Planuri de învățământ nivel master

Afaceri Europene și Management de Programe

Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză)

Comunicare internațională

Management Performant

Studii Politice Europene Comparate (lb. franceză)

Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor

evenimente