Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză

Postat în Ofertă de studii licență
DescriereDisciplineOportunități de carieră

Relații Internaţionale și Studii Europene în limba engleză ținteste către pregătirea de specialiști competenți în sistemul relațiilor internaționale și studiilor europene, realizat prin intermediul instituțiilor de profil la nivel european, național, regional/local. Pentru a crea acest grup de funcționari europeni, în cadrul specializării abordarea este inter-, multi- și transdisciplinară. În consecință, planul de învățământ al  RISE  cuprinde materii care acoperă zona  relațiilor internaționale  (istoria relațiilor internaționale, științe politice, instituții europene,  politici publice, partide politice etc.),  juridică  (drept internațional, drept comunitar etc.), cercetare în științe sociale și politice, organizații internaționale, globalizare, politici comunitare, guvernare în Uniunea Europeana,  alături de discipline din zona economică – noțiuni de bază, principii, procese și metode de evaluare cantitativă, management, marketing etc.

Planul acordă un spațiu important  limbilor străine, comunicării și relațiilor publice, tehnologiei informației, tehnicii elaborării documentelor oficiale și practicii profesionale.

Rolul specializării Relații Internaționale și Studii Europene vizează în primul rând înțelegerea relațiilor internaționale în cadrul Uniunii Europene, oferind studenților informații calificate privind : afacerile europene, construcție europeană și cunoștințe despre evoluția și conceptele relațiilor internaționale.

Planul de învățământ al specializării Relații Internaționale și Studii Europene  se regăsește la nivelul marilor universități ale Europei.

Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză,  ca specializare universitară, țintește spre profesionalizarea anglofonă a absolvenților în domeniul integrării europene, fiind, din această perspectivă, profund implicată în procesul de construcție și guvernanță europeană.

Specializarea în  Relații Internaționale și Studii Europene oferă studenților oportunități în domenii dintre cele mai diverse: în serviciile ministeriale ale României, în serviciile administrative ale Uniunii Europene, la nivel de instituții, comitete, comisii, grupuri de lucru aflate în relație cu Uniunea Europeană; în sectorul administrației publice din România sau cea din alte state ale Uniunii Europene; în agenții de dezvoltare regională, în cadrul ONG-urilor, al firmelor private, ca experți în relații internaționale.

Calitatea de specialiști în relații internaționale și studii europene va permite absolvenților noștri să administreze afaceri europene, să se implice în științe politice, să participe la implementarea și evaluarea proiectelor de finanțare europeană ca operatori de fonduri comunitare, să acorde consilierea necesară pentru diverse organizații socio-profesionale în probleme de relații internaționale și studii europene.

Discipline obligatorii

Anul I

 • Istoria integrării europene
 • Istoria integrării europene
 • Informatică aplicată în ştiinţele sociale
 • Introducere în studiul relaţiilor internaţionale
 • Principii de economie
 • Europa: istorie și modernitate
 • Comunicare instituțională în UE
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 1
 • Instituţiile UE
 • Istoria relaţiilor internaţionale
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 2
 • Practică (90 de ore)

Anul II

 • Economie mondială
 • Introducere în geopolitică
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Procesul decizional în UE
 • Europenizarea României
 • Curs opţional 1
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 3
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Politici comune în UE
 • Metode cantitative de cercetare
 • Sociologia relaţiilor internaţionale
 • Curs opţional 2
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 4

Anul III

 • Instituţii şi organizaţii internaţionale (sem. sp.)
 • Sisteme economice contemporane
 • Analiza relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale integrării europene
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice (sem. sp.)
 • Antropologia Europei
 • Economia integrării europene
 • Politică externă şi diplomaţie
 • Drept internaţional public
 • Managementul proiectelor europene

Discipline opţionale

Anul II

 • Strategia europeană privind Dunărea şi Marea Neagră
 • Comunicare pentru cariere internaționale 1
 • Studii de securitate
 • Comunicare pentru cariere internaționale 2

Anul III

 • Europa: istorie şi modernitate
 • Guvernanţă europeană. Modele de bune practici
 • Integrare monetară europeană
 • Managementul conflictelor în relațiile internaționale

 

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Regiunilor, Serviciul European de Acțiune Externă, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE; Consiliul Europei;
 • Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern;
 • Corpul diplomatic;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Centre de afaceri;
 • ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;
 • Mass media;
 • Invățământ și cercetare.

evenimente