Taxe de școlarizare

Reducerile de taxă pentru studenții la  două specializări sau două facultăți în cadrul UBB se acordă în perioada 1-12 octombrie conform Regulamentului de taxe.

Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024:

Pentru studenții inmatriculați în anul 1 (licență și master) în anul universitar 2023-2024

Pentru studenții din anii superiori, taxa de scolarizare rămâne la nivelul anului universitar 2022-2023

Studenți Licență

Invătămant la Zi
3300 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
Anul 1

Studenti Master

Invătământ la Zi
3600 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
ANUL 1

Studenți Licență

Invățământ la Distanță
3300 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
ANUL 1

Studenți Licență

Invătămant la Zi
2800 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
Anul 2 si 3

Studenti Master

Invătământ la Zi
3000 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
Anul 2 si 3

Studenți Licență

Invățământ la Distanță
2800 Lei
AN
 • Termenele de plată a ratelor sunt:
 • Rata 1 - 15 Octombrie
 • Rata 2 - 5 Decembrie
 • Rata 3 - 15 Martie
 • Rata 4 - 15 Mai
Anul 2 si 3

Taxele pot fi achitate astfel:

 • Online:

În aplicația AcademicInfo direct de către studenți, accesând opțiunea Taxe:

 • prin virament bancar sau mandate poștale în următorul cont: 

BN TREZORERIA CLUJ 

Nr. RO35TREZ21620F330500XXXX 

Cod Fiscal 4305849 

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații : 

 • nume prenume student, 
 • facultatea, 
 • anul universitar pentru care se face plata, 
 • tipul de taxă.( taxa examen restant pentru disciplina X/ taxa școlarizare/taxa duplicat supliment la diploma etc)

După achitare, vă rugăm să trimiteți dovada plății secretarei responsabile cu linia dumneavoastră de studiu. 

 • Studenții cu taxa în euro pot achita prin ordin de plata: 

Pentru taxele achitate în EURO contul bancar este:

BCR, Romanian Commercial Bank
Cluj- Napoca Branch, Gh. Baritiu Street No. 10-12,
ROMANIA
Account no. RO16RNCB0106026604700008
SWIFT: RNCBROBU
CUI Code: 4305849

Se specifică Nume, prenumele, secția si tipul taxei platite ( restanță/taxe de scolarizare, etc)

 

 • Sau numerar la caseria DGA str I. C. Brătianu nr. 14

 

Alte informații importante:

Achitarea examenelor restante se face în Academicinfo

Taxa= Număr de credite aferent disciplinei X tarif unitar pe credit

Tarif unitar/credit  = Taxă de școlarizare / 60

Regulament taxe Universitatea Babeș-Bolyai

Pentru mai multe informații va rugăm să consultați regulamentul de taxe UBB

evenimente