Admitere doctorat 2020

Calendar de admitere la doctorat 2020

Sesiunea 1 de admitere la doctorat

Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană

  • 6 – 10 iulie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
  • 13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
  • 27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)
  • 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși

Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele membre ale UE, SEE si CH)

  • 20 aprilie – 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
  • 6 – 10 iulie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea candidaților străini se face la Institutul de Studii Doctorale
  • 13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
  • 27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)
  • 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși
  • 16 octombrie 2020: termenul final de depunere a contractelor de studii universitare de doctorat la ISD

Înscrierea candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatul școlii doctorale, iar in perioada de stare de urgență sau stare de alertă (când activitățile didactice față în față sunt suspendate), înscrierile se vor face online la https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Important!

Platforma online de înscriere la  doctorat: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!  Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Foarte important: Înscrierea la doctorat implică depunerea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

De menționat: Dosarele de înscriere vor primi un număr unic de înregistrare care vă va fi transmis de secretariat. Doar acel număr va fi afișat în momentul afisării rezultatelor finale. Puteți solicita numărul doar de pe adresa de mail menționată la înscriere.

În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 1 iulie 2020.

Pentru detalii și nelămuriri privind procesul de înscriere sunteți rugați să contactați secretariatul Școlii Doctorale

pe adresa de mail: gianina.joldescu@ubbcluj.ro sau la telefon: 0264405300 interior 5960 în intervalul orar 9-12

evenimente