Înscriere modul DPPD

Mai multe informații privind admiterea la modulul pedagogic, respectiv
despre centrele de înscriere, găsiți pe site-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic