Admitere etnici români și studenți străini

Metodologie admitere etnici români

>> Metodologia pentru admiterea candidaţilor cetăţeni străini de origine etnică română, precum şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate poate fi accesată AICI <<

Înscrierile-nivel licenţă, în sesiunile din iulie şi septembrie 2020 SE VOR FACE EXCLUSIV ON-LINE, prin intermediul platformei Academic Info – Admitere

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Paşii ce trebui parcurşi în vederea preînscrierii şi înscrierii îi puteţi vedea AICI

Atenţie: Candidaţii care deţin dublă cetăţenie, română şi moldovenească vor putea aplica in calitate de cetățeni români la toate specializările,  NUMAI dacă au carte de identitate românească.

Absolvenţii care nu deţin carte de identitate românească, pot candida doar ca cetăţeni moldoveni de etnie română, fie la buget, la secţiile în limba română (pe locurile de etnici), fie la taxa la oricare din specializările FSE, inclusiv la cele în limbi străine.

Documente necesare pentru înscriere:

Anexa 1 – Date personale (generată automat de platforma admiterii), semnată și scanată;
Anexa 2 – Listă opțiuni (generată automat de platforma admiterii), semnată și scanată;
Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții din promoţia 2020) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal şi traducerea acesteia în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (dacă este cazul)-scanate;
Foile matricole pentru studiile liceale absolvite şi traducerea acestora în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (dacă este cazul)-scanate;
Certificatul de naștere şi traducerea acestuia în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul-scanate;
Certificatul de căsătorie şi traducerea acestuia în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, dacă este cazul-scanate;
Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – primele 3 pagini (scanat)
Adeverința medicală tip şi traducerea acesteia în limba română, dacă este cazul-scanate;
Eseul motivațional (scrisoarea de motivație)-datat, semnat și scanat (descarcă formatul standard al scrisorii de motivație în funcție de limba specializării– lb. română, lb. engleză, lb. germană).

● Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 la Metodologie. Declaraţia nu trebuie completată de cetăţenii moldoveni.

Alte acte cerute de Metodologie

Cetăţenii străini de etnie română şi cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate nu plătesc taxe de înscriere şi procesare dacă se înscriu pe locurile de etnici- buget, la specializări în limba română.

Cetăţeanul străin de etnie română şi cetăţeanul român cu domiciliul stabil în străinătate plăteşte taxă de înscriere şi procesare dacă optează şi pentru specializări la taxă, inclusiv în limbi străine.

Atenţie: În acest ultim caz, dovada plății taxei de admitere se va încărca pe platformă, doar dacă s-a optat pentru o altă variantă de plată decât cea online.

Taxa de înscriere (pentru specializările la taxă) este de 150 RON ( se plătește o singură dată, indiferent de numărul de specializări alese) și taxa de procesare este de 50 RON, pentru fiecare specializare aleasă

 

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor
originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 

Metodologie admitere Cetăţeni europeni

Pentru recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă vă rugăm să accesaţi STUDENTI EU

Metodologie admitere Cetăţeni non-europeni

 Pentru recunoaşterea studiilor cetăţenilor non-europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă vă rugăm să accesaţi STUDENTI NON-EU