Arhivele Blog-ului

Anunțuri burse

Burse de performanţă stiinţifică, 2016-2017

Lista studentilor finanţati cu bursa de performanţă stiinţifică 2016-2017 Act aditional finanțare bursă performantă stiinţifică Rezultate finale competitie BP 2016 2017 Proces Verbal Selectie Burse Performanta 2016-2017 Anunţ burse de performanţă stiinţifică 2016-2017 Cerere bursă de performanţă 2016-2017 Hotărâre a Senatului privind numărul de burse acordate 2016-2017 Regulament privind acordarea burselor 2016-2017

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți

Anunţuri burse semestrul I 2016-2017

Anunţ burse sociale din fonduri extrabugetare 2016-2017 Anunţ burse de studiu, merit, sociale 2016-2017 Anunţ Important Cerere bursă socială Cerere bursă de merit Anunţ burse sociale semestrul I 2016-2017      

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți

Instrucțiuni privind admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică (CSPA) al UBB

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12841 din 4 iulie 2016 referitoare la Instrucțiunile privind Admiterea CSPA 2016: Hotarare cu privire la aprobarea Instructiunilor de admitere CSPA 2016_CA_4.07.2016 Procedura de selecție la facultăți 2016: Procedura selectie facultati_Admitere CSPA 2016 Înscrierea se va face online.

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

Modificarea cuantumului burselor

Cuantumul burselor studenților, începând cu semestrul II al anului universitar 2015-2016 BURSA DE MERIT – 480 lei BURSA DE STUDIU – 420 lei BURSA DE AJUTOR SOCIAL – 350 lei Listele nominale și numărul beneficiarilor de burse din fonduri bugetare rămân nemodificate, conform celor întocmite de către facultăți pentru sem. II al anului universitar 2015-2016. Diferențele cuvenite studenților beneficiari se vor achita începând cu luna aprilie 2016. Hotarare privind modificarea cuantumului burselor studentilor din semestrul II 2015-2016

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți

Bursele „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga”

Termen: 6 mai 2016 Detalii:www.roburse.ro/burse-parvan-iorga.php Bursele “Vasile Pârvan” și “Nicolae Iorga” se acordă pentru urmatoarele domenii: istorie și știinţe sociale; arheologie; arhivistică; biblioteconomie; filologie clasică și modernă; istoria artei și arhitectură; literatură și studii literare; arte; știinţe economice și știinţe exacte. Sunt eligibili studentii masteranzi, doctoranzi si post-doctoranzi. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 6 mai 2016. Informatii suplimentare despre aceste burse si dosarul de candidatura se pot obtine de pe site-ul Agentiei de Credite si Burse de Studii: http://www.roburse.ro/burse-parvan-iorga.php.

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți, Anunțuri studenți master

evenimente