Lect. dr. Monica BURCĂ-VOICU

Postat în

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicatiiTeme licenţă şi disertaţie
 • Eonomie internațională
 • Competitivitate şi politici economice
 • Marketing internaţional
 • Marketingul IMM-urilor
 • Economie mondială (RISE II, Management II) – curs și seminar
 • Economie mondială (RISE – E II) –seminar
 • Principii de economie (RISE I) – curs şi seminar
 • Principiile marketingului (Management I) – curs şi seminar
 • Macroeconomie (Management I, AE I) –seminar
 • Marketingul serviciilor (MP II) – curs si seminar
 • E-mail:  monica.voicu@ubbcluj.ro
 • Consultații: Miercuri: 12:00-13:00 – Birou, clădirea FSE, str. Em de Martonne, nr. 1, etaj 1 sau MS Teams, cod zyzd9l Programarea se face prin email cu minim 24 h înainte

Cărți:

 • Burcă-Voicu, Monica-Ioana (2014), Evoluția și perspectivele produselor alimentare ecologice pe piața Uniunii Europene. Studiu de caz: România, EDITURA EFES, CLUJ-NAPOCA, P. 221, editură recunoscută CNCSIS;

 

Articole în reviste indexate BDI:

 • Burcă-Voicu, Monica (2012), The evolution of the organic food market in Romania – trends, opportunities and threats in the current international economic context”, în Romanian Review of International Studies IV, Nr. 2/2012, disponibil la adresa: [http://dsi.institute.ubbcluj.ro/docs/revista/82_ro.pdf]; – revistă indexată CEEOL
 • Racolța-Paina, Nicoleta; Burcă-Voicu, Monica (2013), The Competitiveness of SMEs in the EU Member States. Challenges and Lessons Ahead for Romania”, în Studia Europaea, No.3/2013, pp.37-60, – revistă indexată EBSCO, ProQuest, CEEOL;
 • Burcă-Voicu, Monica Ioana; Maniu, Mircea Teodor (2014), Sme’s Internationalization – Drivers And Barriers: The Case Of Romanian Economy”, în On-line Journal Modelling the New Europe, Issue No. 10/2014, pp.42-54, disponibil la adresa: [http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2012/05/Online-Journal-No.10-March-2014.pdf]; – revistă indexată CEEOL, EBSCO, Proquest, DRJI, DOAJ, SCIPIO;
 • Maniu, Mircea Teodor; Burcă-Voicu, Monica Ioana (2014), The University as a Regional Integrator. The Case of UBB within the Framework of Northwestern Development Region of Romania”, în STUDIA EUROPAEA, No. 2/2014, pp.5-20; – revistă indexată EBSCO, ProQuest, CEEOL;
 • Burcă-Voicu, Monica (2015), How to communicate the Quality of the Romanian Organic Food Products”, în Romanian Review of International Studies, Nr. 1/2015, revistă indexată CEEOL;
 • Burcă-Voicu, Monica Ioana (2015), The role of the agro-food SMEs for the development of the Romanian Rural Areas”, în STUDIA EUROPAEA, No. 2/2015 – revistă indexată EBSCO, ProQuest, CEEOL;
 • Burcă-Voicu, Monica Ioana (2015), Trade opportunities for Romania. Prospects and recorded performances of the organic food products at the level of the Romanian exports”, în On-line Journal Modelling the New Europe, Issue No. 15/2015 – revistă indexată CEEOL, EBSCO, Proquest, DRJI, DOAJ, SCIPIO;
 • Maniu, Mircea Teodor; Burcă-Voicu, Monica Ioana (2016), eu international trade in today’s entropic world economy.  A resilient neo-protectionist perspective, în STUDIA EUROPAEA, No. 4/2016, pp.5-20; – revistă indexată EBSCO, ProQuest, CEEOL;

 

Articole în reviste internaționale:

 • Maniu, Mircea; Kallai, Ella; Burcă-Voicu, Monica (2006), “Direct and reverse causality between teacher effect and student performance”, în International Journal for Education Law and Policy (IJELP), Volume 2, Issue 1-2, published by the European Association for Education Law and Policy (ELA) and Wolf Legal Publishers (WLP), Netherlands;

 

Articole în volumele unor conferinţe:

 • Burcă-Voicu, Monica (2008) “The development of the organic agriculture in the countries of the European Union. Lessons and perspectives for Romania”, lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale -“ The European Union Between First and Second Wave of Enlargement Towards Central and Eastern Europe” (2006), desfăşurată în cadrul Universităţii Al. I. Cuza Iaşi – lucrare pupublicata in in volumul conferintei Romania si Uniunea Europeana. Provocarile integrari”, editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romania;
 • Burcă-Voicu, Monica (2008), “Challenges and Opportunities for the Organic Agriculture. Attractiveness Factors for FDI in the Agro-Food Sector in Romania.”, lucrare publicata in volumul conferintei Foreign Direct Investment, Economic Growth and labour Market Performance: Empirical evidence from the New EU Countries, Ed: Maria Bîrsan, Gabor Hunya, Iulia Siedschlag, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, Romania, pp.211-222; editură recunoscută CNCSIS

Capitole în volumele colective:

 • Burcă-Voicu, Monica (2013), Calitatea ecologică a alimentelor. Produsele alimentare ecologice în economia românească, oportunități la nivelul pieței Uniunii Europene”, în Interferențe Euro-Atlantice. 20 de ani de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai, editori: Țârău,L.C., Melancu,Ș., Editura EFES, Cluj-Napoca, pp. 318-330; editură recunoscută CNCSIS
 • Burcă-Voicu, Monica (2006), “Standardele – Bariere comerciale sau factori de creştere a competitivităţii produselor?”, capitol publicat in volumului Mediul European al Afacerilor, Bîrsan, M., editor, editura EFES, Cluj-Napoca, Romania, pp.159-182; editură recunoscută CNCSIS

evenimente