Examen Licență

CalendarCoşuri discipline Procedură de înscriere FormulareRegulamenteContestații & Barem

Calendar pentru derularea examenului de licență/disertație pentru anul universitar 2021/2022

Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2021 – 21 februarie 2022
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2021
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2021
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2022
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2022 20 mai 2022
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2022
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2022 13-20 iunie 2022
 

 

Proba pentru verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sesiunea iulie 2022

Programarea examenului este disponiblă la urmatorul link: https://euro.ubbcluj.ro/programare-examen-licenta-iunie-iulie-2022/

Proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate, se va desfășura după cum urmează:

– 27 iunie 2022, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ cu frecvenţă; Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ la distanţă; 

– 28 iunie 2022, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană), Administraţie europeană, Management;

 

Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă:

Programarea este disponibilă la următorul link: https://euro.ubbcluj.ro/programare-examen-licenta-proba-2-sustinerea-lucrarii-de-licenta/

Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă: 

– 29  iunie 2022, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ cu frecvenţă; Relaţii internaţionale şi studii europene, limba de predare română, forma de învăţământ la distanţă; 

– 30 iunie 2022, Specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană), Administraţie europeană, Management. 

Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2022 11 iulie 2022
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2022
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2022 26-28 august 2022
Proba pentru verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sesiunea septembrie 2022

Rezultatele sunt disponibile la urmatorul link: https://euro.ubbcluj.ro/rezultate-examen-licenta-proba-scrisa-septembrie-2022/

5 septembrie 2022
Susținerea lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2022

Programare susținere lucrare Licență: https://euro.ubbcluj.ro/programare-sustinere-lucrare-licenta-7-septembrie-2022/

7 septembrie 2022

Coșuri de discipline pentru sesiunile de licență iulie/septembrie ale anului universitar 2021/2022

SPECIALIZAREA RISE RO

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE EN

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE GE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

 • Negociere și mediere în relațiile internaționale – Tematică;
 • Analiza conflictelor internaționale – Tematică; Suport

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA AE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea septembrie 2022

 

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul de la adresa: https://euro.ubbcluj.ro/examen-licenta/,  pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de licență.

 

B. Înscrierea la examenul de licență:

Înscrierea la examenul de licență se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ ) (pentru studenții de la ID: cursuri.elearning.ubbcluj.ro) a următoarelor:

dosarul cu documentele de înscriere la examen;

lucrarea de licență.

În vederea înscrierii la examen, studentul este obligat de asemenea să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/FORMULARUL cu disciplinele de licenţă alese din coșurile de disciplină (1 disciplină/coș) și FORMULARUL cu titlul lucrării de licență (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

 

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de licență și formularele cu disciplinele de licență alese, cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 26-28 august 2022. În data de 28 august 2022, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de licență, până la ora 23.59.

 

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de licență, studentul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe Platforma elearning, http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată (Model – Licență fișă înscriere examen finalizare studii)
 • Declarație pe proprie răspundere, semnată (Anexa 2)
 • Declaraţie privind originalitatea lucrării şi că studentul este integralist, semnată (MODEL)
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere (Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 și este de 1000 RON)
 • Atestat de competenţă lingvistică–(obţinut la unul din centrele Universităţii Babeş-Bolyai). (Studenţii care au absolvit un program într-o altă limbă decât cea a liniilor de studii română, maghiară sau germană nu au nevoie de certificat de competenţă lingvistică)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) **
 • Diploma de bacalaureat
 • Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă din liceu)
 • 2 poze mărimea ¾ tip buletin

Pentru absolvenţii cetăţeni români cu bacalaureat în alte state se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor
 • Actul de studii şi anexele respectivului act

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, scrisorilor de acceptare, a ordinului ministrului etc. se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

 

NOTĂ 1:

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate ale Atestatului/certificatului de competență lingvistică, în cazul in care acesta se găsește la facultate.

NOTA 2:

Se pot prezenta la examenul de licență DOAR studenții care  au acordul cadrului didactic coordonator pentru susținerea lucrării. Acordul poate fi dat până la data de 30 august 2022 prin completarea de către cadrul didactic a unui document Google Sheets.

 

D. Probele de concurs

 

I. Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Proba se va desfășura în data de 5 septembrie pentru toate specializarile.

II. Proba II- Susținerea lucrării de licență

Proba se va derula în data de 7 septembrie pentru toate specializarile.

 

NOTĂ:

Ambele probe de examen se vor desfășura față în față în sălile Facultății de Studii Europene

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui vor încărca şi următoarele documente: a) cererea aprobată de conducerea instituţiei; b. documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c) declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logarea pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa: alexandru.burca@ubbcluj.ro

 

evenimente

 • Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Afaceri europene şi management de programe – 22 Septembrie 2022 Comunicare internaţională – 22 Septembrie 2022 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 22 Septembrie 2022 Management performant – 22 Septembrie …
 • Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Relaţii internaţionale şi studii europene – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene ID – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) – 22 Septembrie …