Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE

Pentru Admiterea 2016 Universitatea Babeș-Bolyai va continua practicarea sistemului de  preînscriere  a candidaților, începând cu  1 martie 2016.

 

ÎNSCRIERE

Înscrierile  pentru admiterea 2016 la Universitatea Babeș-Bolyai se pot face începând cu 1 martie 2016, pentru următoarele categorii:

 • câștigatorii de olimpiade profesionale și competitii internaționale sportive sau de altă natură care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, pot fi declarați reușiți în baza unor astfel de performanțe stipulate de legislație;
 • licențiații care doresc să urmeze o a doua facultate;
 • absolvenții de colegii care doresc să își continue studiile;
 • posesori ai diplomei de bacalaureat;
 • candidații licentiați care doresc să se înscrie la învățământul la distanță;

 

 1. Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se poate face direct la sediul facultății.
 2. Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:
 • fișa de înscriere tip completată și semnată;
 • chitanța care dovedește plata  taxei de procesare  (50 RON).
 • chitanța care dovedește plata  taxei de inscriere  (150 RON).
 • scrisoarea de motivație – admis/respins (detalii pe pagina Criterii admitere licenta).
  Se depune o singură scrisoare de motivație, indiferent de numărul de specializări alese
  – Scrisoarea poate fi scrisă la calculator, dar să fie semnată olograf!
 • certificat de competență lingvistica pentru specializările: Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză și germană și Studii Americane (detalii pe pagina Criterii admitere licenta)
 1. Fişa de înscriere se poate obţine de la Oficiul Permanent al Admiterii al facultăţii prin solicitare directă, în fiecare zi între orele 8-16, prin poştă, sau e-mail (admitere.euro@ubbcluj.ro), sau se poate descărca utilizând linkul de mai sus.
 2. La înscriere, candidaţii sunt obligaţi să declare, conform Fişei de înscriere, dacă s-au mai înscris la altă facultate din cadrul sau din afara Universităţii Babeş-Bolyai, precizând numărul anilor de studiu în care au ocupat loc bugetat la UBB, sau la altă instituţie de învăţământ superior.
 3. Fişele de înscriere incomplete (înafara datelor legate de absolvire şi de bacalaureat pentru candidaţii care se preînscriu) sau neînsoţite de dovada în original a plăţii taxelor aferente (de procesare în cazul preînscrierii şi de înscriere şi procesare în cazul înscrierii) nu sunt luate în considerare. Persoana respectivă nu e considerată înscrisa la admitere.

 

Notă: IMPORTANT! Verificarea raportului de înscriere eliberat de facultate se face de către candidat în momentul primirii acestuia.Raportul reprezintă actul doveditor al înscrierii în baza de date a Admiterii 2016.

Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.