Cercetare DSEG

 

Activitatea de cercetare a colectivului DSEG re regăsește în numeroase studii și cărți publicate în reviste internaționale indexate în BDI respectiv la edituri naționale și internaționale renumite.

În prezent, o parte din cadrele didactice din department sunt membre în echipa care derulează Proiectul de Cercetare Exploratorie UEFISCDI, cu titlul Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central-răsăriteană către Balcanii de Vest (TEAM-WB) – PN-III-P4-ID-PCE-2020-0608), director de proiect Conf. univ. dr. Adrian Corpădean. Mai multe informaţii se găsesc aici: https://euro.ubbcluj.ro/proiecte/

 

Membrii ai colectivului DSEG coordonează reviste indexate în SCOPUS și alte baze de date internaționale. Aceste reviste sunt:

 

Membrii ai colectivului DSEG au organizat următoarele conferințe internaționale:

 

Publicații recente ale membrilor DSEG sunt:

 • Pop-Flanja Delia, Provocarea interculturală în epoca globalizării – ediție revizuită, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.
 • Pop-Flanja Delia, Crisis Communication during the COVID-19 Pandemic. Case Studies on France, the United Kingdom and Romania, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.
 • Pop-Flanja Delia, Communication for International Careers 1 – suport de curs, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.
 • Mureșan Paula, Grad-Rusu Elena, Știați că… Instituțiile Uniunii Europene? Ghid informative, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.
 • Dan Horațiu Sorin, Determinanţi culturali ai prosperităţii economice în contextul procesului de integrare europeană, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.
 • Stângaciu Anca, Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2019.
 • Dobra Dorin (coord.), 100 de ani cu Lovinescu. Fascinația modernității, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2019.
 • Păun Nicolae, Bădilă Raluca Ana, Dincolo de Europa. Conferința de Pace de la Paris, 1946, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2018.
 • Păun Nicolae, Iancu Aurel, Economia României dupa Marea Unire, Titlu colectie/serie: Macroeconomia, vol I, București, Editura Academiei Romane, 2018.
 • Lazăr Carmen Nora, Contenciosul Uniunii Europene, Cluj-Napoca, Ed. ARGONAUT, 2018
 • Reianu Diana-Gabriela, Politica educaţională românească în dezbaterile parlamentare 1919-1929, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2018.

 

Septembrie 2021

evenimente