Regulamentul admitere master

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii. Regulamentul unitar are o anexă variabilă la nivelului fiecărei facultăţi, care cuprinde reglementarea specifică a facultăţii.

 

Regulament UBB admitere 2024

Regulamentul Facultății de Studii Europene admitere master 2024

Certificate lingvistice recunoscute pentru admitere 2023

evenimente