Administrație Europeană

Postat în Ofertă de studii licență

 

DescriereDisciplineOportunități de carieră

Administrație Europeană – program de licență acreditat în domeniul științelor administrative, conceput pentru formarea competențelor necesare integrării pe piața muncii atât la nivelul administrației locale, cât și a celei centrale și europene, cu posibilitatea de a opta pentru o carieră în mediul privat/al multinaționalelor. Pachetele de discipline vizează formarea competențelor necesare pentru creșterea adaptabilității absolvenților la caracterul dinamic al administrației moderne, fiind rezultatul unui lung proces de adaptare a curriculumului la exigențele partenerilor noștri publici europeni (Comisia Europeană, Parlamentul European), naționali (Guvern, Parlament, corpul diplomatic), regionali (Agenții de Dezvoltare Regională) și locali (primării, consilii locale și județene), precum și din mediul corporate. Disciplinele studiate se încadrează în domeniul politicilor publice, al dreptului (administrativ, constituțional, financiar/fiscal și european), economiei europene, mecanismelor decizionale ale UE și comunicării instituționale, iar predarea se realizează cu ajutorul studiilor de caz din practica administrativă europeană, sub coordonarea unor cadre didactice formate ca practicieni. Stagiile de internship și evenimentele dedicate studenților cu reprezentanți ai administrației locale/europene și ai mediului diplomatic completează o pregătire flexibilă, centrată pe abilitățile practice și cunoștințele necesare într-un mediu administrativ aflat în continuă schimbare.

Discipline obligatorii

Anul I

 • Istoria administrației europene. Studii de caz
 • Informatică aplicată în ştiinţele sociale
 • Teoria generală a dreptului
 • Europa: istorie şi modernitate
 • Comunicare instituţională în UE
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 1
 • Macroeconomie
 • Instituţiile UE
 • Cultură şi societate
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 2
 • Practică (90 de ore)

Anul II

 • Drept constituţional
 • Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Spaţiul administrativ european
 • Studii comparative privind funcţia publică în UE
 • Spaţiul social european (seminar special)
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 3
 • Politici publice europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept civil
 • Finanţe publice
 • Metode cantitative de cercetare
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 4

Anul III

 • Management strategic: oportunităţi europene, provocări globale
 • Teorii ale integrării europene
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale
 • Management public
 • Drept civil
 • Sociologie şi logică
 • Managementul proiectelor europene
 • Economia integrării europene
 • Drept financiar şi fiscal
 • Lobby, lobbysm în UE

Discipline opţionale

Anul II

 • Principii de contabilitate
 • Istoria integrării europene
 • Contabilitate financiară
 • Negocieri europene

Anul III

 • Managementul resurselor umane
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Managementul calităţii
 • Sisteme economice contemporane
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, Serviciul European de Acțiune Externă, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE; Consiliul Europei;
 • Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern;
 • Corpul diplomatic;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Centre de afaceri;
 • ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;
 • Mass media;
 • Invățământ și cercetare.

evenimente