Teze și Bibliografie

Tezele propuse de coordonatorii de doctorate a Școlii doctorale „Paradigma europeană” și bibliografia aferentă

Prof. Nicolae PăunProf. Vasile PușcașProf. Enikő VinczeProf. Sergiu MișcoiuProf. Mircea BrieProf. Valentin NaumescuConf. Gabriela Ciot

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Nicolae Păun

 • Comisia europeană. Proceduri, măsuri privind enlargementul
 • Parlamentul European. Dezbateri privind enlargementul pentru fiecare val de aderare. Alegerile pentru Parlamentul European (2019)
 • Politicile UE. Cazuri particulare specifice
 • Integrare şi dezintegrare în Europa Centrală şi de Est în secolul al XX-lea
 • Richard Coudenhove-Kalergi: Pan-Europa (Abordare monografică)
 • Richard Coudenhove-Kalergi: Pan-Europa (Un proiect federalist de integrare)
 • Mişcări federaliste şi organizaţii de integrare europeană după cel de-al doilea război mondial
 • Rolul capitalului străin în dezvoltarea şi modernizarea României în perioada interbelică
 • Valéry Giscard d’Estaing, europeanul
 • Adrian Marino, europeanul
 • Relaţiile României cu CEE. De la marea deschidere la eşecul regimului Ceauşescu
 • Oscilaţii privind percepţia asupra României în Comunitatea Europeană, în perioada regimului comunist
 • Mesajul diasporei române în Occident în perioada revoluţiilor din Est (1989)
 • România şi crizele din anii ’70. Criza energetică şi limitele modelului de dezvoltare industrial comunist
 • Căderea Zidului Berlinului. Influenţe central şi est-europene
 • România în geopolitica începutului de mileniu
 • Politica de vecinătate în Agenda Post-Lisabona
 • Marea Neagră: geopolitică şi strategii economice la graniţele Uniunii Europene
 • Etapele modernizării României. Un bilanţ în contemporaneitate
 • Decalajul în dezvoltare – Europele Europei astăzi
 • Crize în Europa Central-orientală în secolul XX
 • Proiecte privind unitatea Europei, în anii celui de-al Doilea război mondial
 • Cele Două Europe(industrială vs. agrară): unitate şi ruptură, convergenţă şi divergenţă
 • Planul Marshall: percepție și acțiune politică dincolo de Cortina de Fier
 • Rolul exilului din Europa Central-orientală în conturarea proiectelor de unificare europeană
 • Leadership și proces decizional național / european / internațional. Studii de caz: cariere pe grupuri socio-profesionale, etnice, de gen etc.
 • Surse de finantare a dezvoltarii si modernizarii Romaniei in perioada interbelica. Perspectiva comparata central europeana
 • Personalităţi ale exilului românesc
 • Europa cu mai multe viteze
 • Forţa tandemului franco-german.
 • Viitorul UE. Istoricii în dialog.
 • Economie şi societate. Istorici în dialog.
 • Divergenţe în Bazinul mediteranean.
 • Rolul economiei între comunităţi şi ţările arabe în perioada crizelor energetice din anii ‘70.
 • Migraţie şi interdependenţe în bazinul mediteranean.
 • Acordul Schengen şi impactul său asupra relaţiilor euro-mediteraneene
 • Vorbim pe o singură voce? UE după tratatul de la Lisabona
 • Post 1945 în Europa Occidentală. Boom economic şi integrare
 • Relațiile româno-maghiare in perioada tranziției. (1990-2004/2007)
 • România și Ungaria-țări membre ale Uniunii Europene. Punți, oportunități și provocări.
 • Frontiera în dezbarea europeană în sec. XX
 • Conferința de la Helsinki (1964). Moment crucial pentru destindere în perioada Războiului Rece
 • Discursul politic din anii ’90. Între două lumi
 • Începutul politicii regionale în UE.
 • O Europă cu mai multe viteze. Analiză de discurs
 • Contribuția României la procesul decisional în UE. Studiu de caz- Consiliul
 • Percepția Occidentului asupra României în perioada Războiului Rece
 • Diaspora românească și relațiile cu Țara în perioada comunistă
 • Relațiile Est-Vest în perioada stanilistă.
 • O destindere relativă în relațiile Est-Vest în anii ’60/ deceniile 6/7
 • Summitul de la Helsinki. O dezbatere extinsă asupra enlargementului.
 • Aderarea României la Uniunea Europeană în dezbaterea instituțiilor comunitare. Studiu de caz- Parlamentul European
 • Aderarea României la Uniunea Europeană în dezbaterea instituțiilor comunitare. Studiu de caz- Consiliul

 

Bibliografie:

 1. Păun, Nicolae; Ciceo Waldtraudt, Georgiana; Albu, Radu-Bogdan; Păun, Ciprian Adrian, Finalitatea Europei, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2005.
 2. Păun, Nicolae;  O’Neill, Michael,„Europe’s Crisis – A Crisis of Values?”, in: Europe’s Constitutional Crisis: International Perspectives, Ediţia a 2-a, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2008.
 3. Wallace, Helen,“Capitolul 4: O anatomie instituţionala şi cinci metode de politici”, in: Wallace, Helen; Pollack, Mark A.; Young, Alasdair R. (ed.), Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, ed. a 6-a, Institutul European din România, Bucureşti, 2011, pp. 59-92.
 4. Dezintegration and Integration in East – Central Europe . 1919 post 1989 ( W. Coth, Nicolae Păun), Nomos, 2014, 370 p.
 5. Păun Nicolae, Bădilă Ana Raluca, Dincolo de Europa- Conferința de Pace de la Paris, 1946. Ed. Presa Universitară Clujeană, 2018
 6. Păun Nicolae, Uniunea Europeană în contextual unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, valori, instituții, politici, Ed. Academiei Române, București, 2017
 7. Sylvian Schirmann, Crise, cooperation economique et financiere entre Etats europeens1929-1933, Comite pour histoiere Economique et Financiere de la France, Paris, 2000
 8. Intoduction to European Studies: A new Approach to Uniting Europe ( Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajaczkowiski), Centre for Europe, University of Warsaw, 2013
 9. Joseph E. Stiglitz, Mecanismele globalizării, POLIROM, 2008
 10. Jean-Baptiste Duroselle, Andre Kaspi, Istoria relațiilor internaționale 1948- până în zilele noastre, Științelor Sociale și Politice

 

Bibliografie opțională:

 1. McCormick, John, The European Union (Politics and Policies), WestView Press, 2008.
 2. Della Posta, Pompeo; Uvalic, Milica; Verdun, Amy (ed.), Globalization, Development and Integration. A European Perspective, Palgrave Macmillan, 2009.
 3. Marlier, Eric; Natali, David (ed.), Europe 2020. Towards a More Social EU?, Peter Lang, Bruxelles, 2010.
 4. Fraser, Cameron, An Introduction to European Foreign Policy, ed. a 2-a, Routledge, Londra, 2013.
 5. Hill, Christopher; Smith, Michael (ed.), International Relations and the European Union, Oxford University Press, New York, 2005.
 6. Bitsch, Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Ed. Complexe, 2004.
 7. Păun, Nicolae; Păun, Adrian Ciprian; Ciceo Waldtraudt, GeorgianaEuropa Unită, Europa Noastră, Presa Universitară Clujeană, 2003.
 8. Roth, François, Inventarea Europei. De la Europa lui Jean Monnet la Uniunea Europeană,  Institutul European, Iaşi, 2007.
 9. Luzarrága, Aldecoa; Llorente, Francisco; Guinea, Mercedes, Europa Viitorului. Tratatul de la Lisabona, Ed. Polirom, Iaşi, 2011.
 10. De Poncins, Étienne, Le traité de Lisbonne en 27 clés, Lignes de Repères, Paris, 2008.
 11. Affinito, Michele; Migani, Guia; Wenkel, Christian, Les deux Europes : actes du IIIeColloque international RICHIE, Ed. Peter Lang, Bruxelles, 2009.
 12. Brager, Bruce, The Iron Curtain: the Cold War in Europe, Chelsea House Publishers, New York, 2004.

 

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș

 •  Relațiile internaționale la începutul secolului al XXI-lea;
 • Politici internaționale și globalism;
 • Comunicarea în relațiile internaționale contemporane;
 • Negocieri europene și internaționale;
 • Proces decizional în politica externă.

Bibliografie:

 1. Baylis, J., Smith, S., The Globalization of World Politics (Second Edition), New York: Oxford University Press, 2001;
 2. Buzan, B, Little, R., International systems in world history: remaking the study of international relations, Oxford: University Press, 2000;
 3. Di Nolfo, E., Introducere în istoria relatiilor internationale, București: All, 2008;
 4. Keohane R. O., Nye, J. S., Putere și interdependență, Iași : Polirom, 2009;
 5. Kissinger, H., Diplomatia, București: All, 2003;
 6. Pușcaș, V., Relații Internaționale/Transnaționale, Cluj-Napoca: Eikon, 2007;
 7. Pușcaș, V., Managing global interdepencies, Cluj-Napoca: Eikon, 2010;
 8. Pușcaș, V., EU Accession Negotiations ( A Handbook), Viena: Hulla&Co Human Dynamics, 2013;
 9. Stiglitz, J.E., Globalizarea, București: Editura Economică, 2003;
 10. Waltz, K., Teoria politicii internaționale, Iași: Polirom, 2006;
 11. Wallace, H., Pollack, M.A., Young, A.R., Policy-Making in the European Union, 6th edition, The New European Series, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Concursul de admitere include:

O probă scrisă pe baza tematicii și bibliografiei date;

Un interviu pe baza proiectului de cercetare.

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Sociologie

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Enikő Vincze

 • Migrație transnațională și inegalități urbane (politici publice și experiențe cotidiene)
 • Transnational migration and urban inequalities (public policies and everyday experiences)

Bibliografie:

 1. Michael Burawoy: The Extended Case Method Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations) and One Theoretical Tradition, University of California Press, 2009
 2. Michael Burawoy: The Return of the Repressed: Recovering the Public Face of U.S. Sociology, One Hundred Years On, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 600, The Use and Usefulness of the Social Sciences: Achievements, Disappointments, and Promise (July, 2005), pp. 68-85
 3. Cris Shore and Susan Wright (eds): Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power, Routledge, 1999
 4. Alan Spector: Marxist Sociology and Humanist Sociology: Diversity, Intersections, and Convergence, in The American Sociologist, Vol. 33, No. 4 (Winter, 2002), pp. 111-126
 5. John T. Friedman: Beyond the Post-Structural Impasse in the Anthropology of Development,  In Dialectical Anthropology, Vol. 30, No. 3/4 (2006), pp. 201-225
 6. Mauro F. Guillen: Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature, In Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001), pp. 235-260
 7. Enikő Vincze: The racialisation of Roma in the ‘new’ Europe and the political potential of Romani  women. In European Journal of Women’s Studies, Special issue: The New Europe: 25 Years after the Fall of the Wall, November. 2014. 21: 435-442.
 8. „Faces and Causes of Roma Marginalization: the case of Romania”. In Júlia Szalai and Violetta Zentai (eds.) Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Contexts. E-book. Budapest: CEU Center for Policy Studies, Central European University. 2014. 67-97.
 9. Adverse incorporation of the Roma and the formation of capitalism in Romania. In Intersections. East European Journal of Society and Politics. 2015. (1) 4: 14-38 (http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/88/pdf_30)
 10. Precarization of Working Class Roma through Spatial Deprivation, Labor Destitution and Racialization. In Review  of Sociology of the Hungarian Sociological Association. 2015. 25(4): 58-85 (http://www.szociologia.hu/dynamic/58_85_oldal.pdf)
 11. Processes of subjectification and racialization of ‘the Roma’. In Gabriel Troc, Bogdan Iancu (eds.) Moduri de Apropiere și Rezistență Socială. Modes of Appropriation and Social Resistance. Conference proceedings. (The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology). Tritonic, Bucuresti. 2015. 35-61

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Științe Politice

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu

 1. Teorii si ideologii politice
  1. Bibliografie: Daniel Şandru, Reinventarea ideologiei, Iaşi, Institutul European, 2009
 2. Populism, extremism, radicalism, nationalism
  1. Bibliografie:  Sergiu Gherghina, Sergiu Miscoiu, Sorina Soare (coord.), Populismul contemporan. Un concept controversat si formele sale diverse, Iaşi, Institutul European, 2009
  2. Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, Sorina Soare (coord.), Contemporary Populism: A Controversial Concept and its Diverse Forms, Cambridge, Cambridge Scholars Press, 2013
 3. Dinamica sistemelor politice contemporane
  1. Bibliografie: Alexandru Radu, Sisteme politice contemporane, Cartea Universitară, Bucureşti, 2003
 4. Teoria discursului aplicata in stiinta politica
  1. Bibliografie: David Howarth, Jacob Torfing (eds.), Discourse Theory in European Politics, Palgrave, 2005
  2. Bibliografie: Sergiu Mişcoiu, Au pouvoir par le Peuple. Le populisme saisi par la théorie du discours, Paris, l’Harmattan, 2012
 5. Tranziţie, democratizare şi consolidare democratică
  1. Bibliografie: Dorothé Cossi Sossa (coord.), Nouvelles démocraties et socialisation politique. Etudes comparée des cas du Bénin, du Burkina Faso et de la Roumanie, Paris, L’Harmattan, 2012

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Relații Internaționale și Studii Europene

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Mircea Brie

 • Biserica și diplomația culturală. Cazul comunităților române din Spania/Italia
 • Comunitatea românească din Australia. Identitate, rol și implicare la nivel diplomatic
 • Comunitatea românească din Marea Britanie în contextul Brexit
 • Comunităţi periferice şi securitate societală în spaţiul european
 • Contribuția elvețiană la dezvoltarea României. Evaluarea Programului de Cooperare Elveţiano –Român
 • Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu România în contextual Acordurilor de Asociere
 • Cooperarea transfrontalieră dintre România și Ucraina. Studiu de caz: Combaterea contrabandei de țigări la granița de nord a României
 • Crizele demografice şi reevaluarea sistemelor de asistenţă socială din spaţiul UE
 • Diaspora turcă din Europa. Modele și teorii ale integrării
 • Diplomația culturală franceză în Europa Centrală și de Est
 • Elemente de soft power în relația Rusiei cu Republica Moldova
 • Elemente de soft power în relația SUA –UE
 • Frontierele ideologice şi simbolice ale spaţiului european
 • Identitate națională și identitate europeană în Europa Centrală și de Est
 • Identitatea minorităților naționale, educația și dialogul intercultural în Europa
 • Identitatea și violența publică în spațiul Balcanilor de Vest
 • Integrare şi dezintegrare etno-religioasă în spaţiul balcanic
 • Migraţia din spaţiul european şi identităţile de frontieră
 • Modele europene ale educației pentru minoritățile naționale
 • Revanşa identitară din spaţiul european
 • Rolul Bisericii în democratizarea Europei Centrale și de Est
 • Rolul diplomației culturale în stimularea relațiilor României cu India
 • Surse de stabilitate şi instabilitate în relaţiile dintre România şi Ucraina
 • Teorii și modele ale integrării minorităților în spațiul european
 • Vulnerabilităţile demografice ale UE

Bibliografie

 1. Dana Pantea, Ioan Horga, Mircea Brie, The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017, 381 p.
 2. Eurolimes, vol. 1-20
 3. Geremek, Bronislaw and Picht, Robert. Visions d’Europe. Paris: Odile Jacob, 2007
 4. Ioan Horga, Mircea Brie, Europe between Exclusive Borders and Inclusive Frontiers, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Europaea, Cluj-Napoca, 2010, p. 63-86
 5. Ioan Horga, Mircea Brie, Europe: A Cultural Border, or a Geo-cultural Archipelago, în The Cultural frontiers of Europe, Eurolimes, vol. 5, volume edited by Alina Stoica,  Didier Francfort, Judit Csoba Simonne, Oradea, 2010, p. 155-169
 6. Iordan Gheorghe Bărbulescu (coord.), Mircea Brie, Nicolae Toderaş, Cooperarea transfrontalieră între România şi Ucraina, respectiv între România şi Republica Moldova. Oportunităţi şi provocări între 2014-2020, Tritonic, Bucureşti, 2016, 232 p.
 7. István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie (eds), Ethnic Minorities and Majorities – Migration and Integration,  Debrecen University Press, ISBN 978-963-318-606-0, 2016
 8. István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie (eds), Migration and European Integration of Minorities, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017, ISBN 978-3-659-75971-0
 9. Mircea Brie, Alina Stoica, Florentina Chirodea (coord.), The European Space Borders and Issues. In Honorem Professor Ioan Horga, Editura Universităţii din Oradea/Debrecen University Press, Oradea/Debrecen, 2016, 586 p.
 10. Mircea Brie, Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers: Case Study Romanian – Ukrainian Frontier, în Ioan Horga, Istvan Suli-Zakar (coord.), Cross-Border Partnersip with Spacial Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border, Oradea-Debrecen, 2010, p. 23-36
 11. Mircea Brie, European enlargement and new frontiers Central and Eastern Europe, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Europaea, Cluj-Napoca, LIX, 1, 2014, p. 113-130
 12. Mircea Brie, Florentina Chirodea, Constantin Vasile Ţoca (coord.), European Public Policies. Instruments, Models and Behaviour in the Public Space, supliment Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Oradea, 2013, 354 p.
 13. Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş (coord.), Ethnicity and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 517 p.
 14. Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş (coord.), Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, Editura Universităţii din Debrecen/Editura Universităţii din Oradea, Debrecen/Oradea, 2011, 502 p.
 15. Mircea Brie, Ioan Horga, The European Union External Border. An Epistemological Approach, în Revista Română de Geografie Politică, 2009, p. 15-31
 16. Mircea Brie, Istvan Polgar, Florentina Chirodea (coord.), European Union. Identity, Diversity and Integration, supliment Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Oradea, 2012, 343 p.
 17. Mircea Brie, Sorin Şipoş, Ioan Horga (coord.), Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIII-XX Centuries), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011, 319 p.
 18. Muller, Uwe; Schultz, Helge (2002), National Borders  and Economic Desintegration in Modern East Central Europe, Franfurter Studien zum Grenzen, vol. 8, Berliner Wissenschaft Verlag, Berlin
 19. Nicolaides, Kalypso. “Les fins de l’Europe”. In Bronislaw Geremek & Robert Picht (ed.), Visions d’Europe, 275-290. Paris: Odile Jacob, 2007
 20. Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor Mateoc, From periphery to centre : the image of Europe at the Eastern border of Europe, Cluj-Napoca, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2014, 292 p.
 21. Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi (coord.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău, 2008, 482 p.; Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Oradea, 2010, 483 p.
 22. Sorin Şipoş, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Şarov, Ion Gumenâi (coord.), Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău, 2010, 577 p.
 23. Zielonka, Jan. Europe as Empire: Oxford University Press, 2006.

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Valentin Naumescu

 • Politica externă a UE și relațiile cu ceilalți actori globali și regionali
 • Politica externă a României după aderarea la NATO şi Uniunea Europeană
 • Crizele Uniunii Europene şi perspectivele Proiectului European
 • Ascensiunea partidelor eurosceptice şi radicale în Uniunea Europeană
 • Schimbarea ordinii mondiale. De la unipolarism la multipolarism
 • Marile Puteri astăzi. Între hard power şi soft power
 • Relaţiile transatlantice după Războiul Rece
 • Politica externă a Statelor Unite după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001
 • Rusia în sistemul relaţiilor internaţionale, după anexarea Crimeei
 • Politica externă a Germaniei şi raportarea Berlinului la Uniunea Europeană, Statele Unite şi NATO
 • Criza Orientului Mijlociu şi impactul asupra Europei. De la „Primăvara Arabă” la războiul civil din Siria şi criza refugiaţilor
 • Relaţiile România-Republica Moldova
 • Perspectiva europeană a Republicii Moldova
 • Criza Ucrainei în contextul tensiunilor geostrategice din Estul Europei
 • Rebalansarea NATO spre Flancul Estic al Alianţei
 • Parteneriatul strategic SUA-România în noul context european de securitate
 • Provocări de securitate în bazinul Mării Negre

Bibliografie orientativă

 1. Politica marilor puteri în Europa Centrală și de Est: 30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece (Valentin Naumescu, Humanitas, București, 2019)
 2. Henry Kissinger, World Order, Penguin, 2014.
 3. Robert D. Kaplan, Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare şi lupta împotriva destinului, Litera, 2016.
 4. Peter Mansfield, O istorie a Orientului Mijlociu, Bucureşti: Humanitas, 2015.
 5. Robert D. Kaplan, În umbra Europei. Două Războaie Reci şi trei decenii de călătorie prin România şi dincolo de ea, Bucureşti: Humanitas, 2016.
 6. Valentin Naumescu, Marile schimbări. Crize şi perspective în politica internaţională, Bucureşti: Ed. Trei, 2015.
 7. Valentin Naumescu (ed.), Democracy and Security in the 21st Perspectives on a Changing World, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 8. Valentin Naumescu, Teme de politică internaţională. Conflicte, tensiuni, dezbateri, Cluj-Napoca: EFES, 2014.
 9. Valentin Naumescu, Dan Dungaciu (Editors), The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics, Perspectives, Newscastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014

Propuneri de proiecte de teze de doctorat

Domeniul: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Melania-Gabriela Ciot

 • Procesul politicii externe;
 • Negocieri internaționale;
 • Politici europene;
 • Diplomație culturală;
 • Leadership și proces decizional;
 • Politică internațională;
 • Comunicare internațională.

Bibliografie

 • Bărbulescu, I. Gh., Procesul decizional în Uniunea Europeană, Iași: Polirom, 2008.
 • Bărbulescu, I. Gh., Noua Europă. Vol. I: Identitate și model European, Iași: Polirom, 2015.
 • Buzan, B, Little, R., International systems in world history: remaking the study of international relations, Oxford: University Press, 2000.
 • Ciot, M.-G, Modelul Negociatorului (idiosincrazii în procesul decizional al politicii externe), Cluj-Napoca: Eikon, 2012.
 • Ciot, M.-G, Negotiation and Foreign Policy Decision Making, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
 • Ciot, M.-G., Idiosyncrasies and Interculturalism in Foreign Policy Decision-Making, Cluj-Napoca: Editura Academiei Române. Centrul de Studii Transilvane, 2015.
 • Ciot, M.-G., (editor), Cultural Diplomacy and Today’s Foreign Policy, București: Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale “Ion I. C. Brătianu”, 2016.
 • Ciot, M.- G., (editor), Günter Verheugen: Negotiating the Enlargement of the European Union, București: Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale “Ion I. C. Brătianu”, 2015.
 • Keohane R. O., Nye, J. S., Putere și interdependență, Iași : Polirom, 2009.
 • Păun, N., O’Neill, M., Europe’s Crisis – A Crisis of Values?, in:Europe’s Constitutional Crisis: International Perspectives, Ediţia a 2-a, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2008.
 • Pușcaș, V., Relații Internaționale/Transnaționale, Cluj-Napoca: Eikon, 2007.
 • Pușcaș, V., Managing global interdependencies, Cluj-Napoca: Eikon, 2010.
 • Pușcaș, V., EU Accession Negotiations (A Handbook), Viena: Hulla&Co Human Dynamics, 2013.
 • Wallace, H., Pollack, M.A., Young, A.R., Policy-Making in the European Union, 6th edition, The New European Series, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Concursul de admitere include:

 • O probă scrisă pe baza tematicii și bibliografiei date;
 • Un interviu pe baza proiectului de cercetare.

SYLLABUS

evenimente