Coşuri de discipline pentru examenul de licenţă 2021

COȘURI DE DISCIPLINE  pentru sesiunile de licență iulie/septembrie ale anului universitar 2020/2021

 

SPECIALIZAREA RISE RO

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

 

SPECIALIZAREA RISE EN

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

 

SPECIALIZAREA RISE GE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

 • Procesul decizional în UE – Tematică;
 • Ideea europeană. Introducere în studii europene – Tematică;

 

SPECIALIZAREA AE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

 

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

evenimente

 • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
 • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d