Management

Postat în Ofertă de studii licență
DescriereDisciplineOportunități de carieră

Management – program de licență acreditat în domeniul economic, adaptat exigențelor pieței unice a Uniunii Europene, datorită componentei transversale de management al instituțiilor europene. Oferă un avantaj competitiv în raport cu alte programe de licență din sfera economică, deoarece cuprinde un curriculum bazat pe competențe practice, dezvoltat de cadre didactice cu o vastă experiență în domeniul profesional și adaptat atât sistemului instituțional/public, cât și mediului privat/al multinaționalelor. Stagiile de practică monitorizate într-o rețea de peste 20 de ofertanți, proiectele de dezvoltare profesională cu finanțare europeană (POCU, ROSE) și conexiunile cu piața muncii stabilite încă din anul I îi ajută pe studenți să își contureze opțiuni solide privind carierele în mediul privat (top și middle management, managementul resurselor umane, marketing, contabilitate, proiecte europene), cât și în instituții publice, la nivel local, național și european, camere de comerț și ONG-uri. Discipline precum managementul inovării, managementul proiectelor europene, managementul intercultural, managementul IMM-urilor și al start-up-urilor, completate de un pachet aplicativ de drept (al afacerilor/muncii), competențe IT și comunicare/negociere conturează profilul unui program realizat pe modelul școlilor prestigioase de management din Europa.

Planul de invățământ al programului de licență Management respectă cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) aferente domeniului fundamental Științe Sociale, ramura de științe Științe Economice

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.

Absolvenții programului de licență Management sunt pregătiți pentru a se angaja în companii internaționale care se bucură de avantajele competitive date de piața internă a UE, datorită economiei de scară respectiv în companii mici și mijlocii care au luat decizia de a pătrunde pe piețe noi. Pregătirea obținută pe parcursul celor 3 ani de studii și implicit parcurgerea disciplinelor din domeniul studiilor europene asigură absolvenților acestui program de licență un specific distinct față de cel al altor specializări de profil și anume gradul ridicat de înțelegere a pieței unice a Uniunii Europene, a mecanismelor manageriale prin care firmele pot fi competitive pe această piață, valorificând corect oportunitățile oferite de statutul României de membru al Uniunii Europene.

Absolvenții programului de studii Management dețin pregătirea necesară pentru ocupația specialist îmbunătățire procese care este cerută pe piața forței de muncă, la nivelul firmelor mari, mijlocii și mici, prezente pe piața europeană, ca parte a economiei globale.

 

Director DSEG
Conf. univ. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA
nicoleta.paina@ubbcluj.ro

 


evenimente