Centrul de Negocieri Internaționale

Acasă-HomePrograme-ProgrammesEvenimente-EventsEchipă-TeamParteneri-PartnersContact

Centrul de Negocieri Internaționale a fost inițiat prin proiectul Jean Monnet “European Policies and Negotiations” (2012-2015) și a constituit o bază de pregătire pentru negocieri a studenților Universității Babeș-Bolyai, dar și a liderilor din domeniul social și de afaceri.

Centrul are ca obiectiv realizarea pregătirii pentru negocieri internaționale și europene.

Pregătirea este realizată de universitari cu expertiză în domeniu, precum și de negociatori profesioniști din România și din rețele profesionale partenere din străinătate, prin intermediul unor evenimente specifice.

The International Negotiationcentre was initiated through the Jean Monnet project „European Policies and Negotiations” (2012-2015) and was a basis for preparing students of Babeş-Bolyai University, as well as social and business leaders, for negotiation stakes.

The Centre aims to prepare for international and European negotiations.

The training is carried out by academics with expertise in the field, as well as professional negotiators from Romania and from partner professional networks abroad, through specific events.

The International Negotiationcentre was initiated through the Jean Monnet project „European Policies and Negotiations” (2012-2015) and was a basis for preparing students of Babeş-Bolyai University, as well as social and business leaders, for negotiation stakes.

The Centre aims to prepare for international and European negotiations.

The training is carried out by academics with expertise in the field, as well as professional negotiators from Romania and from partner professional networks abroad, through specific events.

Prof.dr. Paul Meerts
Președinte de Onoare
Prof.dr. Vasile Pușcaș
Jean Monnet Ad Personam, Fondator al Centrului de Negocieri Internaționale, în cadrul proiectului Jean Monnet “European Policies and Negotiations”
Conf.dr. habil. Melania-Gabriela Ciot
Director
Lect.dr. Radu Albu
membru
Conf.dr. Ioan Nistor
membru
Drd. Ana Damaschin
membru
Drd. Ramona Sferlic
membru
Drd. Radu Mureșan
membru
Drd. Tudor Dan
membru
Stud. George Horațiu Bontea
membru
Stud. Maia Ghidirim
membru
Stud. Adrian Ionuț Bogdan
membru
Stud. Ion Fîntînă
membru

 

evenimente

  • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
  • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d