Examen Licență

CalendarCoşuri disciplineInformăriFormulare

Calendar intern privind organizarea activităților pt. desfășurarea examenelor de licență/disertație pentru promoția 2020/2021

Activitate Termen Observatie
Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2020 – 21 februarie 2021
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2020
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2020
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2021 20 mai 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2021 14-21 iunie 2021
Proba scrisă a examenului de licență  (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2021 28 iunie – 04 iulie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2020 28 iunie – 04 iulie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2021 12 iulie 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 23-25 august 2021
Proba scrisă a examenului de licență, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021

COȘURI DE DISCIPLINE  pentru sesiunile de licență iulie/septembrie ale anului universitar 2020/2021

SPECIALIZAREA RISE RO

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE EN

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE GE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

 • Procesul decizional în UE – Tematică;
 • Ideea europeană. Introducere în studii europene – Tematică;

SPECIALIZAREA AE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2021.

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul, pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de licență.

B. Înscrierea la examenul de licență:

Înscrierea la examenul de licență se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) a următoarelor:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de licență.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/FORMULARUL cu disciplinele de licenţă alese din coșurile de disciplină (1 disciplină/coș) și FORMULARUL cu titlul lucrării de licență (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de licență și formularele cu disciplinele de licență alese, cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 14-21 iunie 2021. În data de 21 iunie 2021, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de licență, până la ora 16.00.

 

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de licență, studentul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe Platforma elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată
 • Declarație pe proprie răspundere, semnată
 • Declaraţie privind originalitatea lucrării şi că studentul este integralist, semnată
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere (Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2018 și anterioare 2018 și este de 1000 RON)
 • Atestat de competenţă lingvistică–(obţinut la unul din centrele Universităţii Babeş-Bolyai). (Studenţii care au absolvit un program într-o altă limbă decât cea a liniilor de studii română, maghiară sau germană nu au nevoie de certificat de competenţă lingvistică)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) **
 • Diploma de bacalaureat
 • Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă din liceu)
Studenții nu vor încărca acordul cadrului didactic.

Pentru absolvenţii cetăţeni români cu bacalaureat în alte state se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor
 • Actul de studii şi anexele respectivului act

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, scrisorilor de acceptare, a ordinului ministrului etc. se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

NOTĂ:

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate ale Atestatului/certificatului de competență lingvistică, în cazul in care acesta se găsește la facultate.

 

D. Probele de concurs

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfăşura după cum urmează :

 • 28 iunie 2021, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ cu frecvenţă; Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ la distanţă;
 • 29 iunie 2021, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană);
 • 30 iunie 2021, Specializările: Administraţie europeană, Management.

Proba II- Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Proba se va derula în perioada 30 iunie-2 iulie 2021, după cum urmează:

 • 30 iunie 2021, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română), forma de învăţământ cu frecvenţă și ID;
 • 1 iulie 2021, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană);
 • 2 iulie 2021, Specializările: Administraţie europeană, Management

 

NOTĂ:

Ambele probe de examen se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, pe platforma ZOOM, iar link-ul de conectare va fi afișat pe site-ul facultății.

Studenții participă la ambele probe de examen de pe device-uri care permit interacțiunea audio-video, precum laptop, tabletă, desktop cu cameră video și microfon etc.

Fiecare student va avea la dispoziție 15 minute pentru susținerea lucrării de licență (10 minute pentru prezentarea PPT și 5 minute pentru întrebări & răspunsuri).

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui posteză şi următoarele documente: a). cererea aprobată de conducerea instituţiei; b). documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c). declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logarea pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa: alexandru.burca@ubbcluj.ro

 

În atenția studentilor aflați în prelungire de studii cu atestate lingvistice expirate

Studenții aflați în prelungire de studii – și ale căror atestate lingvistice au expirat între timp pot afla informații legate de testarea competenței lingvistice din cadrul Centrului Alpha (Facultatea de Litere) accesând link-urile de mai jos:

Certificates and language exams

De asemenea, pentru întrebări legate de modalitatea de examinare, contactați Centrul Alpha la adresele:

 • alpha.ubbcluj@gmail.com
 • alpha@lett.ubbcluj.ro

evenimente