Planuri de învățământ nivel master

Afaceri Europene și Management de Programe

Planuri de învățământ AEMP 2019-2020

Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză)

Planuri de învățământ DCRI 2019-2020

Guvernanță europeană

Planuri de învățământ GE 2019-2020

Management Performant

Planuri de învățământ MP 2019-2020

Management și negocieri internaționale și europene

Planuri de învățământ MNIE 2019-2020

Studii Politice Europene Comparate (lb. franceza)

Planuri de învățământ SPEC 2019-2020

Transatlantic Studies

Planuri de învățământ ST 2019-2020

Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor

Planuri de învățământ RIPEMC 2019-2020

Comunicare internațională

Planuri de învățământ CI 2019-2020

Evaluarea Dezvoltării Regionale

Planuri de învățământ EDR 2019-2020

evenimente