Prezentare DSEG

Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă (DSEG) funcționează în cadrul Facultăţii de Studii Europene din iunie 2012, în urma reunirii în linii mari a două departamente și anume Departamentul de Administraţie Europeană şi Guvernanţă în Uniunea Europeană respectiv Departamentul Managementul Instituţiilor Europene.

Colectivul acestui Departament este format din 27 de cadre didactice (1 profesor, 12 conferențiari, 12 lectori şi 2 asistenți), care asigură activitățile de predare-învățare, cercetare și administrative pentru toate liniile de studiu la nivel licență și master deservite respectiv pentru Școala Doctorală Paradigma Europeană.

În prezent, DSEG deserveşte specializările:

Nivel licenţă:

 1. Administraţie Europeană – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 2. Diplomație în afaceri – pentru disciplinele din domeniile instituţii şi politici europene, teoriile integrării şi guvernanţei, dreptul Uniunii Europene, comunicare, management strategic şi managementul programelor europene
 3. Management- cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 4. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, liniile română și engleză – pentru disciplinele din domeniile construcţie și istorie europeană, instituţii şi politici europene, teoriile integrării şi guvernanţei, drept, comunicare, management public şi managementul programelor europene

Nivel master:

 1. Afaceri Europene şi Management de Programe – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum. Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/afaceri-europene-si-management-de-programe/
 2. Comunicare internațională – pentru disciplinele din domeniile comunicare, negocieri și relații interculturale, managementul proiectelor, studii europene și diplomație culturală. Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/comunicare-internationala/
 3. Diplomație culturală și relații internaționale (Cultural Diplomacy and International Relations), în limba engleză – pentru disciplinele din domeniile comunicare, proces decizional în politică externă, negocieri și relații interculturale, politici culturale și managementul patrimoniului cultural. Acest masterat este un program european original de formare academică, aflat sub marca ERASMUS+. Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/cultural-diplomacy-and-international-relations/
 4. Management Performant – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum. Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/management-performant/

Nivel doctoral:

Conf. univ. dr. habil. Gabriela Ciot este conducător de doctorat în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene respectiv director al Şcolii Doctorale „Paradigma Europeană”.  Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican și Conf. univ. dr. habil. Alina Branda sunt conducători de doctorat în domeniul Istorie.

 

Proiecte

La nivel de departament, cadrele didactice sunt implicate / au fost implicate în următoarele proiecte:

 • “Transparenţă şi competenţă în sectorul public” cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870, beneficiarul proiectului fiind Agenția Națională a Funcționarilor Publici
 • Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural(CIP), POCU/626/6/13/132253 (COD SMIS 2014+ 132253), Cercetare.
 • Rămâi în EDucație! Reușește și Orientează-te către Studiile Europene! – RED ROSE.
 • Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene – PROSE.

Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/proiecte/

 

 

 

Septembrie 2021

 

evenimente