Taxe de școlarizare

Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul 2020-2021 este de:

 •           2800 lei – nivel licență
 •           3000 lei – nivel master

Termenele de plată a ratelor sunt :

 •           15 octombrie rata I-a
 •            5 decembrie rata a II-a
 •           15 martie rata a III-a
 •           15 mai rata a IV-a

 

Achitarea examenelor restante se face în Academicinfo/banca/poșta.

Taxa= Număr de credite aferent disciplinei X tarif unitar pe credit

Tarif unitar/credit  = Taxă de școlarizare / 60

 

Reducerile de taxă pentru studenții la  două specializări sau 2 facultăți în cadrul UBB se acordă în perioada 1-12 Octombrie conform Regulamentului de taxe.

 

 Taxele pot fi achitate astfel :

 •  Online în aplicația Academic Info direct de către studenți : https://academicinfo.ubbcluj.ro   accesând opțiunea Taxe
 • Cu ordin de plată la orice bancă sau cu mandat postal cu specificarea expresă pe mandat:

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene: cont IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX 

cod fiscal : 4305849  banca : Trezoreria Cluj

se specifică : taxă de școlarizare/admitere/examene pentru : Nume prenume student, an, secție.

Pentru taxele achitate în EURO contul bancar este: BCR, Romanian Commercial Bank
Cluj- Napoca Branch, Gh. Baritiu Street No. 10-12,
ROMANIA
Account no. RO16RNCB0106026604700008
SWIFT: RNCBROBU
CUI Code: 4305849

 • La casieria facultății – (închisă pe perioada pandemiei Covid-19)

 

evenimente

 • Admitere Licență – Rezultate redistribuire 24 Iulie 2021

  Admitere Licență – Rezultate redistribuire 24 Iulie 2021

  Specializarea – Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) – 24 Iulie Specializarea – Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) – 24 Iulie Specializarea – Relaţii internaţionale …
 • Admitere Master – Rezultate redistribuire 23 Iulie 2021

  Admitere Master – Rezultate redistribuire 23 Iulie 2021

  Specializarea – Afaceri europene şi management de programe – 23 Iulie Specializarea – Comunicare internaţională -23 Iulie Specializarea – Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 23 Iulie Specializarea – Management …