Admitere etnici români

Înscrierile-nivel licenţă SE VOR FACE EXCLUSIV ON-LINE, prin intermediul platformei https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 

ATENŢIE: Candidaţii care deţin dublă cetăţenie, română şi moldovenească vor putea aplica la buget şi taxă, numai taxă sau numai buget (în funcţie de opţiunile dorite)în calitate de cetăţeni români, la toate specializările, NUMAI dacă au carte de identitate românească. Dacă diploma de bacalaureat nu a fost obținută în România, acești candidați vor fi considerați cetățeni români cu studii în străinătate și va fi necesară recunoașterea diplomei de bacalaureat. Pentru informații suplimentare, contactați echipa de admitere la mail: admitere.euro@ubbcluj.ro

Absolvenţii care nu deţin carte de identitate românească, pot candida numai în calitate de cetăţeni moldoveni de etnie română, fie la buget, la secţiile în limba română (NUMAI pe locurile de etnici), fie la taxa la oricare din specializările FSE, inclusiv la cele în limbi străine (de exemplu, Relații Internaționale și Studii Europene, în limba engleză sau germană).

ATENȚIE: Candidații cetățeni străini (bunăoară din Republica Moldova) care doresc să candideze pe locurile alocate etnicilor, trebuie să bifeze în platforma admiterii VREAU să mă înscriu pe loc special pentru candidați etnici români. Se recomandă ca mai întâi să se creeze dosarul pentru etnici, iar apoi să se creeze un al doilea dosar pentru taxă, evident, dacă se dorește acest lucru.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Fișa de înscriere (generată automat de platforma admiterii), semnată și scanată;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții din promoţia 2020) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal şi traducerea acesteia în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (dacă este cazul)-scanate;
 • Foile matricole pentru studiile liceale absolvite şi traducerea acestora în limba română sau într -o limbă de circulație internațională (dacă este cazul)-scanate;
 • Certificatul de naștere şi traducerea acestuia în limba română sau într -o limbă de circulație internațională, dacă este cazul-scanate;
 • Certificatul de căsătorie şi traducerea acestuia în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul-scanate;
 • Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – primele 3 pagini (scanat)
 • Adeverința medicală tip şi traducerea acesteia în limba română, dacă este cazul-scanate;
 • Eseul motivațional (scrisoarea de motivație)-datat, semnat și scanat (descarcă formatul standard al scrisorii de motivație în funcție de limba specializării– lb. română, lb. engleză, lb. germană).
 • Plata taxei de admitere (doar dacă se candidează pe locuri la taxă).
 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 la Metodologie; Aici. Declaraţia de asumare a identității culturale române nu trebuie completată de cetăţenii moldoveni.
 • Alte documente cerute de Metodologia pentru admiterea candidaţilor cetăţeni străini de origine etnică română, precum şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate. Metodologia poate fi descărcată AICI

Atenție: Pentru înscrierea pe locurile bugetate alocate etnicilor, nu se plătește taxă de admitere. Pentru înscrierea pe locurile de la taxă,  se plătește taxă de admitere formată din taxă de înscriere-150 RON și 50 lei taxă procesare pentru fiecare specializare pentru care se optează.

Pentru informații suplimentare despre Taxa de admitere pentru anul universitar 2021-2022, apasă AICI

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Paşii ce trebuie parcurşi în vederea înscrierii îi puteţi vedea AICI

 

evenimente