Afaceri Europene si Management de Programe

Postat în Oferta de studii master

Vă anunţăm că vă puteţi preînscrie online pentru cursul Manager de proiect până în data de 15 iulie 2019.

>> Preînscriere curs Manager de proiect <<

Curs ANC Manager de proiect 2019

35 locuri AEMP gratuit – in ordinea preinscrierilor până în data de 15 iulie 2019 (confirmarea locului este obligatorie)
25 locuri tarif preferential AEMP – 550 RON
25 locuri -masteranzi ai facultatii de la alte specializari – 1200 RON

Cursul este acreditat în conformitate cu standardele ocupaționale respective și absolvenții vor obține o diplomă de calificare recunoscută pe piața muncii. Cursurile se vor desfășura în limba română.

Numele meu este Andreea Mișcolți și sunt studentă în anul I la masteratul Afaceri Europene și Management de Programe. Fiind studentă la specializarea Administrație Europeană, încă din perioada licenței mi-am dorit o carieră în domeniul proiectelor europene, astfel m-am hotărât să aplic la masteratul de AEMP, pe care l-am considerat cel mai potrivit pentru ceea ce îmi doream eu. În acest prim an de AEMP am avut ocazia să studiez materii relevante pentru managemetul proiectelor europene (Managementul ciclului de proiect, Designul proiectelor, Identificarea surselor de finanțare etc), toate aceste materii fiind predate de profesori cu experiență în managementul proiectelor și în scrierea de proiecte pentru finanțare europeană. În ceea ce privește colaborarea cu profesorii, pot spune că aceștia sunt foarte deschiși, ne oferă suport ori de câte ori avem nevoie și ne oferă exemple care ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă în lumea proiectelor. Acest masterat este unul dintre cele mai practice masterate ale facultății noastre care îți oferă posibilitatea de a învăța din exemple clare, concrete și cel mai important reale, iar proiecte care au fost implementate sau depuse devin studiile noastre de caz la seminarii.

Numele meu este Diana Marlena Neagu. La masterul Afaceri Europene și Management de Programe am avut parte de o abordare integrată pentru a însuși cunoștințe și abilități necesare în acest domeniu. Deși la ciclul licență am studiat un alt profil – Comunicare si relatii publice -, după primul semestru la AEMP cursurile de fundamente juridice, economie globală și chiar engleză aplicată m-au familiarizat cu noțiunile esențiale necesare. Astfel, după cel de-al doilea semestru sunt deja încrezătoare cand vine momentul să concep un proiect de la zero, să găsesc surse de finanțare, să redactez o cerere de finanțare(fie ea și în limba engleză), știu care sunt normele legislative în vigoare și care sunt atribuțiile unui manager de proiect. Cel mai mult îmi place că acest master este interdisciplinar, materiile sunt diverse și abordarea dinamică, așa că depinde de tine cât de mult ești capabil să-ți lărgești orizonturile și pe ce planuri alegi să o faci. Aici vei fi mereu încurajat să-ți exprimi părerea și să-ți aduci prorpria contribuție, profesorii pun mult accent pe personalizarea cursurilor și seminariilor pentru a răspunde nevoilor noastre. Aștept cu nerăbdare finalizarea celui de-al doilea an, pentru a putea face o analiza completă a competențelor dobândite în prin acest master dar pot deja spune că sunt foarte mulțumită de alegerea facută.

Informații generalePrezentareOportunități de carierăCurriculumEchipaCRITERII DE ADMITEREAlumni
 • Limba de predare: română
 • Domeniul de studiu: relații internaționale și studii europene
 • Forma de invățământ: cu frecvență
 • Durata studiilor: 4 semestre
 • Număr de credite necesare pentru obtinerea diplomei de master:

120 credite pentru disciplinele studiate și

10 credite pentru examenul de susținere a lucrării de disertație

 • Număr de locuri bugetate: 43
 • Număr de locuri buget, domenii prioritare: 2
 • Număr de locuri cu taxă: 30
 • Taxa de scolarizare: 3000 ron/an, plătibili în 4 (patru) tranșe
 • Coordonatorul specializării: prof. dr. Nicolae PĂUN

E-mail: nicolae.paun@ubbcluj.ro

Telefon: 0264 405300, int. 5960

 • Compatibilitatea cu alte programe masterale:
Westfälische Wilhelms Universität Münster
University of Nottingham (Trent)
Université Libre de Bruxelles
Université de Cergy Pontoise
Universita degli Studi di Padova
University of Boston
University of Liverpool
Royal Holloway University of London
Université Lille 1
University of Applied Sciences of Stuttgart

 

PRIMUL MASTERAT DE PROFIL DIN ROMÂNIA, INTRODUS LA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE ÎN ANUL 2004,

FIIND TOTODATĂ PROGRAM DE EXCELENȚĂ AL UBB

Prezentare:

Masteratul AEMP a susținut în ultimii 12 ani dezvoltarea pieței proiectelor cu finanțare nerambursabilă din regiune și nu numai, prin know-how-ul generat într-un sector cu o dinamică aparte, cu provocări dintre cele mai diverse și cu o aplicabilitate foarte vastă. Mulți dintre absolvenții noștri lucrează în domeniul consultanței, unii optând pentru deschiderea unor firme specializate în scrierea și implementarea proiectelor europene, devenite exemple de succes pe piața regională și cu o deschidere mare către recrutarea actualilor masteranzi/absolvenți AEMP. Potrivit atât pentru spațiul privat, cât și pentru cel public, managementul de proiect are la bază principii compatibile cu foarte multe domenii de activitate, proiectele fiind scrise, implementate, monitorizate și evaluate într-o manieră oarecum similară, atât în sfera corporate, cât și în instituțiile publice, pe toate palierele guvernanței multi-nivel a Uniunii Europene. Predarea pune accentul pe componentele practice ale managementului proiectelor, cu studii de caz dintr-o arie foarte vastă și profesori specialiști în toate etapele ciclului de viață al proiectelor.

Studenții noștri provin dintr-un mediu extrem de variat, în consonanță cu specificul proiectelor europene, precum: relații internaționale, științe politice, istorie, economie, litere, geografie și științele mediului, medicină, psihologie și științele educației, arte etc. – pentru fiecare dintre acestea, misiunea noastră este de a identifica exemple de bune practici și proiecte finanțabile în exercițiul financiar actual. Cu o rată de integrare pe piața muncii relevantă de peste 80%, programul masteral AEMP a devenit un brand la nivel național și își continuă misiunea de a pregăti specialiști capabili să gestioneze un domeniu atât de necesar dezvoltării economice și sociale a României, o miză pragmatică a integrării europene, cu provocări diverse, aptitudini variate (comunicare, problem-solving, negociere, analiză, muncă în echipă, creativitate, prognoză etc.) și o multidisciplinaritate atractivă, reflectată în diversitatea mediilor din care provin masteranzii noștri.

Misiune:

 • formarea și dezvoltarea de cunoștințe și abilități, deprinderi și competențe specifice în sfera afacerilor europene;
 • dezvoltarea capacității de proiectare de intervenții specifice la nivel organizațional și regional în acord cu politicile europene;
 • dezvoltarea capacității de transfer între cercetare și practică în domeniul afacerilor europene (politici, instituții, fonduri, programe);
 • dezvoltarea de abilități și atitudini specifice negocierii, comunicării și promovării imaginii instituționale;
 • dezvoltarea de abilități și aptitudini necesare lucrului în echipă, în proiecte derulate în parteneriate public/privat, interregionale/europene;
 • creșterea gradului de accesibilitate a surselor de finanțare nerambursabilă oferite de către Uniunea Europeană, Asociația Europeană a Liberului Schimb, Guvernul României, ambasade, companii multinaționale etc.
 • dezvoltarea de competențe de determinare a nevoilor de schimbare, analiză, evaluare și generare de soluții adecvate, implementare de proiecte, (rezolvare de probleme, bune practici, generare de scenarii);
 • prezentarea modului de elaborare și fundamentare a proiectelor pe plan național și european (documente tip, aplicații de finanțare, studii de fezabilitate etc.);
 • prezentarea de metodologii de implementare și evaluare a proiectelor;
 • furnizarea de cunoștințe pentru consultanță managerială, expertiză și audit, studii de piață și fundamentare de strategii

Obiective:

 • furnizarea de informații și cunoștințe economice și formarea de competențe în domeniul identificării surselor de finanțare, administrării, monitorizării și evaluării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, națională și internațională.
 • formarea masteranzilor în sfera afacerilor europene și a managementului de proiecte, prin livrarea unui curriculum modern, orientat asupra activităților practice și contactelor cu mediul public și privat.

Avantaje:

 • practica la: RCG Consulting, Primaria Cluj-Napoca, Consiliul județean Cluj, RCS Consulting, Arini, AJOFM Cluj, OIR Posdru NV, British Council, Centrul Cultural Francez etc.
 • formare profesională acreditată ca manageri de proiect (se acordă certificat ANC COR 242101)
 • pregătirea examenelor EPSO, pentru o carieră într-o instituție a Uniunii Europene
 • participare în proiecte cu finanțare europeană (POS DRU / PO CU)
 • burse Erasmus la una dintre cele peste 70 universități partenere

Diplome și calificări dobândite:

 • diplomă de master
 • certificat de formare profesională ca manager de proiect (opțional)
 • instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene
 • organizaţii internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale
 • administraţia naţională, regională sau locală
 • cercetare
 • companii multinaţionale
 • firme de consultanţă
Semestrul IV este dedicat practicii în rețeaua de peste 30 de instituții publice și firme a programului AEMP, cu opțiuni de recrutare și training specializat în domeniul bunelor practici la locul de muncă.
Studenții sunt integrați în colective reale de management al proiectelor și în proiectele implementate de Facultatea de Studii Europene (Centrul de Management al Proiectelor), ca beneficiari/grup țintă. Mai multe informații în secțiunea Proiecte.
Întâlnirile periodice dintre studenți și potențialii angajatori, precum și cu decidenții naționali și europeni din domeniul proiectelor, sunt utile pentru conturarea unei rute de carieră (exemplu: Simplificarea fondurilor structurale și de investiții europene, 5 mai 2016 – link eveniment)
Absolvenții obțin o calificare completă, care le permite accesul direct în echipele de management, implementare și evaluare a proiectelor europene și internaționale (fonduri structurale, SEE, ONU, corporate, Orizont 2020, Erasmus Plus etc.).

Etapele unui proiect:

Identificarea surselor de finanţare

Designul proiectelor

Managementul ciclului de proiect

Legislaţia programelor şi proiectelor europene

Monitorizare, evaluare, audit

Planuri de afaceri

Modele de bune practici

Leadership şi networking în Europa Central-Răsăriteană

Cadrul economic și social al proiectelor:

UE în economia globală

Analiza şi evaluarea politicilor publice

Piaţa unică europeană şi economii emergente

Tipare ale integrării în Europa Central-Răsăriteană. Studii de caz

Finanţele şi bugetul UE

Modelarea Noii Europe

Analiza crizelor Uniunii Europene (opțional)

Competențe complementare:

Negocieri europene avansate

Tehnici de comunicare

Strategii IT

Dezvoltare profesională şi program aplicativ de training

EPSO (European Personnel Selection Office)

Cariere în instituţii publice (opțional)

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN Decanul Facultății de Studii Europene, Manager de proiect, Expert proiecte educaționale și de cercetare, proiecte Erasmus Plus
Conf. univ. dr. Alina ANDREICA Expert IT, rețele și proiecte TIC
Conf. univ. dr. Adrian CORPĂDEAN Prodecan, Facultatea de Studii Europene, Manager de proiect, Director Centrul de Proiecte al FSE
Conf. univ. dr. Florin DUMA Expert planuri de afaceri și finanțe publice, Expert monitorizare proiecte
Lect. univ. dr. Horațiu DAN Expert proiecte ale societății civile, proiecte culturale, relația cu mediul de afaceri
Lect. univ. dr. Delia FLANJA Expert comunicare multilingvă, comunicare în afaceri
Lect. univ. dr. Cosmin MATIS Expert modele de bune practici ale proiectelor cu finanţare europeană
Lect. univ. dr. Paula MUREȘAN Expert implementare proiecte, surse de finantare
Lect. univ. dr. Mihaela OPRESCU Expert legislația proiectelor europene
Lect. univ. dr. Monica POP Expert contabil, audit, evaluare proiecte
Dr. Adelhaida KEREKES Expert design proiecte, proiecte educaționale

Criterii generale:

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Ce ne interesează: Creativitate, abilități de problem-solving, abilități de comunicare, motivația de a lucra în proiecte, experiența (unde este cazul), voluntariat în mediul ONG, spirit asociativ, sprit de inițiativă etc.

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Adrian_Corpadean

Absolvirea masteratului AEMP a fost una dintre cele mai inspirate decizii pe care le-am luat în cariera mea, deoarece mi-a deschis numeroase porți către un domeniu care se potrivește cu orice rută academică/profesională – managementul proiectelor. Mereu diferite, de interes pentru mediul public și cel privat, proiectele îți oferă șansa de a concepe idei inovative, de a întâlni experți din diferite domenii și de a folosi abilități precum comunicarea, negocierea și rezolvarea promptă a problemelor în echipe de lucru. Este o bucurie și o onoare să predau acum la acest masterat cursuri precum Comunicare profesională și Managementul proiectelor, ambele în limba engleză.

Conf. Dr. Adrian Corpădean, Prodecan al Facultății de Studii Europene


 

Marius.Bradea

Programul de masterat „Afaceri europene și management de programe” pot spune că a fost o perioadă de maturizare profesională. Înscrierea la acest program mi-a deschis numeroase uși și mi-a oferit posibilitatea să aduc plus-valoare societății. Ce poate fi mai frumos decât să discuți de la egal la egal cu antreprenori de succes și să știi că de tine depinde câștigarea unui proiect sau pierderea lui? Ajungi să te implici 100% în fiecare proiect și să dai ce ai mai bun pentru a câștiga. Cu toate acestea, munca de consultant/Project Manager nu este o muncă de 8 ore pe zi, care să îți ofere o anumită rutină. Și dacă nu faci acest lucru cu pasiune, succesele se vor lăsa așteptate, iar în timp îți vei da seama că nu vrei să faci așa ceva pe viitor. Este foarte important să fii și o persoană cu verticalitate care are puterea să spună NU atunci când se forțează limita legalității. Astfel, recomand acest program de masterat doar în cazul în care chiar vrei să activezi în acest domeniu.

Marius Bradea – Consultant în management la EuroTop Consulting


evenimente