Preînscrierea și înscrierea candidaților

PREÎNSCRIERE ONLINE

Pentru Admiterea 2020 Universitatea Babeș-Bolyai va continua practicarea sistemului de preînscriere online  a candidaților, începând cu  1 martie 2020.

 >> PREÎNSCRIERE ONLINE <<

 

ÎNSCRIERE

1.Înscrierile  pentru admiterea 2020 la Universitatea Babeș-Bolyai se pot face începând cu 1 martie 2020, pentru următoarele categorii:

 1. câștigatorii de olimpiade profesionale și competitii internaționale sportive sau de altă natură care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, pot fi declarați reușiți în baza unor astfel de performanțe stipulate de legislație;
 2. licențiații care doresc să urmeze o a doua facultate;
 3. absolvenții de colegii care doresc să își continue studiile;
 4. posesori ai diplomei de bacalaureat;
 5. candidații licentiați care doresc să se înscrie la învățământul la distanță;

 

2.Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se poate face direct la sediul facultății.

3.Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 • fișa de înscriere tip completată și semnată;
 • declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor personale ale studenţilor.
 • diploma de bacalaureat (în original si în copie, pentru a fi certificată cu originalul)
 • foaia matricolă (în original şi în copie pentru a fi certificată cu originalul)
 • chitanța care dovedește plata  taxei de procesare  (50 RON).
 • chitanța care dovedește plata  taxei de inscriere  (150 RON).
 • scrisoarea de motivație – admis/respins (detalii pe pagina Specializari – a se vedea la fiecare specializare în parte). Scrisoarea poate fi scrisă la calculator, dar să fie semnată olograf!

 În cazul în care candidatul optează să se înscrie la mai multe specializări la linia de studiu română (Relaţii Internaţionale şi Studii Europene-zi, ID română, Management, Administraţie Europeană), va depune o singură scrisoare de motivaţie, indiferent de numărul de specializări alese.

În cazul în care candidatul optează să se înscrie la mai multe specializări cu predare în alte limbi decât română, respectiv germană şi engleză (Relaţii Internaţionale şi Studii Europene-în limba engleză ori germană, Relaţii Internaţionale şi Studii Americane- în limba engleză), candidatul va depune scrisoarea de motivaţie în limba de predare a fiecărei specializări, susţinând proba de admitere pentru fiecare opţiune.

În cazul în care candidatul optează să se înscrie la specializări cu predare în limba română şi într-o limbă străină (engleză sau germană), scrisoarea de motivaţie se va depune atât în limba română, cât şi în limba străină, urmând a susţine oral doar scrisoarea de motivaţie redactată în limba străină.

4.Fişa de înscriere se poate obţine de la Oficiul Permanent al Admiterii al facultăţii prin solicitare directă, în fiecare zi între orele 8-16, prin poştă, sau e-mail (admitere.euro@ubbcluj.ro), sau se poate descărca utilizând linkul de mai sus.

5.La înscriere, candidaţii sunt obligaţi să declare, conform Fişei de înscriere, dacă s-au mai înscris la altă facultate din cadrul sau din afara Universităţii Babeş-Bolyai, precizând numărul anilor de studiu în care au ocupat loc bugetat la UBB, sau la altă instituţie de învăţământ superior.

6.Fişele de înscriere incomplete (în afara datelor legate de absolvire şi de bacalaureat pentru candidaţii care se preînscriu) sau neînsoţite de dovada în original a plăţii taxelor aferente (de procesare în cazul preînscrierii şi de înscriere şi procesare în cazul înscrierii) nu sunt luate în considerare. Persoana respectivă nu e considerată înscrisa la admitere.

 

Facultatea de Studii Europene nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea greşită de către candidaţi a fişelor de înscriere.

 

 

 

 

evenimente