Afaceri Europene si Management de Programe

Postat în Oferta de studii master

AFACERI EUROPENE ȘI MANAGEMENT DE PROGRAME – PRIMUL MASTERAT DE PROFIL DIN ROMÂNIA INTRODUS LA FSE ÎN 2004

PROGRAM MASTERAL DE EXCELENȚĂ AL UBB

Aemp-2

Vrei să înveți cum poți accesa fonduri europene și implementa propriul proiect cu finanțare nerembursabilă?

Vrei să lucrezi în:

  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene?
  • Agenții de dezvoltare regională?
  • Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale / Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale?
  • Departamentul de proiecte din cadrul unei primării sau al unui consiliu județean?

Vrei să ai propria firmă de consultanță pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă?

Aplică la AEMP!

AEMP ÎN CIFRE

0
Promoții până în anul 2023
0
Peste 500 de absolvenți
Componenta aplicativă o regăsești
în materiile studiate:
designul proiectelor
modele de leadership
achiziții publice și private
1engleză aplicată în managementul de proiect
Managementul ciclului de proiect
Identificarea surselor de finantare
legislația programelor și proiectelor
Monitorizare si audit
planuri de afaceri
Componenta aplicativă o regăsești în materiile studiate:

managementul ciclului de proiect;

identificarea surselor de finanțare;

legislația programelor și proiectelor;

designul proiectelor;

monitorizare, evaluare și audit de proiect;

achiziții publice și private;

engleză aplicată în managementul de proiect;

planuri de afaceri.

CURRICULUM

Aemp-5

Anul I

Engleză aplicată în managementul proiectelor

Fundamentele juridice ale pieţei unice

Communication techniques

Platforme IT pentru managementul proiectelor

Identificarea surselor de finanţare

Designul proiectelor

Project Cycle Management

Legislaţia programelor şi proiectelor europene

Valorile UE

Achiziții publice și private în implementarea proiectelor europene

Practică

Aemp-4

Anul II

Monitorizare, evaluare, audit

Instrumente şi tehnici în analiza politicilor publice

Europa regiunilor. Cooperarea transfrontalieră

Etică și integritate academică

Modele de leadership şi networking

Dezvoltare profesională și program aplicativ de training

Modele de bune practici în afaceri europene şi management de programe

Business plans

Structuri administrative centrale și locale și strategii de dezvoltare

Analiza economică a proiectelor şi politicilor

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Crizele UE – opțional

Managementul proiectelor de cercetare – opțional

Practică

În semestrele II și IV se desfășoară stagiul de practică regăsit în planurile de învățământ sub denumirile de Practică (56 ore) și Dezvoltare profesională și program aplicativ de training (60 de ore), în rețeaua de peste 30 de instituții publice și firme a programului AEMP, cu opțiuni de recrutare și training specializat în domeniul bunelor practici la locul de muncă.

Proiecte

Studenții sunt integrați în colective reale de management al proiectelor și în proiectele implementate de Facultatea de Studii Europene (Centrul de Management al Proiectelor), ca beneficiari/grup țintă.

Cariere

Întâlnirile periodice dintre studenți și potențialii angajatori, precum și cu decidenții naționali și europeni din domeniul proiectelor, sunt utile pentru conturarea unei rute de carieră.
Absolvenții obțin o calificare completă, care le permite accesul direct în echipele de management, implementare și evaluare a proiectelor europene și internaționale (fonduri structurale, SEE, ONU, corporate, Erasmus Plus etc.).

Formare profesională

Studenții de la AEMP au posibilitatea să urmeze cursuri de formare profesională acreditată ca manageri de proiect (se acordă certificat ANC).

ADMITERE

Criterii de admitere

Criterii generale:
Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Ce ne interesează: creativitate, abilități de problem-solving, abilități de comunicare, motivația de a lucra în proiecte, experiența (unde este cazul), voluntariat în mediul ONG, spirit asociativ, sprit de inițiativă etc.

Criterii de departajare (în caz de medii egale)
Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Informații

Număr de locuri bugetate: 42
(pentru anul univ. 2023-2024)

În curs de actualizare pentru anul univ. 2024-2025

Număr de locuri cu taxă: 33

(pentru anul univ. 2023-2024)

În curs de actualizare pentru anul univ. 2024-2025

Taxa de școlarizare: 3600 ron/an, plătibili în 4 tranșe

Coordonatorul specializării:

Lect. univ. dr. Mihaela OPRESCU

email: mihaela.oprescu@ubbcluj.ro

COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN CADRUL AEMP

Studentul / absolventul poate să:

01. Redacteze aplicații complete pentru obținerea de finanțări rambursabile și nerambursabile în mediul public și privat. 

02. Implementeze programe și proiecte de dezvoltare în vederea atingerii indicatorilor operaționali stabiliți de Uniunea Europeană. 

03. Evalueze aplicații de finanțare și progresul implementării proiectelor prin utilizarea unor criterii calitative și cantitative. 

04. Negocieze parteneriate cu actori din mediul public/ privat / non-guvernamental în vederea accesării instrumentelor de finanțare la toate nivelurile administrației europene. 

05. Realizeze studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru actori instituționali care utilizează finanțări europene.


evenimente