Conf. dr. Radu NECHITA

Postat în

Nechita_feat

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicatiiTeme licenţă şi disertaţie
 • Microeconomie;
 • Economia integrării europene;
 • Mediul european al afacerilor;
 • Integrare monetară europeană;
 • Globalizare și dezvoltare economică;
 • Economia europeană în contextul globalizării;
 • Analiza economică a deciziilor publice, Economie americană contemporană, Monedă și credit / Economie monetară, Libertate bancară și concurență monetară, Finanțe internaționale, Macroeconomie;
 • Economie politică;
 • Sisteme și structuri economice.
 • E-mail: radunechita@gmail.com
 • Consultații: Marți: 11:00-12:00 – În biroul de la etajul 2 sau, pentru cei care nu pot altfel, pe MS Teams Cod: 14mjmxt sau  Link Teams

Teza de doctorat

 • T1. Nechita R., „La garantie des dépôts bancaires : Une analyse en termes d’incitations”, Editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN-10 973-7677-46-3 și ISBN-13 978-973-7677-46-4, 402 pg., (2006).
 • Cărţi publicate(C1, C2 etc.), capitole în cărţi (CC1, CC2 etc.), manuale (M1, M2 etc.), îndrumare (I1, I2 etc.),
 • C1. Nechita R., „Introducere în Microeconomie”, Editura EFES Cluj-Napoca, ISBN 973-7677-13-7, 234 pg., (2006).
 • C2. Nechita R., „La garantie des dépôts bancaires : Une analyse en termes d’incitations”, Editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN-10 973-7677-46-3 și ISBN-13 978-973-7677-46-4, 402 pg., (2006).
 • CC1.Nechita R. „Les paradoxes de l’entrepreneuriat en Roumanie”, in „Actes francophones de la Conférence internationale Cultura Europaea 2015”, sous la direction de Adrian-Gabriel Corpădean, L’Harmattan, Paris (2016).
 • CC2. Nechita R. și Cramarenco R, „Two Types of Euro-Skepticism and the Reactions to EU Crisis”, in Octavian Jora (Ed.), „The cure for crises: free market (not market-free) economics!”, Editura Rosetti International, București (2013).
 • CC3. Nechita R. și Cramarenco R., „Două tipuri de euroscepticism.Cauze și consecințe”, in Țîrău L. și Melancu Ș., „Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de studii europene la Cluj”, Editura EFES Cluj-Napoca, pp. 252-259 (2013).
 • CC4. Nechita R. „Prefață la ediția în limba română”, in Bastiat F., „Statul, Ce se vede și ce nu se vede și alte eseuri”, Editura Institutul European, Iași (2011).
 • CC5. Nechita R. „Economia ofertei”, in Sterpan I. și Aligică D. P. (ed.), „Dreapta intelectuală”, Editura Humanitas, București (2011).
 • CC6. Nechita R. „Șapte erori ale tranziței din România”, in Murea R., Boari V., Vlas N. (ed.), „România după douăzeci de ani”, Editura Institutul European, Iași (2011).
 • CC7. Nechita R., „La réforme des retraites en Roumanie”, in Garello J. & Lane G. (eds.), „Futur des retraites & retraites du futur. Tome 2, Les retraites du futur : la capitalisation”, Edition Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, Franța, ISBN 978-2-903449-99-5, pp. 101-112, (2008).
 • CC8. Nechita R., “Taxation in Romania 2012”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), “Taxation in Europe 2011”, IREF Editions, Paris (2013).
 • CC9. Nechita R., “Taxation in Romania 2011”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), “Taxation in Europe 2011”, IREF Editions, Paris (2014).
 • CC10. Nechita R., „Taxation in Romania 2011”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), „Taxation in Europe 2011”, IREF Editions, Paris (2012).
 • CC11. Nechita R., „Taxation in Romania 2010”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), „Taxation in Europe 2010”, IREF Editions, Paris (2011).
 • CC12. Nechita R., „Taxation in Romania 2009”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), „Taxation in Europe 2009”, IREF Editions, Paris (2010).
 • CC13. Nechita R., „Taxation in Romania: A Brief Overview”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), „Taxation in Europe 2008”, IREF Editions, Paris (2009).
 • CC14. Nechita R., „Taxation in Romania: A Brief Overview”, in Institut de Recherches en Economie et Fiscalité (Editor), „Taxation in Europe 2007”, IREF Editions, Paris, (2008).
 • CC15. Nechita R., „Remarques sur le plafond de la garantie des dépôts en France : Implications économiques d’une précision sémantique”, in Pecican O. și Magyari-Vincze (eds.), „Aspirations, Approaches, Achievements. Ten years of European Studies in Cluj”, Editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN 973-8254-65-3, pp. 367-383, (2004).

 

Articole/studii de specialitate  cotate I.S.I. (S1, S2 etc.), articole/studii indexate în baze de date internaţionale (D1, D2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute(Vi1, Vi2 etc.), lucrări publicate în alte reviste recunoscute (L1, L2 etc), brevete de invenţie(B1, B2 etc.), creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute (A1, A2 etc.), precum şi, după caz, alte lucrări similare – articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (Vn1, Vn2 etc).

 

 • S1. Nechita R., Anghel C., „Is it possible to conciliate economics and the environment at Rosia Montana?”, Bulletin of UNASVM Cluj-Napoca, Scientific Thomson Reuters, http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=cluj, pp. 101-105, (2008).
 • D. Nechita R. „Réussites et échecs dans les politiques entrepreneuriales roumaines”, in Nouh El Harmouzi & Fatima Zahra Achour Entreprenariat et politiques publiques au Maroc, Arab Center for Scientific Research and Humane Studies, Rabat, Maroc, (ISBN : 978-9954-99-279-1) pp. 15-22 (2017).
 • D1. Nechita R. „L’Union Européenne vue par l’OCDE”, Studia UBB Europaea, LXI, 4/2016, pp. 191-194. (2016)
 • D2. Nechita R., „How the Transatlantic Trade and Investment Partnership is ‘sold’ to the general public?”, On-line Journal Modelling the New Europe, December, Issue 17, pp. 209-223 (2015)
 • D3. Nechita R., “How Free Can EU Become?”, On-line Journal Modelling the New Europe, No 13/2014, pp. 72-92 (2014). (SSN – L 2247-0514, CEEOL, ProQuest, EBSCO).
 • D4. Nechita R., „Quelle est la valeur actualisée nette de l’adhésion au système public de retraites ?”, Romanian Journal of Population Studies, Vol. II, Nr. 2, CEEOL, http://www.ceeol.com, pp. 109-116, (2008).
 • D5. Nechita R, Străinu M., „Une analyse empirique du temps passé aux guichets de deux administrations fiscales locales” Studia Oeconomica UBB, Vol. 53, Nr. 2, Decembrie, IBSS, http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/ CEEOL, http://www.ceeol.com/, pp. 17-28, (2008).
 • D6. Inceu A., Nandra E. R., Lazăr D, Nechita R., „A Survey on the Tax Policy in EU”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Nr 21E/October, ISSN 1454-1378, cotată CNCSIS B+ şi internaţional IBSS2563, EBSCO, în prezent cotată ISI, pp. 61-72, (2007).
 • D7. Nechita R., Maître Ph., „La garantie française des dépôts : une analyse en termes d’aléa moral”, Studia Europaea, Vol. LI, N° 2, pp. 153-176, (2006).
 • D8. Nechita R. „La garantie des dépôts à vue et la double responsabilité des actionnaires : Quel impact sur les incitations ?”, Journal des Économistes et des Études Humaines Vol. 13 N° 1, Martie, ISSN 1145-6396, ECONLIT, http://www.econlit.org/eclist.html#29775, pp. 21-62, (2003).
 • Vi1. Nechita R., „Index of Fiscal Decentralization. The Case of Romania”, in LUȚAȘ Mihaela (Ed.) „Costs and Benefits of European Integration. Case Study for Romania”, RISOPRINT, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-751-751-7, volumul conferinţei internaţionale organizată de Catedra Jean Monnet de Integrare Economică Europeană, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Romania, 17-19 mai 2007, pp. 191-206, (2008).
 • Vi2. Nechita R., Fazekas Z., „The Fiscal Competitiveness of Romania: Improvements under Threat”, articol prezentat la conferinţa internaţională cu titlul „The Impact of FDI on Growth and Employment in the new EU Member States”, organizată de Facultatea de Studii Europene din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” și World Economics Institute din Budapesta, Cluj-Napoca, 5 şi 6 octombrie 2007. (Împreună cu FAZEKAS Zoltán). Publicat în Bîrsan M., Hunya G. și Trăistaru-Siedschlag I. (eds.), „The Impact of FDI on growth and employment in the new EU member states”, Editura EFES, Cluj Napoca, ISBN 978-973-7677-91-4, pp. 349-362, (2008).
 • Vi3. Nechita R., „The Tobin tax: A wrong good idea”, articol prezentat la conferinţa internaţională „Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj”, organizată de Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 21-23 octombrie 2004. Publicat volumul „Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj”, editat de Gyemant L., Jucan M. şi Rotar C., Editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN-10: 973-7677-22-6, ISBN-13: 978-973-7677-22-8, (2006).
 • Vi4. Nechita R., „The New Role of the Rating Agencies in the Basel II Agreement: Some Potential Drawbacks”, articol prezentat la conferinţa internaţională „The impact of European integration on the national economy”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, 28-29 octombrie 2005, publicat în volumul The Impact of European Integration on the National Economy, Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-751-097-6, pp. 521-528, (2005).
 • Vi5. Nechita R., Pal. O., „The Flat-Tax in Romanian Fiscal Policy”, articol prezentat la conferinţa internaţională „The impact of European integration on the national economy”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, 28-29 octombrie 2005, publicat în volumul The Impact of European Integration on the National Economy, Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 973-751-097-6, pp.342-347, (2005).
 • Vi6. Nechita R., „Monopol sau concurenţă în oferta de monedă”, articol prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Lumea financiară – Prezent şi perspective”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 12-13 Noiembrie 2004, publicat în volumul editat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, „Lumea financiară – Prezent şi perspective”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, ISBN 973-686-660-2, pp. 494-501, (2005).
 • Vi7. Nechita R. „Garantarea depozitelor bancare şi hazardul moral”, articol prezentat la Simpozionul internaţional „Specializare, dezvoltare şi integrare”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2003, publicat în volumul editat de Facultatea de Ştiinţe Economice, „Specializare, dezvoltare, integrare”, Editura Sincron, Cluj-Napoca, ISBN 973-86547-4-2, pp. 449-457, (2004).
 • Vi8. Nechita R., „The fiscal competitiveness of Romania: A matter of concern”, articol prezentat la Conferinţa internaţională „Competitiveness of national economies and the efficient integration into the European Union”, organizată de Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, 19-21 septembrie 2003. Publicat în Bîrsan M., Paas T. (Eds.), „Competitiveness of national economies and the efficient integration into the European Union”, Program PHARE/2003/064-816, Editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN 973-8254-42-6, pp. 491-499, (2003).
 • L1. Nechita R., Fazekas Z., Inceu A., Nandra R. Lazăr D. T., „The Flat Tax: A New Trend in the European Member States Tax Policy?”, Revista Academiei Forțelor Terestre, Vol. 9, Nr. 4, Cod CNCSIS 328, ISSN 1582-6384, pp. 1-12.

 

Lucrări prezentate le conferinţe internaţionale organizate în străinătate

 

 • CI1. “Economic Freedom and Social Progress”, Summer Seminar, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, July 21-26, Bakuriani, Georgia.
 • CI2. “Free banking and monetary competition”, Summer Seminar, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, July 21-26, Bakuriani, Georgia.
 • CI3. “Promoting liberty”, Summer Seminar, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, July 21-26, Bakuriani, Georgia.
 • CI4. “Public Pension System Reform”, Summer Seminar, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, July 21-26, Bakuriani, Georgia.
 • CI5. “Economic Education in Romanian Economics Textbooks”, Summer Seminar, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, 12-18 July 2014, Ureki, Georgia.
 • CI6. “Free Banking and Monetary Competition”, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, 12-18 July 2014, Ureki, Georgia.
 • CI7. “Romania and the EU”, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, 12-18 July 2014, Ureki, Georgia.
 • CI8. “Transition process: Avoiding Romania’s Mistakes”, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, 12-18 July 2014, Ureki, Georgia.
 • CI9. “Promoting Liberty”, Institute for Economic Studies – Europe and New Economic School of Georgia, 12-18 July 2014, Ureki, Georgia.
 • CI10. „La concurrence fiscale des Nouveaux Membres : le cas de la Roumanie”, intervenţie susţinută în cadrul conferinţei „Le futur de l’Europe : Harmonisation ou concurrence ?„, organizată de Université d’Été de la Nouvelle Économie în colaborare cu Institut de Recherches Économiques et Fiscales, Aix-en-Provence, Franţa, 28-30 august 2006.
 • CI11. „Les sources de la croissance économiques et les idées erronées qui la menacent”, conferinţă susţinută în cadrul seminarului internaţional „Europe et Liberté„, organizat de Institute for Economic Studies – Europe, Aix-en-Provence, Franţa, 23-25 august 2006
 • CI12. „La société civile en Roumanie”, intervenţie susţinută în cadrul conferinţei internaţionale „Tocqueville. La société civile et la démocratie„, organizată de Université d’Été de la Nouvelle Économie, Aix-en-Provence, 28-31 august 2005.
 • CI13.”L’inflation en Roumanie : Problème monétaire ou problème politique ?”, intervenţie susţinută în cadrul conferinţei internaţionale „Competition: The Unknown Solution„, organizată de Université d’Été de la Nouvelle Économie în colaborare cu Institute for Global Economic Growth, Institut de Recherches Économiques et Fiscales şi Lord Acton Institute, 1-3 septembrie 2003, Aix-en-Provence, Franţa.

 

 Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, naţionale (Pn1, Pn2,) şi internaţionale(Pi1., Pi2,)

 

 • Pn1. Director al proiectului CNCSIS A, Cod 1504 (2007-2008)
 • Tema: Efectele și percepția aplicării cotei unice de impozitare în România. O analiză a experienței țărilor europene și a evoluției fiscalității românești. Valoare totală pentru UBB: 121785 RON.
 • Pi1-7 Responsabil pentru România al unui proiect recurent realizat de Institut de Recherches Economiques et Fiscales, Paris, Franța. Proiecte realizate din 2006 până în 2012.
 • Tema: Realizarea unui raport anual cu privire la evoluția fiscalității în țările din Europa.
 • Pi8 Responsabil pentru România al unui proiect realizat de Institut de Recherches Economiques et Fiscales, Paris, Franța (2006).
 • Tema: Alcătuirea/actualizarea (pentru România) a unui Indice al Descentralizării Fiscale, calculat pentru 16 țări europene.

Alte rezultate ale activității de cercetare

 

 • Nechita R.,Taxation in Romania / La tassazione in Romania, Centro di Studi Impresa e Lavoro, Udine & Roma, Italia, http://impresalavoro.org/wp-content/uploads/2015/02/ROMANIA_ENG.pdf
 • http://impresalavoro.org/wp-content/uploads/2015/02/ROMANIA_ITA.pdf (2015).
 • Nechita R., „Vote for justice could bring Romania’s expats home”, Geopolitical Intelligence Service, https://www.gisreportsonline.com/vote-for-justice-could-bring-romanias-expats-home,politics,387,report.html
 • Traducerea în română lucrării lui Johan Norberg, In Defence of Global Capitalism, și publicarea ei la Editura Libertas, București, 2010, sub titlul „În apărarea capitalismului global”.

Alte publicații și activități în mass-media

 • Autor al unui număr de 200 articole pe teme socio-economice, publicate pe web-site-urile francofone www.libres.org, www.institutmolinari.org, www.irefeurope.org, www.libreafirque.org ;
 • Autor a peste 60 de articole și interviuri publicate în presa economică și culturală din România în perioada 2006-2016 (Ziarul Financiar, Săptămâna Finaciară, Capital, Săptămâna Clujeană, Revista 22, Revista Sinteza, Polis, Transilvania Reporter etc.);
 • Invitat la peste 70 de emisiuni de televiziune și radio (Digi 24, TVR1, TVR2,Transilvania Live, Look TV, Digi 24, The Money Channel, Realitatea TV, NCN, Radio Cluj, France Culture etc.).

evenimente

 • Rezultate inițiale Admitere Master – 23 Iulie 2024

  Rezultate inițiale Admitere Master – 23 Iulie 2024

  Afaceri europene şi management de programe 23.07.2024 Comunicare internaţională 23.07.2024 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale 23.07.2024 Management performant 23.07.2024 Relaţii internaţionale, politică externă şi managementul crizelor 23.07.2024 Studii politice europene …
 • Rezultate inițiale Admitere Licență – 23 iulie 2024

  Rezultate inițiale Admitere Licență – 23 iulie 2024

  Rezultate Admitere Licență după perioada de contestație Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) 22.07.2024 Relaţii internaţionale şi studii europene ID 22.07.2024 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba …