Taxe admitere master

Pagină în curs de actualizare
Taxa de admitere pentru anul universitar 2022-2023

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) și taxa de procesare (50 ron).

  • Plata taxelor se face :
  1.  din contul tau (opţiunea Plătește). După efectuarea plății se va afișa mesajul Plata online finalizată cu succes!
  2.  prin ordin de plata sau mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admitere master – Facultatea de Studii Europene.
  • Angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și a restaurantelor și cofeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic si didactic auxiliar  în activitate sau pensionari din institutiile de invatamant universitar si preuniversitar sunt scutiți de la plata taxei de înscriere
  • Pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă.
  • Fac exceptie candidații orfani de ambii părinți si cei care provin din casele de plasament carora li se va returna taxa de procesare in cazul in care nu au fost declarati admisi.

Taxa de admitere nu este returnabila.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023

Taxa de şcolarizare la nivel master, pentru anul universitar 2022-2023 este de 3.000 RON.

►Dacă un student urmează în paralel 2 programe de studiu-nivel master- în cadrul FSE, pentru cel de-al doilea program, taxa de şcolarizare este redusă cu 50% (1500 Ron).
►Dacă un student urmează în paralel 2 programe de studiu-nivel master- în cadrul UBB, pentru de-al doilea program (organizat de FSE), taxa de şcolarizare este redusă cu 25% ( 2250 Ron).
►Masteranzii FSE beneficiază, la cerere, de o taxă de şcolarizare redusă cu 25% (2250 RON), dacă au absolvit în prealabil un alt program masteral organizat de oricare dintre facultăţile din UBB.