Taxe de admitere și școlarizare

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) şi taxa de procesare (50 ron).

  • Plata taxelor se face prin  mandat postal, în contul IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX    al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea  pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admiterea la Facultatea de Studii Europene, sau
  • direct la sediul facultatii.

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare). Taxa de admitere nu este returnabila.

PRECIZARE: Candidatii care doresc sa se înscrie la mai multe specializari/ linie de studiu din cadrul facultatii: Relatii Internationale si Studii Europene (romana, engleza, germana), Management, Studii Americane, Administratie Europeana, se vor înscrie separat la fiecare din ele, platind taxele de procesare corespunzatoare pentru fiecare specializare (de 50 RON) si taxa de inscriere (de 150 RON) o singura data.

Taxa de scolarizare:

Taxa de scolarizare la nivel licenta pentru anul universitar 2016-2017 este de 2600 Ron.

evenimente