Conf. dr. Laura-Maria HERȚA

Postat în

Prodecan responsabil cu cercetarea științifică, linia germană și cooperările anglofone și germanofone

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicațiiTeme licenţă şi disertaţie
 • Transformarea războiului (sociologia violenţei, războaie civile, război hibrid);
 • Operaţiuni de menţinere a păcii, intervenţie umanitară şi managementul conflictelor;
 • Conflicte etnice, religioase, şi secesionism (Balcanii şi Caucazul de Sud);
 • Conflicte armate, genocid, dislocări de populaţii şi intervenţie externă în Africa;
 • Abordari critice şi constructiviste asupra securitatii şi securitate umană;
 • Socio-constructivism în Relații Internaționale.
 • Analiza relațiilor internaționale (RISE R și RISE E)
 • Internaționalizarea conflictelor etnice și religioase (Master SPEC-fr și Studii Transatlantice)
 • Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale, seminar (Master SPEC-fr și Studii Transatlantice)
 • Studii de securitate  (RISE R și RISE E)
 • Program consultații: Joi 14.00-16.00, birou
 • E-mail: laura.herta@ubbcluj.ro  

List of publications

Laura-Maria Herța, PhD

 

Books (single author):

 1. De la relațiile româno-sârbe la relațiile româno-iugoslave. Interpretări constructiviste, Cluj-Napoca: EFES, 2012, 182 p. ISBN 978-606-526-115-0
 2. Construcţia ameninţării titoiste şi impunerea modelului sovietic. Conflictul româno-iugoslav prin lentila socio-constructivistă (1948-1954), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN 978-606-37-0101-6 (E-book), ISBN 978-606-37-0098-6 (print)

 

Chapters in books:

 1. “Uniunea Europeană – putere normativă, putere civilă”, in Nicolae Păun (coord.), Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, valori, instituții, politici, București: EDITURA ACADEMIEI ROMANE, 2017, pp. 869-879.
 2. “Europa proiectul unei vieți. Robert Schuman” (together with Sergiu Mișcoiu), in Nicolae Păun (coord.), Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, valori, instituții, politici, București: EDITURA ACADEMIEI ROMANE, 2017, pp. 160-167.
 3. “Frozen Conflicts in South Caucasus and their Impact on the Eastern Partnership. The case of Georgia and its Break-away Republics of Abkhazia and South Ossetia” (together with Alexandra Sabou), in Valentin Naumescu; Dan Dungaciu (eds.), The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics, Perspectives, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, ISBN (10): 1-4438-7191-5 ISBN (13): 978-1-4438-7191-4, pp. 116-156.
 4. “Humanitarian Intervention and Human Security – Sociological, Critical, and Constructivist Approaches to (In)security in Africa”, in Valentin Naumescu (ed.), Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, ISBN (10): 1-4438-5681-9 ISBN (13): 978-1-4438-5681-2, pp. 343-381.
 5. „Aspecte ale sociologiei și analizei relațiilor internaționale. Dihotomia războaie noi – războaie vechi” (Aspects of Sociology and Analysis of International Relations. The ‘new wars’-‘old wars’ Dichotomy), in Liviu Țîrău, Ștefan Melancu (eds.), Interferențe euro-atlantice (Euro-Atlantic Interferences), Cluj-Napoca: EFES, 2013, ISBN 978-606-526-142-6, pp. 444-456.
 6. „O analiză a relaţiilor româno-iugoslave între 1948-1970” (An Analysis of Romanian-Yugoslav Relations from 1948 to 1970), in Ruxandra Ivan (coord.), Direcţii principale în studiul relaţiilor internaţionale în România (Main Approaches on the Study of International Relations in Romania), Iaşi: Institutul European, 2007, ISBN 978-973-611-498-4, pp. 183-219.
 7. „Percepţii şi atitudini faţă de toleranţă şi drepturile minorităţilor” (Perceptions and Attitudes towards Tolerance and Minority Rights), together with Alice Schobel, in Sergiu Mişcoiu, Mirela Bardi, Loredana Nabăr (eds.), Percepţii şi atitudini ale studenţilor Universităţii „Babeş-Bolyai” faţă de Uniunea Europeană (Perceptions and Attitudes of Babeş-Bolyai University towards the European Union), Cluj-Napoca: EFES, 2007, ISBN (13) 978-973-7677-60-0, pp. 181-219.
 8. „Europa, proiectul unei vieţi: Robert Schuman” (Europe, the Project of a Lifetime: Robert Schuman), împreună cu Sergiu Mişcoiu, in Nicolae Păun (coord.), Actualitatea mesajului fondatorilor Uniunii Europene (The Message of the Founders of the European Union), Cluj-Napoca: EFES, 2006, ISBN (10) 973-7677-21-8, ISBN (13) 978-973-7677-21-1, pp. 85-96.
 9. „Modelul societăţii informaţionale. O abordare sociologică” (The Model of Informational Society. A sociological approach), in Horea Todoran (ed.) Societatea Informaţională Europeană (European Information Society), Cluj-Napoca: EFES, 2005, ISBN 973-8254-71-X, pp. 36-57.

 

 

Articles in conference volumes ISI Proceedings:

 1. “Intra-State Violence in D.R. Congo and Features of ‘New War’ Scenarios”,The 21st International Conference – The Knowledge-Based Organization, Management and Military Sciences, Conference Proceedings 1, 11-13 June 2015, “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2015, ISSN 1843-6722, pp. 44-49. DOI: 10.1515/kbo-2015-0006
 2. “Irregular Warfare and (In)Security in the Horn of Africa”,The 21st International Conference – The Knowledge-Based Organization, Management and Military Sciences, Conference Proceedings 1, 11-13 June 2015, “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2015, ISSN 1843-6722, pp. 50-55. DOI: 10.1515/kbo-2015-0007

 

Reviews in ISI journals

 1. Le Front National et ses répercussions sur l’échiquier politique français 1972-2002, Cluj-Napoca, EFES, 2005, 123 p., in Journal for the Study of Religions and Ideology, no. 12/2005, (book review), pp. 138-140.

 

Articles in academic journals indexed in international databases:

 1. “Complexities and Challenges within the Eastern Partnership: Ethno-Political Secessionism, Frozen Conflicts, and De Facto States in South Caucasus”, Studia UBB Europaea, (LXII) no. 1, March 2017, pp. 105-127.
 2. “Russia’s Hybrid Warfare. Why Narratives and Ideational Factors Play a Role in International Politics”, On-line Journal Modelling the New Europe, Issue no. 21, December 2016, pp. 52-76.
 3. «Les relations inter-communistes dans la période 1960-1965. La désoviétisation en Roumanie », Synergies Roumanie, GERFLINT, 2016, Paris, ISSN 1841-8333, ISSN de l’édition en ligne : 2261 – 3463, pp. 19-33.
 4. « Le kris dans les communautés rom de sud-est de la Roumanie. Quelles sont les sources pour la légitimité des krisnitori et de la perpétuation du kris? », in Studia UBB Europaea, (LXI), no. 2, June 2016, pp. 149-164.
 5. “The Violent Conflicts in Former Yugoslavia and the Vacillations of The West: Transatlantic Discourse Constructions of the Yugoslav Wars”, On-line Journal Modelling the New Europe, Issue no. 17, December 2015, pp. 164-185.
 6. « La Roumanie et la Yougoslavie entre les deux guerres: évolution, coopération, construction de la sécurité. Interprétations constructivistes », Synergies Roumanie, GERFLINT, 2015, Paris, ISSN 1841-8333, ISSN de l’édition en ligne : 2261 – 3463, pp. 103-116.
 7. “Warfare and Human (In)Security in the Horn of Africa”, in Studia UBB Europaea, (LX), no. 3, September 2015, pp. 121-144.
 8. « Regards croisés sur l’Afrique : démocratisation, conflits, intervention. Focus on Africa: democratisation, conflicts, intervention. Editors’ Note » (together with Sergiu Mișcoiu), Studia UBB Europaea, (LX), no. 3, September 2015, pp. 5-12.
 9. “Intra-state violence in Bosnia-Herzegovina and the Mixed Reactions from the International Community. An Analysis of the Ambivalence of the Transatlantic World, Romanian Review of International Studies, VI, 2, 2014, pp. 23-38.
 10. “European Values and Cyprus’ Accession to the European Union – Between Optimist Expectations and Disenchantment with Ethno-political Conflict, Romanian Review of International Studies, VI, 1, 2014, pp. 23-41.
 11. “Human Displacement and Insecurity in Africa: The Genocide in Rwanda, the Great Lake Crisis and the Wars in D.R. Congo”, Studia UBB Europaea, (LIX), no. 1, April 2014, pp. 263-284.
 12. “Suffering Civilians in Africa: between the Justifications for Humanitarian War and the Ethics of Humanitarian Assistance – ICRC and MSF Perspectives”, Studia UBB Europaea, (LVIII), no. 2, June 2013, pp. 39-74.
 13. Jus in Bello and the Solidarist Case for Humanitarian Intervention. From Theory to Practice”, Studia UBB Europaea, (LVIII), no. 1, March 2013, pp. 5-48.
 14. “Peacekeeping and (mis)management of Ethnic Disputes. The Cyprus Case”, Studia UBB Europaea, (LVII), no. 3, October 2012, Cluj-Napoca, pp. 59-76.
 15. “Le Yougoslavisme – une identité globale viable dans la Yougoslavie de Tito?”, Synergies Roumanie, Gerflint, numéro 1, 2006, Paris, ISSN 1841-8333, ISSN de l’édition en ligne : 2261 – 3463, pp. 98-105.
 16. “An Interpretation of Romanian-Yugoslav Relations according to Frederick H. Hartmann’s Cardinal Principles”, Studia Europaea, year L, no. 2-3/2005, Cluj-Napoca, pp. 107-120.
 17. “Yugoslav Peoples and the National Problem: Illyrianism, Yugoslavism, Titoism”, Studia Europaea, year L, no. 1/2005, Cluj-Napoca, pp. 109-118.
 18. “Western European ‘Identity’ versus Eastern European ‘Identity’?”, Studia Europaea, year XLIX, no. 1-2/2004, Cluj-Napoca, pp. 135-141.

 

Reviews in academic journals indexed in international databases:

 1. Hefried Münkler, The New Wars, UK: Polity Press, 2005, in Studia UBB Europaea, (LX), no. 4, December 2014, pp. 211-218.
 2. “Brent J. Steele, Ontological Security in International Relations. SelfIdentity and the IR State”, London and New York: Routledge, 2008, in Romanian Review of International Studies, IV, 2/2012, pp. 73-77.
 3. “Raymond C. Taras; Rajat Ganguly, Understanding Ethnic Conflict. The International Dimension”, third edition, Longman: New York, San Francisco, Boston, London, 2008, in Romanian Review of International Studies, I, 2/2009, Cluj-Napoca, pp. 77-81.
 4. Sergiu Mişcoiu, Le Front national et ses répercussions sur l’échiquier politique français, Cluj-Napoca: EFES, 2005, in Studia Europaea, LI, 1/2006, pp. 323-325.
 5. Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc (Stalinism for all seasons. A political history of Romanian communism), Iasi: Polirom, 2005, in Studia Europaea, L, no. 2-3/2005, pp. 475-478.

 

Articles in international conferences’ volumes:

 1. “Security as Speech Act. Discourse Constructions on the Syrian Refugee Crisis”, in Redefining Community in Intercultural Context (Selection of papers presented within the 6th RCIC Conference, Bari, 5-6 June 2017), “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House, 2017, ISSN 2285-2689, pp. 283-287.
 2. “Hybrid Warfare – A Form of Asymmetric Conflict”, in International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. XXIII, No 1 2017 , “Nicolae Balcescu” Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, ISSN 2451-3113, pp. 135-143.
 3. “The Language of National-Communism. Discourse Constructions of Yugoslav Independece in Tito’s Speeches”, in Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), Multicultural Representations. Literature and Discourse as Forms of Dialogue, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, Section: Communication, Journalism, Political Sciences and International Relations, ISBN: 978-606-8624-16-7, pp. 71-76.
 4. « Perspectives européennes sur la transformation de la guerre au début du XXIe siècle. Les conflits armés de la R.D.Congo, sont-ils illustratifs pour la thèse des « nouvelles guerres » ? », dans Adrian Corpădean (coord.), Actes francophones du Congrès international Cultura Europaea 2015, Cahiers de Fare no 12, L’Harmattan, Paris, 2017, ISBN : 978-2-343-13044-6, EAN : 9782343130446, pp. 55-72.
 5. « La réconciliation avec le passé : les attitudes et les (ré)actions de l’ouest vers la guerre en Bosnie et la guerre du Kosovo », dans Nicolae Păun; Sylvain Schirmann (eds.), Borders, Identities, Communities. The Road to Reconciliation and Partnership in Central and Eastern Europe, Nomos, Baden-Baden, 2016, ISBN 978-3-8487-3323-1 (Print), 978-3-8452-7663-2 (ePDF), pp. 363-388.
 6. « Le rôle de l’Union Européenne comme ‘norm diffuser’ et l’impact sur Géorgie-Abkhazie-Sud Ossétie. Assomptions socioconstructivistes », dans Sergiu Mișcoiu ; Nicolae Păun (eds.), Actes du colloque international « Intégration et Désintégration en Europe Centrale et Orientale », L’Harmattan, Paris, 2016, ISBN 978-2-343-09859-3, pp. 165-182.
 7. “Intra-state violence in DR Congo and Human Security – Perspectives from International Relations Theories”, in Wolfgang Benedek, Vanda A. Dias, Lisa M. Heschl, Matthias C. Kettemann, Reinmar Nindler, Kalkidan N. Obse, Stefan Salomon (eds.), An African Spring? Human Rights and Security in Times of Change, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC), Graz, 2014, pp. 186-218.
 8. “Ethno-Political Conflicts in the European Union’s Neighbourhood: The Cases of South Ossetia and Abkhazia”, in The European Union at a Crossroad, Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski” and “Hanns Seidel” Foundation, ISBN 978-954-8702-30-0, 2014, pp. 222-233.
 9. “The Sociology of New Wars”, in The Development of Political Science: European Practices and National Perspectives, Chernovtsy: Bukrek Publishing House, 2013, ISBN 978-966-399-482-6, pp. 65-67.
 10. “Yugoslavism – Viable Global Identity in Tito’s Yugoslavia?”, in Ladislau Gyémánt, Marius Jucan, Cristina Rotar (coordinators), Globalism, Globality, Globalization – Ten Years of European Studies in Cluj, Cluj-Napoca: EFES, 2006, ISBN 978-973-610-474-9, pp. 236-246.

 

 

Articles in national conferences’ volumes:

 1. „Nivelul doctoral în abordarea Bologna” (The Doctoral Level in the Bologna System), in Aplicarea Declaratiei de la Bologna la Universitatea “Babeş-Bolyai” (Applying the Bologna Declaration at Babeș-Bolyai University), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 137-143.
 2. “External Intervention in Armed Conflicts”, in Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea (Leadership and Management at the Beginning of the 21st Century), volumul VII, Sibiu: Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005, ISBN 973-7809-29-7, pp. 289-297.

 

Other publications:

 1. “‘Western Europe’ versus ‘Eastern Europe’”, in Minoo Alipour Birgani, Wieger Bakker, Tom Claassen, Reijer Gaasterland, Martijn de Groote, Viktor Timmermans, Esmeralde van Vliet (eds.), Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies (International Seminar), Inter-University Centre, Course Report, Dubrovnik, April, 19-23 2004, Utrecht/Amsterdam, 2004, pp. 89-90.

 

Didactical materials:

 1. Introducere în studiul relațiilor internaționale, suport de curs Învățământ la distanță, Cluj-Napoca: Facultatea de Studii Europene, 2013
 2. Analiza relațiilor internaționale, suport de curs Învățământ la distanță, Cluj-Napoca: Facultatea de Studii Europene, 2013
 3. Sociologia relațiilor internaționale, suport de curs Învățământ la distanță, Cluj-Napoca: Facultatea de Studii Europene, 2013

evenimente

 • Rezultate inițiale Admitere Master – 23 Iulie 2024

  Rezultate inițiale Admitere Master – 23 Iulie 2024

  Afaceri europene şi management de programe 23.07.2024 Comunicare internaţională 23.07.2024 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale 23.07.2024 Management performant 23.07.2024 Relaţii internaţionale, politică externă şi managementul crizelor 23.07.2024 Studii politice europene …
 • Rezultate inițiale Admitere Licență – 23 iulie 2024

  Rezultate inițiale Admitere Licență – 23 iulie 2024

  Rezultate Admitere Licență după perioada de contestație Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) 22.07.2024 Relaţii internaţionale şi studii europene ID 22.07.2024 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba …