LICENȚA Specializări și criterii de selecție

Relații internaționale și studii europene în limba română - forma de învățământ zi si invatamant la distanta

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivaţie. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Relații internaționale și studii europene în limba germană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivaţie  redactată şi susţinută oral în limba germană. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA GERMANĂ

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 •  Criteriul B: nota examenului scris la Limba și literatura maternă (română, maghiară sau germană) din cadrul examenului de Bacalaureat.
Relații internaționale și studii europene în limba engleză - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivaţie  redactată şi susţinută oral în limba engleză. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA ENGLEZĂ

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat.
Management - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivaţie. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmeticăcu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Administraţie Europeană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivaţie. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică cu 4 zecimale a notelor primite de candidați la oricare două dintre probele scrise ale examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului. Pentru această linie de studii nu se solicită niciun certificat de competență lingvistică.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Criterii speciale - Olimpici

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCŞ sau premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, urmând a fi înmatriculaţi cu media 10.

Olimpicii internaţionali pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat.

Beneficiază de asemenea de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, urmând a fi înmatriculaţi cu media 10 şi candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale premiile II şi III la olimpiadele şcolare naţionale, precum şi locul I, II şi III la concursurile şcolare la nivel national sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.N.C.S., la următoarele discipline: Economie, Istorie, Matematică, Psihologie, Logică, Filosofie, Informatică, Geografie, limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă), Cultură şi civilizaţie, Istoria Holocaustului. Aceşti candidaţi pot urma, în regim bugetar, cursurile la cel mult o specializare.

 

evenimente