Conf. dr. Antoanela-Paula MUREȘAN

Postat în

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicatiiTeme licenţă si disertaţie
 • Institutiile Uniunii Europene
 • Managementul proiectelor europene
 • Europa, istorie și modernitate
 • Identificarea surselor de finanțare
 • Institutiile Uniunii Europene – (RISE RO 1, AE 1, MIE 2)
 • Managementul proiectelor europene – (RISE RO 3, AE 3, MIE 3)
 • Europa, istorie și moderniate- (RISE RO 1)
 • Identificarea surselor de finanțare- (AEMP 1)
 • Email:  paula.muresan@ubbcluj.ro
 • Consultatii: Marti: 12:00-13:00 – la urmatorul link:  Link Zoom consultari onlineProgramarea se face prin email cu minim 24 h înainte

a) cărţi şi capitole în cărţi

 •  Extrema dreaptă în România: teorie, mesaj, memorialistică, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013. (carte, autor unic)
 • Quelques opinions sur les élections européennes de 2014 en Roumanie reflétées dans la presse française, in The Convergence of Diversity. The European Model. In Honorem Prof. dr. Nicolae Păun, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, editori: Ciprian Păun, Dragoș Păun, ISBN 978-973-595-717-9, 2014, pp. 297-308. (autor unic)
 •  L’insertion du domaine national dans l’espace européen. Scepticisme, absentéisme, subsidiarité renversée en Europe Centrale et Orientale, in Abstentionnisme, euroscepticisme et antieuropéisme dans les élections européennes de 1979 à nos jours, Franz Steiner Verlag, Editori : Martial Libera, Sylvain Schirmann, Birte Wassenberg, 978-3-515-11251-2, Franz Stein Verlag, 2016, pp. 205-217. (co-autor)
 • Despre Sistemul institutional. Comisia Europeană.Consiliul Uniunii Europene. Consiliul European. Curtea de Justiție a Uniunii Europene in Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, valori, instituții, politici, coordonator :Nicolae Păun, Ed. Academiei, 2017, pp. 276-295. (co-autor)
 •  Surse de finanțare ale modernizării și europenizării învățământului românesc. Continuarea tradiției interbelice, in 100 de ani cu Lovinescu. Fascinaţia modernităţii, coordonator : Dorin Dobra, ISBN 978-606-37-0625-7, Presa Universitară Clujeană, 2019, pp. 67-88. (co-autor)

b) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal

 • L’extreme gauche en Europe, Index ProQuest EBSCO Publishing, CEEOL, in On-line Journal Modelling the New Europe, 2011, pp. 95-97. (autor unic)
 •  Europe’ s Europe in the interwar Period, Index ProQuest, CEEOL, EBSCO, SCIPIO, in Studia Europaea, 2013, pp.149-158. (autor unic)
 • The Gulag Archipelago Model in the Experience of Romanian Communist Prisons, Index Copernicus, CEEOL, EBSCOhost Publishing in Analele Universității din Oradea, Relații Internaționale și Studiii Europene, 2013, pp.197-208. (autor unic)
 • The first steps towards a European identity, Index ProQuest, EBSCO Publishing, SCIPIO, DRJI, CEEOL, in On-line Journal Modelling the New Europe, 2013, pp.15-24. (autor unic)
 • Some guidelines of the Right wing’s historiography, Index ProQuest, EBSCO Publishing, SCIPIO, DRJI, CEEOL, in On-line Journal Modelling the New Europe, 2013, pp. 65-69. (autor unic)
 • Memorialistica închisorilor comuniste din perspectiva adepţilor Mişcării Legionare, Index CEEOL, SCIPIO in Anuarul Institutului de Istorie Orală, 2013, pp.132-147. (autor unic)
 • Mișcarea legionară-De la precursorul Mișcării la ideologii AXA, Index Copernicus International, EBSCO, ProQuest, DRJI, in Revista Hiperboreea, 2013, pp.48-53. (autor unic)
 • Romania and Croatia, a content analysis of their support declarations to join the EU, Index CEEOL in Romanian Review of International Studies, 2013, pp.1-11. (autor unic)
 • The Legionary Discourse: content analysis, in Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, ISI Proceeding. Editura Arhipelag XXI, Editor: Iulian Boldea, 978-606-93590-3-7, 2013, pp. 835-841. (autor unic)
 • Romanian Agriculture during the Interwar Period and the Demographic Effects of Its Development in Transylvanian Review, ISI, Vol. XXIII, Nr. 1, 2014, pp.132-147. (co-autor)
 • State and Nation. A Comparative Approach between the Legionary and Communist Discourse, Index CEEOL, ProQuest EBSCO, Publishing, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) in On-line Journal Modelling the New Europe, 2015, pp.138-155. (autor unic)
 • Le discours de l’extrême droite en Roumanie dans l’entre-deux-guerres et après 1989.Continuite et discontinuité, Index ErihPlus, DOAJ, EbscoHost, Mirabel, Ulrich’s, in Synergies Roumanie, 2015, pp.131-142. (autor unic)
 • La France et la Roumanie dans la période de la guerre froide. Une analyse du discours, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library, CEEOL, EBSCOhost Publishing, in Analele Universităţii din Oradea, 2016, pp.7-14. (autor unic)
 •  Les relations franco-roumaines en 1968. Analyse de discours, Index Ulrich’s, ErihPlus, EbscoHost, Mirabel in Synergies Roumanie, 2016, pp.47-54. (autor unic)
 • La France, l’avocat des Roumains pour l’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne. Quelques opinions sur le discours du Président Jacques Chirac en Roumanie, 1997, Index Ulrich’s, ErihPlus, EbscoHost, Mirabel in Synergies Roumanie, 2017, pp.107-121. (autor unic)
 • Union européenne: passé et présent. Une analyse comparative entre la déclaration Schuman et les dix priorités de Juncker, Index Ulrich’s, ErihPlus, EbscoHost, Mirabel in Synergies Roumanie, 2018, pp.37-49. (co-autor)
 •  Anti-Semitism in Russia at the beginning of the XXth century. Threats and manifestations, Index ErihPlus in Journal of Romanian Literary Studies, No. 18/2019, pp. 589-594. (autor unic)
 • The Communist Regime of Two Perspectives: the Reality of the Dissidente Doina Cornea Versus the Reality of the President of the Great National Assembly, Nicolae Giosan, Index Erih Plus, DOAJ, Scipio in Research and Science Today, no. 1/2019, pp.77-84. (autor unic)
 •  French Press on the Romanian and Bulgarian Presidency of the European Union, Index Ceeol, Doaj, Ebsco, Index Copernicus in CES Working Papers, Volume XI, Issue 3, 2019, pp. 1-15. (autor unic)
 •  Quelques considérations sur le contexte des premières manifestations de l’extrême droite dans l’entre-deux-guerres en Roumanie, Index DOAJ, IndexCopernicus Journals, EBSCOhost Scipio, ProQuest ProQuest in Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, 2/2019, pp. 3-11. (autor unic)

 

c) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

 • Bernard Malamud, viaţa şi opera în Orient Latin, pp. 20-21. (autor unic)
 • Gh. Bogdan-Duică (1866-1934) in Mari personalități politice și culturale în Senatul României, Discobolul, București, Editor: Gheorghe Sbârnă, 2014, pp. 52-58. (autor unic)

evenimente