Comunicare Internaţională

Postat în Oferta de studii master

Comunicare Internațională

Misiunea și obiectivele programului

Programul masteral de Comunicare Internaţională din cadrul Universității Babeș-Bolyai îşi propune să ofere studenților cunoştinţele şi competenţele necesare pentru o carieră de succes în domeniul comunicării şi relaţiilor internaţionale, precum şi capacitatea de autoperfecţionare continuă în aceste domenii.    Abilităţile de comunicare au o importanţă din ce în ce mai mare în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de domeniul de activitate, iar  specialiştii în comunicare trebuie să fie mai bine pregătiţi să răspundă unor provocări complexe. 

Programul se desfășoară în limbile română și engleză și se adresează tuturor absolvenţilor de studii de licenţă care doresc să îşi perfecţioneze abilităţile de comunicare, din domenii precum relaţii internaţionale, ştiinţe politice, limbi străine, management, marketing dar şi din alte domenii

Competenţele asigurate prin programul de studii

– competenţe de comunicare interpersonală, inter-institutională, interculturală şi internatională;

– capacitate de comunicare şi de lucru în echipă;

– capacitatea de a concepe şi implementa strategii de comunicare si de management intercultural;

– cunoaşterea şi înţelegerea, într-o abordare transdisciplinară, a teoriilor şi a metodelor specifice relaţiilor internaţionale, cu accent pe studiul comunicarii internationale;

– competente de mediator pentru managementul crizelor si conflictelor în domeniul comunicării internaţionale;

-capacitatea de a analiza şi evalua rolul comunicarii in organizatii şi mediul de afaceri european;

–  realizarea de analize de impact și analize politice complexe;

– utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice relaţiilor internaţionale, din perspectiva politicilor europene;

– utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative.

Oportunităţi de carieră

 • Organizaţii internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale
 • Administraţia naţională, regională sau locală
 • Firme de consultanţă
 • Educație
 • Instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene
 • Companii multinaţionale
 • Mass-media
 • Cercetare

Curriculum

Anul I

 • Communication skills (Tehnici de comunicare) EN
 • Negotiations and intercultural relations (Negocieri și relații interculturale) EN
 • Contemporary concepts and approaches in international relations theory (Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale) EN
 • Public speaking (Vorbire în public) EN
 • Modele de leadership si netwoking RO
 • Comunicare de marketing (Marketing communication) RO
 • Crisis communication (Comunicare de criză) EN
 • Strategii internaționale de branding RO
 • Project Cycle Management (Managementul ciclului de proiect) EN
 • Language policy and practice in multilingual context (Politici și practici lingvistice în context multilingual) EN
 • Diplomatic protocol and communication (Protocol și comunicare diplomatică) EN

Anul II

 • Typology of international crises  (Tipologia crizelor internaționale) EN
 • Comunicare digitală RO
 • Media and communication (Comunicare mass media) EN
 • Comunicare politică RO
 • Etică și integritate academică RO
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training
 • Modele de bune practici în afaceri europene şi management  de programe RO
 • Cultural diplomacy strategies (Strategii de diplomație culturală) EN
 • Comunicare interculturală FR/EN
 • Studii de caz în negocieri internaționale și europene RO

Compatibilitatea cu alte programe masterale

USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Master of Advanced Studies in Intercultural Communication

USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Master in International Communication Management

Jonkoping Univ

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Master in International Communication

UNIVERSITY OF LEEDS

Master in International Communication

UTRECHT UNIVERSITY

Master in International Communication

Testimoniale

Admitere

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Ce ne interesează: Creativitate, abilități de problem-solving, abilități de comunicare, experiența (unde este cazul), spirit asociativ, sprit de initiativă , contribuţia masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung ale candidatului.

Studenții sunt rugați să prezinte la interviu un CV în format Europass.

Criterii de departajare (în cazul mediilor egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)


evenimente