Management

Postat în Oferta de studii licenta
DescriereDisciplineOportunități de carieră

Specializarea Management a Facultății de Studii Europene – denumită inițial Managementul Instituțiilor Europene – a fost implementată începând cu 1997-1998 printr-un proiect european TEMPUS-PHARE, având ca sursă de inspirație instituții de învățământ superior prestigioase, precum Collège d’Europe din Bruges.

Disciplinele predate la specializarea Management a Facultății de Studii Europene respectă standardele generale ale acestei specializări stabilite la nivel național de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior.

Alături de cunoștințele și competențele generale necesare absolvenților specializării Management, Facultatea noastră urmărește să le asigure și pe cele specifice, indispensabile procesului de integrare europeană, proces care va continua în viitorul previzibil. Disciplinele studiate pot fi încadrate în trei categorii:

 1. discipline economice fundamentale: Microeconomie, Macroeconomie, Principiile contabilităţii, Bazele managementului, Principiile marketingului; Finanţe publice, Audit şi control financiar, Baze de date, Informatică aplicată în ştiinţele sociale, Dreptul afacerilor.
 2. discipline specifice din domeniul managementului: Managementul resurselor umane, Managementul carierei, Comunicare şi negociere afaceri, Management financiar, Management intercultural, Managementul IMM-urilor, Managementul carierei, Managementul inovării, Management strategic, Managementul resurselor umane.
 3. discipline din domeniul studiilor europene: Istoria integrării europene, Economia integrării europene, Instituţiile UE, Piaţa internă a UE, Managementul proiectelor europene, Economie internaţională.

Necesitatea acestei specializări de nișă precum și calitatea activităților didactice desfășurate sunt dovedite atât de interesul studenților cât și de locurile de muncă ocupate de absolvenți, în următoarele domenii:

 • Sectorul public, la nivel UE, naţional, regional sau local: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniştri, Comitetul Regiunilor, Agenţia de Programe, Oficiul European Antifraudă, Agenţii de dezvoltare regională, Guvernul României și agenții guvernamentale, autorități locale etc.;
 • Sectorul privat (firme şi sector asociativ): companii multinaţionale, reprezentanţe ale unor firme străine, societăţi mixte, Camere de Comerţ şi Industrie, bănci, ONG-uri, inclusiv în propriile afaceri, deschise prin dezvoltarea spiritului şi a competenţelor antreprenoriale.

Discipline obligatorii

Anul I

 • Principii de microeconomie
 • Principii de management
 • Principii de contabilitate
 • Istoria integrării europene
 • Informatică aplicată în științele sociale
 • Limbă străină pentru afaceri (I) – 1
 • Principii de macroeconomie
 • Matematici aplicate în economie. Folosirea WolframAlpha
 • Principiile marketingului
 • Contabilitate financiară
 • Metode calitative de cercetare
 • Dreptul afacerilor
 • Limbă străină pentru afaceri (I) – 2

Anul II

 • Economie mondială
 • Managementul resurselor umane
 • Baze de date
 • Calcule financiare și actuariale asistate de calculator
 • Dreptul muncii și securității sociale
 • Limbă străină pentru afaceri (I) – 3
 • Statistică
 • Finanțe publice
 • Economia integrării europene
 • Metode cantitative de cercetare
 • Limbă străină pentru afaceri (I) – 4
 • Practică de specialitate

Anul III

 • Management strategic: oportunităţi europene, provocări globale
 • Managementul carierei
 • Managementul calităţii
 • Management intercultural
 • Management financiar
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Managementul inovării
 • Managementul proiectelor europene
 • Managementul IMM-urilor
 • Tehnica elaborării lucrărilor de licenţă

Discipline opţionale

Anul II

 • Teoria generală a dreptului
 • Europa: istorie şi modernitate
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Instituțiile UE

Anul III

 • Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 •  Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;

 


evenimente