Taxe de admitere și școlarizare

Taxa de admitere pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) şi taxa de procesare (50 ron).

  • *Precizare Taxa de Procesare: Candidatii care doresc sa se înscrie la mai multe specializari/ linie de studiu din cadrul facultatii: Relatii Internationale si Studii Europene (romana, engleza, germana), Management, Studii Americane, Administratie Europeana, se vor înscrie separat la fiecare din ele, platind taxele de procesare corespunzatoare pentru fiecare specializare (de 50 RON) si taxa de inscriere (de 150 RON) o singura data
  • Plata taxelor se face prin ordin de plata sau mandat postal, în contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX    al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea  pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene, sau direct la sediul facultatii.
  • Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
  • Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).

Taxa de admitere nu este returnabila.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de scolarizare la nivel licenţă, pentru anul universitar 2018-2019 este de 2800 RON.

Dacă un student urmează în paralel două specializări/programe de studii în cadrul Facultăţii de Studii Europene, pentru a doua specializare taxa de şcolarizare este redusă cu 50%, respectiv la nivelul sumei de 1400 lei.

evenimente