Taxe de școlarizare

Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul 2020-2021 este de:

 •  2800 lei – nivel licență
 •  3000 lei – nivel master

Termenele de plată a ratelor sunt :

 • 15 octombrie rata I
 • 5 decembrie rata a II-a
 •  15 martie rata a III-a
 • 15 mai rata a IV-a

 

Achitarea examenelor restante se face în Academicinfo/banca/poștă.

Taxa= Număr de credite aferent disciplinei X tarif unitar pe credit

Tarif unitar/credit  = Taxă de școlarizare / 60

 

Reducerile de taxă pentru studenții la  două specializări sau două facultăți în cadrul UBB se acordă în perioada 1-12 octombrie conform Regulamentului de taxe.

 

 Taxele pot fi achitate astfel :

 •  Online în aplicația Academic Info direct de către studenți: https://academicinfo.ubbcluj.ro   accesând opțiunea Taxe
 • Cu ordin de plată la orice bancă sau cu mandat postal cu specificarea expresă pe mandat:

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene: cont IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX 

cod fiscal: 4305849  banca: Trezoreria Cluj

se specifică : taxă de școlarizare/admitere/examene pentru : Nume prenume student, an, secție.

 

Studenții cu taxa în euro: 

Pentru taxele achitate în EURO contul bancar este: BCR, Romanian Commercial Bank
Cluj- Napoca Branch, Gh. Baritiu Street No. 10-12,
ROMANIA
Account no. RO16RNCB0106026604700008
SWIFT: RNCBROBU
CUI Code: 4305849

 

 

 

evenimente

 • Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Afaceri europene şi management de programe – 22 Septembrie 2022 Comunicare internaţională – 22 Septembrie 2022 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 22 Septembrie 2022 Management performant – 22 Septembrie …
 • Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Relaţii internaţionale şi studii europene – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene ID – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) – 22 Septembrie …