Arhivele Blog-ului

Oferta de studii master

Comunicare Internaţională

Postat în Oferta de studii master

NOU – Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (lb. engleză)

 

Postat în Oferta de studii master

Afaceri Europene si Management de Programe

Scopul programului îl reprezintă formarea masteranzilor în sfera afacerilor europene și a managementului de proiecte, prin livrarea unui curriculum modern, orientat asupra activităților practice și contactelor cu mediul public și privat.

Postat în Oferta de studii master

Cultural Diplomacy and International Relations

To provide students with an in depth understanding of the theory and practice of international relations within the contemporary interdependent world, placing a particular emphasis on cultural diplomacy within this framework

Postat în Oferta de studii master

Evaluarea Dezvoltarii Regionale

Acesta este primul masterat din România gândit și realizat prin cooperarea mai multor facultăți, pentru stabilirea unui plan de învățământ care vine în contact direct cu problemele socio-economice ale României, cu o abordare specifică pentru dezvoltarea regională din țara noastră în acest moment în care trebuie stimulată dezvoltarea umană durabilă și echitatea.

Postat în Oferta de studii master

Guvernanță Europeană

A deveni un profesionist în guvernanța europeană presupune: să fii pregătit să analizezi problemele complexe pe care le ridică guvernanța Uniunii Europene din cele mai variate perspective: științe politice, administrație, economie; să aplici cunoștințe teoretice într-un mediu aplicativ pentru rezolvarea unor probleme din viața reală, prin simulări, studii de caz și proiecte de cercetare

Postat în Oferta de studii master

Management Performant

Masteratul Management performant are ca obiectiv formarea de manageri pentru firmele de pe piața românească respectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial. Pentru aceasta se urmărește dezvoltarea bazei teoretice dobândite în timpul anilor de studiu din facultate și dobândirea de abilități practice de management folosind jocul de rol, exercițiul aplicat, studiul de caz etc.

Postat în Oferta de studii master

Management și negocieri internaționale și europene

În esență, acest masterat explorează arta și știința negocierii, instrumentând masteranzii cu tehnici de negociere mai puternice și mai productive decât cele utilizate până în prezent.
Masteratul Management și Negocieri Internaționale și Europene vă ajută să deveniți un excepțional negociator.

Postat în Oferta de studii master

Studii Politice Europene Comparate (lb. franceza) / Etudes Politiques Européenes Comparées

Obiectivele specializarii : formarea unor buni cunoscatori, din perspectiva multidisciplinara – istorica, filosofica, economica si juridica – ai procesului de transformare a spatiilor publice europene, astfel încât studiile de masterat sa permita fie continuarea prin studii doctorale în domeniul relatiilor internationale, integrarii europene, stiintei politice sau filosofiei politice, fie ocuparea unor locuri de munca în care o asemenea pregatire sa fie necesara (institutii, fundatii, mediul de afaceri).

Postat în Oferta de studii master

Transatlantic Studies

Based on a Central European perspective, in the exciting multicultural and academic capital city of Transylvania, the Master program of Transatlantic Studies creates excellent opportunities of deepening knowledge and doing research on European – North American complex relations.

Postat în Oferta de studii master

evenimente