Admitere doctorat 2020

Calendar de admitere la doctorat 2020

Sesiunea 1 de admitere la doctorat

Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană

  • 6 – 10 iulie 2020: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
  • 13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
  • 27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)
  • 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși

 

Calendar de admitere 2020 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decât cele membre ale UE, SEE si CH)

  • 20 aprilie – 30 iunie 2020: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
  • 6 – 10 iulie 2020: Perioada de înscriere la concursul de admitere. Înscrierea candidaților străini se face la Institutul de Studii Doctorale
  • 13 – 21 iulie 2020: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
  • 27-29 iulie 2020: confirmarea ocupării locurilor (la Institutul de Studii Doctorale)
  • 1 octombrie 2020: înmatricularea candidaților admiși
  • 16 octombrie 2020: termenul final de depunere a contractelor de studii universitare de doctorat la ISD

 

În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 1 iulie 2020.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm urmăriți website-ul Școlii Doctorale.

Persoana de contract: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

evenimente