Comunicare Internaţională

Postat în Oferta de studii master

Comunicare Internațională

Misiunea și obiectivele programului

Programul masteral de Comunicare Internaţională din cadrul Universității Babeș-Bolyai îşi propune să ofere studenților cunoştinţele şi competenţele necesare pentru o carieră de succes în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale, precum şi capacitatea de autoperfecţionare continuă în aceste domenii.    Abilităţile de comunicare au o importanţă din ce în ce mai mare în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de domeniul de activitate, iar  specialiştii în comunicare trebuie să fie mai bine pregătiţi să răspundă unor provocări complexe. Cursurile se desfăşoară atât în limba română cât şi în limba engleză, ceea ce le permite studenţilor să îşi dezvolte şi competenţele lingvistice în scopuri profesionale.

Programul se desfășoară în limbile română și engleză și se adresează tuturor absolvenţilor de studii de licenţă care doresc să îşi perfecţioneze abilităţile de comunicare, din domenii precum relaţii internaţionale, ştiinţe politice, limbi străine, management, marketing dar şi din alte domenii

Competenţele asigurate prin programul de studii

– competenţe de comunicare interpersonală, inter-institutională, interculturală şi internatională;

– capacitate de comunicare şi de lucru în echipă;

– cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare- utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;

– capacitatea de a concepe şi implementa strategii de comunicare si de management intercultural;

– aplicarea principiilor si teoriilor specifice domeniului comunicarii internationale;

– elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în domeniu;

– cunoaşterea şi înţelegerea, într-o abordare transdisciplinară, a teoriilor şi a metodelor specifice relaţiilor internaţionale, cu accent pe studiul comunicarii internationale;

– cunoasterea si evaluarea critica a modelelor de comunicare  între departamentele unei organizaţii şi cetăţeni, din diferite perspective;

– competente de mediator pentru managementul crizelor si conflictelor în domeniul comunicării internaţionale;

– utilizarea în comunicarea profesională, într-o abordare transdisciplinară, a teoriilor şi a metodelor specifice relaţiilor internaţionale;

-capacitatea de a analiza şi evalua rolul comunicarii in organizatii şi mediul de afaceri european;

–  realizarea de analize de impact și analize politice complexe;

– utilizarea transdisciplinară a cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte, procese, situaţii şi proiecte asociate relaţiilor internaţionale;

– utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice relaţiilor internaţionale, din perspectiva politicilor europene;

– utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative.

Oportunităţi de carieră

Organizaţii internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale

Instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene

Administraţia naţională, regională sau locală

Companii multinaţionale

Firme de consultanţă

Mass-media

Educație

Cercetare

Curriculum

Anul I

 • Communication techniques (Tehnici de comunicare)
 • Negotiations and intercultural relations (Negocieri și relații interculturale)
 • Contemporary concepts and approaches in international relations theory (Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale)
 • Public speaking (Vorbire în public)
 • Modele de leadership si netwoking
 • Comunicare managerială
 • Crisis communication (Comunicare de criză)
 • Strategii internaționale de branding
 • Project Cycle Management (Managementul ciclului de proiect)
 • Language policy and practice in multilingual context (Politici și practici lingvistice în context multilingual)
 • Protocol și comunicare diplomatică (Diplomatic protocol and communication)

Anul II

 • Tipologia crizelor internaționale (Typology of international crises)
 • Comunicare digitală
 • Media and communication (Comunicare mass media)
 • Comunicare politică
 • Etică și integritate academică
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training
 • Modele de bune practici
 • Cultural diplomacy strategies (Strategii de diplomație culturală)
 • Comunicare interculturală

Compatibilitatea cu alte programe masterale

USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Master of Advanced Studies in Intercultural Communication

USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Master in International Communication Management

Jonkoping Univ

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Master in International Communication

UNIVERSITY OF LEEDS

Master in International Communication

UTRECHT UNIVERSITY

Master in International Communication

Testimoniale

Admitere

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Ce ne interesează: Creativitate, abilități de problem-solving, abilități de comunicare, experiența (unde este cazul), spirit asociativ, sprit de initiativă , contribuţia masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung ale candidatului.

Studenții sunt rugați să prezinte la interviu un CV în format Europass.

Criterii de departajare (în cazul mediilor egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)