Prezentare DSEG

 

Prezentare

Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă (DSEG) funcționează în cadrul Facultăţii de Studii Europene din iunie 2012, în urma reunirii în linii mari a două departamente și anume Departamentul de Administraţie Europeană şi Guvernanţă în Uniunea Europeană respectiv Departamentul Managementul Instituţiilor Europene.

Colectivul acestui Departament este format din 26 de cadre didactice (3 profesori, 9 conferenţiari, 13 lectori şi 1 asistent), care asigură activitățile de predare-învățare, cercetare și administrative pentru toate liniile de studiu la nivel licență și master deservite respectiv pentru Școala Doctorală. Cadrele didactice din acest Departament dețin calități umane și profesionale reale, acestea având o pregătire diversă (în domenii ca de exemplu: istoria, studiile europene,  științele economice, științele juridice etc.), beneficiind de o experiență vastă în domeniul academic respectiv de o dezvoltare profesională cu o puternică componentă internațională (dată atât de urmarea unor stagii de pregătire în străinătate cât și de colaborări cu specialiști renumiți din alte țări).

În prezent, DSEG deserveşte specializările:

Nivel licenţă:

  1. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene română și engleză – pentru disciplinele din domeniile construcţie și istorie europeană, instituţii şi politici europene, teoriile integrării şi guvernanţei, drept, management strategic şi managementul programelor europene
  2. Management- cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
  3. Administraţie Europeană – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum

Nivel master:

  1. Afaceri Europene şi Management de Programe – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
  2. Management Performant – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
  3. Guvernanţă Europeană – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum
  4. Managementul negocierilor europene și internaționale – cvasitotalitatea disciplinelor din curriculum

Nivel doctoral:

Prof. univ. dr. Nicolae Păun, Prof. univ. dr. Vasile Puscaș  și Conf. univ. dr. Gabriela Ciot sunt conducători de doctorat în domeniul relaţii internaţionale şi studii europene.

 

Octombrie 2016

 

evenimente