Examen Licență

CalendarCoşuri discipline Procedură de înscriere FormulareRegulamenteContestații & Barem

Calendar pentru derularea examenului de licență pentru anul universitar 2022/2023

Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 3 octombrie 2022 – 24 februarie 2023
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2022
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2022
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2023
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2023 22 mai 2023
Formulare observații finale din partea coordonatorului 12 iunie 2023
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2023 19-23 iunie 2023
Proba scrisă a examenului de licență  (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2023 3 iulie – 9 iulie 2023
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2023 3 iulie – 9 iulie 2023
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2023 14 iulie 2023
Formulare observații finale din partea coordonatorului 21 iulie 2023
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2023 23-25 august 2023
Proba scrisă a examenului de licență (discipline fundamentale și de specialitate), sesiunea septembrie 2023 1-6 septembrie 2023
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea septembrie 2023 1-6 septembrie 2023

Coșuri de discipline pentru sesiunile de licență iulie/septembrie ale anului universitar 2022/2023

SPECIALIZAREA RISE RO

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE EN

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE GE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA AE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA DIPLOMAȚIE ÎN AFACERI

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea septembrie 2022

 

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul de la adresa: https://euro.ubbcluj.ro/examen-licenta/,  pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de licență.

 

B. Înscrierea la examenul de licență:

Înscrierea la examenul de licență se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) (pentru studenții de la ID: cursuri.elearning.ubbcluj.ro) a următoarelor:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de licență.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/FORMULARUL cu disciplinele de licenţă alese din coșurile de disciplină (1 disciplină/coș) și FORMULARUL cu titlul lucrării de licență (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

 

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de licență și formularele cu disciplinele de licență alese, cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 26-28 august 2022. În data de 28 august 2022, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de licență, până la ora 23.59.

 

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de licență, studentul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe Platforma elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată (Model – Licență fișă înscriere examen finalizare studii)
 • Declarație pe proprie răspundere, semnată (Anexa 2)
 • Declaraţie privind originalitatea lucrării şi că studentul este integralist, semnată (MODEL)
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere (Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 și este de 1000 RON)
 • Atestat de competenţă lingvistică–(obţinut la unul din centrele Universităţii Babeş-Bolyai). (Studenţii care au absolvit un program într-o altă limbă decât cea a liniilor de studii română, maghiară sau germană nu au nevoie de certificat de competenţă lingvistică)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) **
 • Diploma de bacalaureat
 • Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă din liceu)
 • 2 poze mărimea ¾ tip buletin

Pentru absolvenţii cetăţeni români cu bacalaureat în alte state se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor
 • Actul de studii şi anexele respectivului act

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, scrisorilor de acceptare, a ordinului ministrului etc. se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

 

NOTĂ 1:

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate ale Atestatului/certificatului de competență lingvistică, în cazul in care acesta se găsește la facultate.

NOTA 2:

Se pot prezenta la examenul de licență DOAR studenții care  au acordul cadrului didactic coordonator pentru susținerea lucrării. Acordul poate fi dat până la data de 30 august 2022 prin completarea de către cadrul didactic a unui document Google Sheets.

 

D. Probele de concurs

 

I. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Proba se va desfășura în data de 5 septembrie pentru toate specializarile.

II. Proba II- Susținerea lucrării de licență

Proba se va derula în data de 7 septembrie pentru toate specializarile.

 

NOTĂ:

Ambele probe de examen se vor desfășura față în față în sălile Facultății de Studii Europene

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui vor încărca şi următoarele documente: a) cererea aprobată de conducerea instituţiei; b. documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c) declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logarea pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa: alexandru.burca@ubbcluj.ro