Facultatea de Studii Europene

Acest site este în construcție

Date de contact

Facultatea de Studii Europene

Strada Em. de Martonne RO- 400090 Cluj-Napoca

Tel. 0264 - 59.37.70

Tel: 0264 - 40.53.00 int. 5931

Fax. 0264 - 59.02.51

email : euro@euro.ubbcluj.ro