Administrație Europeană

Postat în Oferta de studii licenta

 

DescriereDisciplineOportunități de carieră

Specializarea  Administrație europeană  favorizează percepția interdisciplinară, care fundamentează aceste studii, anume a influenței politicului asupra economicului, socialului, culturalului, etc. In cazul studiilor de Administrație europeană se poate vorbi de o structură disciplinară flexibilă care se adaptează tendințelor teoretice majore ale momentului (studiile politice, regionale, de guvernanță și administrație, studii europene și de drept, etc.). Așadar dozajul dintre disciplinele care vin dinspre administrație europeană și cele ale studiilor politice și de drept propriu-zise dorește să confere profilului interdisciplinar o deschidere teoretică critică, evaluativă, dintr-un punct de vedere al prezentului, dar și o aderență reală la problemele unei comprehensiuni practice.

Impărțirea disciplinelor în categoriile  fundamentale,  de specialitate  și  complementare  relevă raporturile care stabilesc o relaționare între disciplinele din diferitele arii de studiu.

Discipline obligatorii

Anul I

 • Istoria administrației europene. Studii de caz
 • Informatică aplicată în ştiinţele sociale
 • Teoria generală a dreptului
 • Europa: istorie şi modernitate
 • Comunicare instituţională în UE
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 1
 • Macroeconomie
 • Instituţiile UE
 • Cultură şi societate
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 2
 • Practică (90 de ore)

Anul II

 • Drept constituţional
 • Procesul decizional în Uniunea Europeană
 • Spaţiul administrativ european
 • Studii comparative privind funcţia publică în UE
 • Spaţiul social european (seminar special)
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 3
 • Politici publice europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept civil
 • Finanţe publice
 • Metode cantitative de cercetare
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I) – 4

Anul III

 • Management strategic: oportunităţi europene, provocări globale
 • Teorii ale integrării europene
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale
 • Management public
 • Drept civil
 • Sociologie şi logică
 • Managementul proiectelor europene
 • Economia integrării europene
 • Drept financiar şi fiscal
 • Lobby, lobbysm în UE

Discipline opţionale

Anul II

 • Principii de contabilitate
 • Istoria integrării europene
 • Contabilitate financiară
 • Negocieri europene

Anul III

 • Managementul resurselor umane
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Managementul calităţii
 • Sisteme economice contemporane
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 •  Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;

evenimente