Centre/Grupuri

Centre / grupuri de cercetare ale Facultății de Studii Europene

Centrul de Management al Proiectelor Europene

înființat în octombrie 2012

  1. Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel Corpădean
  2. Conf. univ. dr. Antoanela-Paula Mureșan
  3. Conf. univ. dr. Elena Rusu
  4. Lect. univ. dr. Mihaela Oprescu
  5. Dr. Ioana Hapca
  6. Drd. Gianina Joldescu-Stan
  7. Drd. Alexandru Mocernac
  8. Drd. Teodor Hodor
download

Centrul de Documentare Europeană – Europe Direct

Coordonator: Conf. dr.  Adrian Corpădean

Contact: E-mail: adrian.corpadean@ubbcluj.ro

Centrul EUXGLOB

Coordonator: Prof. dr. Valentin Naumescu

Contact: E-mail: valentin.naumescu@ubbcluj.ro

Centrul de Negocieri Internaționale

Coordonator: Prof. dr. Gabriela Ciot

Contact: E-mail: melania.ciot@ubbcluj.ro

Citadel logo

Grupul “CITADEL”

Coordonator: Prof. dr. Valentin Naumescu

Contact: E-mail: valentin.naumescu@ubbcluj.ro

Centrul de Studii Africane

Coordonatori: Prof. dr.  Sergiu Mişcoiu; Conf. dr. Șerban Văetiși

Contact: E-mail: serban.vaetisi@ubbcluj.ro

Atelierul de critica sociala logo

Atelierul de Critică Socială

Coordonatori:  Conf. dr. Șerban Văetiși

Contact: E-mail: serban.vaetisi@ubbcluj.ro

Centrul de Studii Politice și Relații Internaționale

Coordonator: Lect. dr. Ovidiu Vaida

Contact: E-mail: ovidiu.vaida@ubbcluj.ro

evenimente