Conf. dr. Diana-Gabriela REIANU

Postat în

Diana_REIANU

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicatiiTeme licenţă și disertaţie

Activitatea de cercetare de pâna în prezent a fost orientata primordial înspre domeniul social si domeniul administratiei publice. În spectrul social, articolele publicate cuprind studii calitative care au încercat sa desluseasca cauzele unor fenomene sociale la nivel european, au încercat sa explice tendinte ale identitatii regionale în România, conectând factorii sociali si cei culturali, si studii cantitative, ce au avut ca obiectiv masurarea satisfactiei consumatorilor serviciilor sociale, îmbinând domeniul social cu cel al administratiei publice. Cercetarile efectuate strict în domeniul administratiei publice au adoptat o abordare istorica, având ca tema centrala modelul educational promovat în România interbelica.

 

 • Politici publice (curs si seminar, AE I si DA II);
 • Politici comune in UE (curs si seminar, RISE ENGLEZA II );
 • Management public (curs si seminar, RISE ENGLEZA III);
 • Instrumente si tehnici in analiza politicilor publice (curs si seminar, AEMP II si MP II).
 • Email: diana.reianu@ubbcluj.ro
 • Orar consultatii: Miercuri: 14:00-15:00 – Cod Teams: bzc1o5e – Programarea se face prin email cu minim 24 h înainte

Cărţi

 • Politica educaţională românească în dezbaterile parlamentare 1919-1929, Presa Universitară Clujeană, 2018, ISBN 978-606-37-0456-7, 220 p. (autor)
 • Modernizarea României în primul deceniu interbelic. Învăţământul românesc în presa partidelor politice, Editura EFES, 2014, ISBN: 978-606-526-179-2, 325 p. (autor)
 • Universitatea din Cluj. Discursuri rectorale (1919-1939), Presa Universitară Clujeană, 2009, ISBN: 978-973-610-874-7, 369 p. (editor)
 • Calitate şi competitivitate, Decizii, strategii şi politici ale Consiliului Academic 2004-2006, Vol II, Presa Universitară Clujeană, 2006, ISBN (10) 973-610-426-5 (co-editor)

Articole

 • Union européenne: passé et présent. Une analyse comparative entre la déclaration Schuman et les dix priorités de Juncker, în Synergies Roumanie, 2018, Volum 13, pp. 31-41 (co-autor)
 •  Determinants of housing prices: evidence from Ontario cities, 2001-2011, în International Journal of Housing Markets and Analysis, Emerald Publishing Limited, 2018, Volum 11, Issue 3, pp. 541-556, https://doi.org/10.1108/IJHMA-08-2017-0078, WOS:000434251100006 (co-autor)
 • Europa Socială, în Nicolae Păun (coord.), Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2017, pp. 450-466
 • The European Pillar of Social Rights: adding value to the Social Europe?, în Online Journal Modelling the New Europe, nr. 22, Iunie 2017, pp. 2-25, http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2012/05/On-line-Journal-No.22-June-2017.pdf (co-autor)
 • Policy responses to poverty: Is Romania on the road towards a new integrative approach?, în Modelling the New Europe, nr. 20, Septembrie 2016, pp. 91-108, http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/09/On-line-Journal-Modelling-the-New-Europe-No.-20-September-2016.pdf
 • Mainstreaming the gender dimension in the Europe 2020 Strategy, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, Anul LX, Nr. 4, Decembrie 2015, pp. 5-18
 • The „echo” of the government policy of education in the written press of the governing parties (1919-1929), în Hiperboreea Journal, Journal of History, Vol II, No. 1, June 2015, Bucureşti, pp. 152-168 (http://hiperboreeajournal.com/wp-content/uploads/2015/06/vol-II-nr.-1-2015.pdf)
 • Euroscepticism specificities across the models of European capitalism, în Adrian-Ciprian Păun, Dragoş Păun (eds.), The Convergence of Diversity. The European Model, In Honorem Prof. Dr. Nicolae Păun, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2014, pp. 341-356
 • Environmental pollution monitoring and adverse effects of chemicals used in food production, în Stefano Brumat, Claudia Macchia (eds.), The role of natural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Dianet International School Proceedings, EUT Edizioni Università di Trieste, Gorizia 22nd-31st Martie 2014, pp. 90-107 (co-autor)
 • Europeanization of Regional Identities in Romania. Case Study: The Land of Moţi, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, Anul LIX, Nr. 2, April-June 2014, pp. 63-78 (co-autor)
 • The Difficulties of Romanian Regionalism, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, Anul LIX, Nr. 2, April-June 2014, pp. 21-38 (co-autor)
 • The struggle against centralization and politicking of Romanian universities in the interwar parliamentary debates, în Research and Science Today, No. 1(7)/2014, Martie 2014, Academia Brâncuşi Publishing, Republicii Avenue, no. 1, Târgu Jiu, 2014, pp. 41-50 (online:http://www.lsucb.ro/rst/wp-content/uploads/2014/04/Research-and-Science-Today-No-7.pdf)
 • Analysis of customer satisfaction in case of the Day Centre for the Elderly, Cluj-Napoca City Hall, în Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, No. 41E/2014, pp. 170-189
 • Modelarea sistemului educaţional în dezbaterile parlamentare din România între 1919-1929. Propuneri de modernizare a şcolii secundare, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. XI, 2013, pp. 73-91
 • Cities; between engines for growth and development, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, Anul LVIII, Nr. 3, December 2013, pp. 21-36 (co-autor)
 • Europenizarea şcolii universitare româneşti în dezbaterile parlamentare ale primului deceniu interbelic, în Liviu C. Ţîrău, Ştefan Melancu (eds.), Interferenţe Euro-Atlantice. 20 de ani de studii europene la Universitatea „Babeş-Bolyai”, EFES, Cluj-Napoca, 2013, pp. 95-105
 • Primary school issues in parliamentary discourse in Romania (1919-1929). Attitudes, criticism and reflections, în Studia Universitatis Petru Maior, Series Historia, 2/12, Tîrgu Mureş, 2012, pp. 95-115, revista fiind indexata în: CNCS B+, CLIO ONLINE, DOAJ, REES WEB RUSSIAN, SCIPIO, EBSCO (online: http://upm.ro/cercetare/studia_historia/docs/revista/studia_2_2012.pdf)
 • Social issues in debating over human trafficking and factors that facilitate its growth, în Research and Science Today, No. 2(4)/2012, November 2012, Academia Brâncuşi Publishing, Republicii Avenue, no. 1, Târgu Jiu, 2012, pp. 72-86 (online: http://www.lsucb.ro/rst/wp-content/uploads/2011/11/No.4-Revista-RESEARCH-AND-SCIENCE-TODAY.pdf)
 • The Administrative Reform in the Romanian Constitution of 1923, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europaea, Anul LIV, 2009, pp. 27-40
 • Universitatea clujeană interbelică (profilul), studiu introductiv în vol. Diana Reţe (ed.), Universitatea din Cluj. Discursuri rectorale (1919-1939), Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 9-22

evenimente