Proiecte de cercetare

REȚEAUA CEEPUS: Studii de frontieră și regionale (PL-1604-03-2324)

Pe 1 octombrie 2023 consorțiul nostru a început cu noul proiect academic Border and Regional Studies care va fi implementat în anul universitar 2023/24 (PL-1604-03-2324)! Rețeaua de Studii de Frontieră și Regională a fost înființată în cadrul Programului Central European de Schimb pentru Studii Universitare (CEEPUS). Rețeaua este compusă din 17 universități situate în 10 țări din Europa Centrală și din Balcani. Se alătură partenerilor ale căror interese de cercetare și educație sunt concentrate pe probleme regionale și de frontieră. Cadrul tematic al rețelei va aborda unele dintre problemele și provocările cruciale ale secolului XXI, în special migrațiile, societățile multietnice, revitalizarea identităților regionale, trecerea frontierei și revitalizarea frontierei, calitatea guvernării la nivel local și regional.

Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – lessons learned and policy recommendations

Suntem parteneri în rețeaua CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) la implementarea proiectului finanțat de către Visegrad Fund, intitulat „Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans – lessons learned abd policy recommendations” dedicat creării unui studiu de țară privind gestionarea crizei refugiaților ucraineni.

Pactul Verde European și Negocierile Europene

ID Proiect: 101126710-GREDEN-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

1 Octombrie 2023 – 30 Septembrie 2026

Director de proiect: Prof.univ.dr.abil. Melania-Gabriela Ciot 

Proiectul este implementat de o echipă de cercetători și doctoranzi ai Școlii Doctorale Relații Internaționale și Studii Europene de la Facultatea de Studii Europene.

DREMS

Centrul de Excelență Jean Monnet „Creșterea rolului UE în consolidarea rezilienței democratice în Moldova și Serbia”, DREMS, ERASMUS -JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085517.
Proiectul este implementat de o echipă de cercetători de la Facultatea de Studii Europene, în perioada 2022-2025. Manager de proiect: Adrian Corpădean.

TRANSFERAREA MODELULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ DINSPRE EUROPA CENTRAL-RĂSĂRITEANĂ CĂTRE BALCANII DE VEST

Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central-răsăriteană către Balcanii de Vest (TEAM-WB) – PN-III-P4-ID-PCE-2020-0608). Proiect de Cercetare Exploratorie UEFISCDI, implementat între ianuarie 2021 și ianuarie 2024 de o echipă de cercetători de la Facultatea de Studii Europene (Conf. dr. Adrian Corpădean, director de proiect, Conf. dr. Laura Herța, Conf. dr. Paula Mureșan, Lect. dr. Mihaela Oprescu, Lect. dr. Delia Pop-Flanja, Lect. dr. Elena Rusu, Drd. Diana Gligor

DYCLAM+

DYCLAM+ este un program european original de formare academică, aflat sub marca ERASMUS+. Acesta oferă studenților un traseu educațional la Universitatea Jean Monnet (Franța, semestrul 1), Institutul Politehnic Tomar (Portugalia, semestrul 2), Universitatea Babeș-Bolyai (România, semestrul 3) și Universitatea Federico II Napoli (Italia, semestrul 4 și cursuri delocalizate), precum și la alți parteneri (2019-2024).

ERASMUS MUNDUS MITRA

Programul ERASMUS Mundus MITRA a fost lansat în anul 2012 sub denumirea „Mediere interculturală, identități, mobilități și conflicte”. Programul își propune să răspundă provocărilor sociale din ce în ce mai pregnante care planează asupra societăților europene afectate de criza imigranților și de consecințele acesteia. Criza a accentuat tensiunile politice la nivel național și internațional din cauza abordărilor divergente în problema migrației. Provocarea, privită ca și consecință a procesului de globalizare, dezvăluie tensiuni adânc înrădăcinate în societatea zilelor noastre. Profesorii implicați în programul MITRA recunosc acest climat de instabilitate și acordă o atenție sporită în cadrul proiectului aspectelor legate de migrație. Programul de masterat MITRA este Erasmus Joint Master Degree (EJMD), începând din anul 2012 (2012-2018), și apoi din anul 2019 (2019-2024).

FRONTIERE ÎN MIȘCARE – CE MODELE AVEM PENTRU UE?

Frontiere în mișcare – ce modele avem pentru UE? 611115-EPP-1-2019-1-FREPPJMO-NETWORK. Link (2019-2022).

JUSTIȚIA CUTUMIARĂ A ROMILOR ÎN ROMÂNIA

Justiția cutumiară a romilor în România, finanțat de Universitatea din Ottawa, director proiect : dr. Ghislain Otis, Université d’Ottawa, co-director proiect : dr. habil. Sergiu Mișcoiu, Universitatea Babeș-Bolyai. (2016-prezent).

PATRIMONIU EUROPEAN PENTRU UN VIITOR CULTURAL ÎMPREUNĂ

Patrimoniu European pentru un viitor cultural împreună (2016-1- FR01-KA203-023868), (ProPEACE), Link (2016-2019).

REPARAREA DAUNELOR ECOLOGICE ÎN SPAȚIUL FRANCOFON

Repararea daunelor ecologice în spațiul francofon – cazurile statelor Benin, România, Senegal și Togo. Proiect finanțat de AUF-AO (2012-2014).

NOILE FIGURI ALE STATULUI DE DREPT, LEGITIMAREA PUTERII ȘI A JUSTIȚIEI PRIN INTERMEDIUL DIALOGULUI CULTURILOR JURIDICE

Noile figuri ale statului de drept, legitimarea puterii și a justiției prin intermediul dialogului culturilor juridice. Proiect finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei-AUF/America de Nord (2012-2014).

OBSERVATORUL POLITIC AL BALCANILOR

Observatorul politic al Balcanilor. Proiect finanțat de AUF-BECO (2012-2013).

SPAȚIALIZAREA ȘI RASIALIZAREA EXCLUZIUNII SOCIALE. FORMAREA SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ A GHETOURILOR ȚIGĂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN

Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ghetourilor țigănești în context european. Finanțare: Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie (2011-2014).

PARTIDE LIBERALE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST DUPĂ 1989

Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ghetourilor țigănești în context european. Finanțare: Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie (2011-2014).

PROIECTUL LISBOAN

Proiectul LISBOAN, parte integrantă a Programului UE Lifelong Learning, în colaborare cu Universitatea din Köln (2010-2013).

MITURI POLITICE ÎN ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ

Mituri politice în România post-comunistă, finanțat de CNCS – TE (Consiliul Național de Cercetare – Junior Teams) (2010-2013).

POPULISM ȘI NEO-POPULISM ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Populism și neo-populism în Europa Centrală și de Est, finanțat de CNCS-PNII-Idei (Consiliul Național de Cercetare – Program „Idei”) (2009-2011).

DIFERENȚE ETNICE ÎN EDUCAȚIE ȘI PERSPECTIVE DIVERGENTE REFERITOARE LA TINERII DIN MEDIUL URBAN ÎN EUROPA EXTINSĂ

Diferențe etnice în educație și perspective divergente referitoare la tinerii din mediul urban în Europa extinsă. Finanțare Program Cadru 7 (FP7), EDUMIGROM, Budapesta: Central European University – Center for Policy Studies (2008-2011).

evenimente