Relații Internaționale și Studii Europene – în limba română

Postat în Ofertă de studii licență
DescriereDisciplineOportunități de carieră

Relații Internaționale și Studii Europene – program de licență multidisciplinar care cultivă excelența de 30 de ani, disponibil în limbile română (inclusiv ca învățământ la distanță), engleză și germană, formând specialiști pentru mediul politic-administrativ, diplomatic, dar și privat/ONG. Pachetele de discipline, bazate pe seturi de competențe inovative și o manieră de predare interactivă, includ module aplicative de integrare europeană/mecanisme decizionale în UE, relații internaționale, științe politice, drept, economie, limbi moderne și comunicare/negociere, cultură europeană, management de proiect, antropologie și IT. Carierele absolvenților se regăsesc în administrația locală, națională și organismele comunitare, cu exemple de Heads of Units la nivelul Comisiei Europene, dar și în corpul diplomatic român și european, organizații internaționale, mediul de afaceri și de consultanță (îndeosebi proiecte europene), corporații multinaționale și organizații non-guvernamentale. Linia de studiu la distanță li se adresează cu precădere candidaților care au deja un loc de muncă și/sau au domiciliul în străinătate, dar și celor care doresc să se (re)califice într-un domeniu competitiv sau să se specializeze în afaceri europene, în completarea unor studii universitare de nișă (drept, științe politice, psihologie etc.) Liniile de studiu beneficiază de suportul unei rețele Erasmus de 85 de universități și constituie un mediu intercultural foarte competitiv, la care contribuie profesorii străini (permanenți și invitați), conferințele internaționale și rețeaua de alumni care facilitează accesul absolvenților noștri la cariere internaționale.

Discipline obligatorii

Anul I

 • Istoria integrării europene
 • Informatică aplicată în ştiinţele sociale
 • Introducere în studiul relaţiilor internaţionale
 • Principii de economie
 • Europa: istorie și modernitate
 • Comunicare instituțională în UE
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 1
 • Instituţiile UE
 • Istoria relaţiilor internaţionale
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 2
 • Practică (90 de ore)

Anul II

 • Economie mondială
 • Introducere în geopolitică
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Procesul decizional în UE
 • Europenizarea României
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 3
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Politici comune în UE
 • Metode cantitative de cercetare
 • Sociologia relaţiilor internaţionale
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 4

Anul III

 • Instituţii şi organizaţii internaţionale (sem. sp.)
 • Sisteme economice contemporane
 • Analiza relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale integrării europene
 • Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice (sem. sp.)
 • Antropologia Europei
 • Economia integrării europene
 • Politică externă şi diplomaţie
 • Drept internaţional public
 • Managementul proiectelor europene

Discipline opţionale

Anul II

 • Drept constituţional
 • Principii de management
 • Strategia europeană privind Dunărea şi Marea Neagră
 • Comunicare pentru cariere internaționale 1
 • Studii comparative privind funcţia publică în UE
 • Principii de finanţe publice
 • Studii de securitate
 • Comunicare pentru cariere internaționale 2

Anul III

 • Management strategic: oportunităţi europene, provocări globale
 • Drept constituţional
 • Drept financiar şi fiscal
 • Managementul conflictelor în relaţiile internaţionale
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 •  Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;;
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;

 


evenimente

 • Întalnirile FSE cu comunitatea – ALSTOM

  Întalnirile FSE cu comunitatea – ALSTOM

  Vă așteptăm la o nouă întâlnire cu Comunitatea FSE în 20 aprilie 2021, de la ora 16:00! „Începând cu data de 29 ianuarie, Bombardier Transportation este parte din grupul Alstom. …
 • Debate – Poland and Romania – middle power states?

  Debate – Poland and Romania – middle power states?

  Moderator: Associate Professor Laura Herța Speakers: Associate Professor Adrian Gabriel Corpădean, Lecturer Ovidiu Vaida Institute of Political Science and Public Administration, Wyszyński University in Warsaw Faculty of European Studies, Babeş-Bolyai …