Prezentare DSEG

Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă (DSEG) funcționează în cadrul Facultăţii de Studii Europene din iunie 2012, în urma reunirii în linii mari a două departamente și anume Departamentul de Administraţie Europeană şi Guvernanţă în Uniunea Europeană respectiv Departamentul Managementul Instituţiilor Europene.

Colectivul acestui Departament este format din 28 de cadre didactice (2 profesori, 11 conferențiari, 11 lectori şi 4 asistenți), care asigură activitățile de predare-învățare, cercetare și administrative pentru toate liniile de studiu la nivel licență și master deservite respectiv pentru Școala Doctorală Paradigma europeană. Cadrele didactice din acest Departament dețin calități umane și profesionale reale, acestea având o pregătire diversă (în domenii ca de exemplu: istoria, studiile europene,  științele economice, științele juridice etc.), beneficiind de o experiență vastă în domeniul academic respectiv de o dezvoltare profesională cu o puternică componentă internațională (dată atât de urmarea unor stagii de pregătire în străinătate cât și de colaborări cu specialiști renumiți din alte țări).

În prezent, DSEG deserveşte specializările:

Nivel licenţă:

 1. Administraţie Europeană – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 2. Diplomație în afaceri – pentru disciplinele din domeniile instituţii şi politici europene, teoriile integrării şi guvernanţei, dreptul afacerilor, management strategic şi managementul programelor europene
 3. Management- cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 4. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, liniile română și engleză – pentru disciplinele din domeniile construcţie și istorie europeană, instituţii şi politici europene, teoriile integrării şi guvernanţei, drept, management strategic şi managementul programelor europene

Nivel master:

 1. Afaceri Europene şi Management de Programe – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 2. Comunicare internațională – pentru disciplinele din domeniile comunicare, negocieri și relații interculturale, managementul proiectelor, studii europene și diplomație culturală.
 3. Diplomație culturală și relații internaționale, în limba engleză – pentru disciplinele din domeniile comunicare, proces decizional în politică externă, negocieri și relații interculturale, politici culturale și managementul patrimoniului cultural.
 4. Evaluarea dezvoltării regionale – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 5. Guvernanţă Europeană – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 6. Management Performant – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
 7. Managementul negocierilor europene și internaționale – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum

Nivel doctoral:

Prof. univ. dr. Nicolae Păun, Conf. univ. dr. Gabriela Ciot sunt conducători de doctorat în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican și Conf. univ. dr. Alina Branda sunt conducători de doctorat în domeniul Istorie.

 

Mai 2020

evenimente