Management

Postat în Ofertă de studii licență

De ce Management la Facultatea de Studii Europene?

♦ formarea competențelor antreprenoriale specifice procesului de integrare europeană

diversitatea disciplinelor și metode interactive de predare

deschiderea și sprijinul profesorilor

solidaritatea și prietenia în timpul facultății și după absolvire

posibilitatea specializării la nivel master, domeniul Management – click aici

dimensiunea europeană: 

1997 – înființarea specializării Management la Facultatea de Studii Europene

0
Suntem mândri de cei peste 1200 de absolvenți!

25 de ani în managementul afacerilor europene

Un curriculum practic, dezvoltat în relație cu piața muncii

Anul I

Microeconomie

Principii de management

Contabilitate

Istoria integrării europene

Informatică

Limba străină 1

Educație fizică 1

Macroeconomie

Matematici aplicate în economie. Folosirea WolframAlpha

Finanțe

Contabilitate

Dreptul Afacerilor

Limba străină 2

Educație fizică 2

Anul II

Economie internațională

Managementul resurselor umane

Managementul serviciilor

Calcule financiare și actuariale asistate de calculator

Dreptul muncii

Managementul producției opț.

Managementul carierei opț.

Statistică

Marketing

Economie europeană

Baze de date pentru management

Audit

Practică de specialitate

Logistică opț.

Management operațional opț

Anul III

Management strategic

Managementul IMM-urilor și start-up-urilor

Management intercultural

Management financiar

Tehnica elaborării lucrărilor științifice

Analiză economico financiară opț.

Piețe financiare opț.

Comunicare și negociere în afaceri

Managementul proiectelor europene

Managementul investițiilor

Managementul calității

Elaborarea lucrării de licență

Proiecte economice opț.

Bugetul Uniunii europene opț.

Coodonatorul și tutorii de specializare de la fiecare an sunt disponibili să răspundă punctual întrebărilor tale

Coordonator Specializare

Tutore an I

TUTORE AN III

Acorduri internaționale în domeniul management și afaceri economice:

Université d'Angers (Franța)

Hochschule Zittau/Görlitz (Germania)

Andrássy University Budapest (Ungaria)

Vytautas Magnus University (Lituania)

Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila (Polonia)

Saxion University of Applied Sciences (Țările de Jos)

Universitat Politècnica de València (Spania)

Obuda University (Ungaria)

The University College of Economics and Culture (Letonia)

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Slovacia)

University of Bradford
(Regatul Unit)

Universidad de Murcia (Spania)

Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia)

University of Social Sciences (Polonia)

Bursa Technical University (Turcia)

Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalia)

University of Peloponnese (Grecia)

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia)

University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Swietokrzyski (Polonia)

Competențe dobândite în cadrul specializării Management

Studentul /Absolventul poate să:

01. Elaboreze strategii și politici organizaționale aferente managementului public și privat.
02. Evalueze gradul și necesitățile de dezvoltare ale unei entități economice pentru a propune soluții de creștere și repoziționare pe piață.
03. Efectueze operațiuni financiar-contabile ale entităților economice pentru a eficientiza fluxurile monetare.
04. Realizeze și implementeze planuri de afaceri folosind metode inovative.
05. Elaboreze și implementeze proiecte cu finanțare pentru a soluționa probleme socio-economice.
06. Acceseze aplicații informatice și baze de date ale companiilor/ instituțiilor publice pentru a realiza prelucrări statistice și previziuni.


evenimente