PCE

Postat în diverse

Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central-răsăriteană către Balcanii de Vest

TEAM-WB – PN-III-P4-ID-PCE-2020-0608 – finanțat de UEFISCDI

 

 

Proiect de Cercetare Exploratorie implementat între ianuarie 2021 și ianuarie 2024 de o echipă de la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca:

 • Conf. dr. Adrian Corpădean, director de proiect
 • Conf. dr. Laura Herța
 • Conf. dr. Paula Mureșan
 • Lect. dr. Mihaela Oprescu
 • Conf. dr. Delia Pop-Flanja
 • Lect. dr. Elena Grad-Rusu
 • Drd. Diana Gligor

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea și implementarea unui Model interdisciplinar de transferare a experienței de integrare în UE, de la statele membre din Europa central-răsăriteană înspre țările candidate din Balcanii de Vest (Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia), de către o echipă alcătuită din cercetători tineri și cu experiență. Modelul conține un instrumentar dedicat transferării experienței de integrare în UE a statelor din Europa central-răsăriteană, cu descrierea provocărilor regionale specifice, pentru a evalua posibilitățile de dezvoltare a capacității administrative în statele candidate din Balcanii de Vest, pe parcursul procesului îndelungat de negociere cu Comisia Europeană.

Obiective și rezultate:

O1. Evaluarea progresului dosarelor de integrare, a avantajelor și a impedimentelor regionale specifice pentru cele patru state candidate din Balcanii de Vest, cu ajutorul unei echipe de cercetători de la FES (WP1). Rezultate: 2 mese rotunde cu participare internațională și 2 articole științifice (ERIH Plus / Scopus).

O2. Analizarea experienței de negociere și integrare în UE a statelor membre din Europa central-răsăriteană, în domeniile în care există potențial de transferare a modelelor de bune / rele practici, printr-un studiu comparativ (WP2). Rezultate: 2 mese rotunde cu participare internațională și 2 articole științifice (ERIH Plus / Scopus).

O3. Crearea și diseminarea Modelului de transferare a experienței de integrare în UE de la statele membre din Europa central-răsăriteană, înspre țările candidate din Balcanii de Vest, în comunitățile academice regionale din cele două zone, precum și către decidenți și reprezentanți ai societății civile din statele candidiate din Balcanii de Vest, care activează în domeniul integrării europene (WO3). Rezultate: o conferință internațională pentru diseminarea Modelului și publicarea unei cărți la o editură internațională de prestigiu.

Evenimente proiectului:

Articole:

 • Adrian-Gabriel Corpădean, Mihaela-Adriana Oprescu, „Les fonds de pré-adhésion : quelle leçon a-t-on apprise des pays de l’Europe centrale-orientale pour les Balkans occidentaux?”, in Synergies Roumanie, nr. 17/2022, Gerflint, Paris.
 • Antoanela-Paula Mureșan, Elena Grad-Rusu, „Pour l’élargissement de l’Union européenne. Opinions des spécialistes macédoniens et albanais visant le processus d’adhésion et le transfert de l’expérience des pays de l’Europe centrale-orientale”, in Synergies Roumanie, nr. 17/2022, Gerflint, Paris.
 • Laura-Maria Herța, Delia Pop-Flanja, „Le rôle des organisations de la société civile en Roumanie avant l’adhésion à l’Union européenne. Un modèle à suivre pour la Serbie et le Monténégro?”, in Synergies Roumanie, nr. 17/2022, Gerflint, Paris.
 • Antoanela-Paula Mureșan, Elena Grad-Rusu, „L’opportunité des fonds de pré-adhésion à l’UE. Comparaisons entre l’Europe centrale et orientale et les Balkans occidentaux. Étude de cas – leçons tirées de l’expérience de la Roumanie”, in Synergies Roumanie, nr. 16/2021, Gerflint, Paris.
 • Adrian-Gabriel Corpădean, Mihaela-Adriana Oprescu, „Une perspective juridique sur l’intégration européenne des Balkans occidentaux. Parallèles avec l’Europe centrale-orientale”, in Synergies Roumanie, nr. 16/2021, Gerflint, Paris.
 • Laura-Maria Herța, Delia Pop-Flanja, „Public Perception on the Western Balkan States’ Accession to the EU. Social Constructivist Interpretations”, in Studia Europaea, nr. 2/2021.

Volum:

 • A model of transference of the EU integration experience from East-Central Europe to the Western Balkans (ed. Adrian-Gabriel Corpădean), Lambert Academic Publishing, Londra, 2023. ISBN 978-620-6-18483-6. 375p.

evenimente