau etc, cât și prin participarea la numeroase proiecte internaționale cu universități din spațiul european.

Facultatea de Studii Europene are toate programele acreditate de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. (ARACIS)

La programul de studii Diplomație în afaceri s-a organizat pentru prima dată admitere în anul universitar 2020-2021.

evenimente