Projet Patrimoine Européen pour un Avenir Culturel Ensemble

Projet Patrimoine Européen pour un Avenir Culturel Ensemble (ProPEACE)


Coordonat de Universitatea Jean Monnet din St Etienne
Finanţat de Comisia Europeană (2016-1- FR01-KA203-023868)
Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, prin lector univ. dr. Albu-Comănescu Radu-Bogdan


Parteneri internaţionali: Islanda (Institutul de Studii Islandeze); Marea-Britanie (Edinburgh World Heritage Trust), Ţările-de-Jos (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek), Spania (Universitatea din Santiago de Compostella), Italia (Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali), România (Camera de Comerţ şi Industrie Sibiu), Israel (Universitatea din Tel-Aviv), Canada (Universitatea Laval, Québec)

Informaţii suplimentare: https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/zoom-sur/tous-les-articles/partenariat-strategique.html

Prin aplicarea ProPEACE se urmăreşte o analiză la înalt nivel privind strategiile patrimoniale europene, domeniu esenţial pentru formarea identităţii europene.
Partenerii doresc crearea unui pol de cunoaştere axat pe teritoriul Uniunii Europene şi destinat formării unei cetăţenii europene mai conştiente. Acest pol va putea să consilieze colectivităţile locale şi regionale, decidenţii şi actorii europeni implicaţi în domeniu, la nivel naţional şi local.
Premisele proiectului de parteneriat pornesc de la nevoia de clarificare a valorilor considerate esenţiale în patrimonializare, a criteriilor de definire a acestuia (variabile în funcţie de regim politic şi situaţie economică). Este necesară producerea unui concept inovator, critic şi complex pentru Europa şi de către Europa, pentru că, dincolo de problematizarea patrimoniului naţional şi naţional-european persistă întrebarea dacă Europa în sine nu este ea în sine un patrimoniu, din această perspectivă valorile civilizaţionale trebuind revalorificate.

ProPEACE se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, 2016-2019, cu un parteneriat dezvoltat între organismele publice şi cele private, beneficiiind astfel de un transfer de bune practici şi de aplicarea lor în domeniile cu capacitate de inovaţie societală.
La finalul celor trei ani, sunt prevăzute a fi create:

  •  un referenţial comun pentru definirea unui patrimoniu de interes european (dincolo de clasificarea tipurilor de patrimoniu)
  •  o competenţă europeană în jurul unei metodologii de valorificare a patriomniului, integrând o perspectivă care ţine cont de complexitatea patrimonială
  • crearea unui curs de formare sau a unui master în domeniu

Abordarea va fi transdisciplinară, integrând drept, arhitectură, ştiinţe politice, europenistică, ecologie şi studii de mediu, arte, litere, lingvistică, ş.a., asociindu-se strâns mizelor de dezvoltare teritorială şi regională, intereselor societăţii civile, gestiunii politice şi noţiunii de construcţie a cetăţeniei europene

Anul I se va concentra pe definirea patrimoniului european şi percepţia acestuia în comunităţile naţionale, a valorilor sale implicite, pe studierea percepţiei patrimoniului european în afara Europei ; se va construi un lexicograf comun, plurilingv, stabilindu-se conceptele comune, cele diferenţiate şi criteriile de recunoaştere. Anul se încheie cu un studiu de caz într-una din instituţiile partenere: dimensiuni patrimoniale, conflicte de recunoaştere.

Anul II este dedicat analizei şi evaluării, punerii în practică a unui tip de valorizare patrimonială, ţinând cont şi de strategia necesară: ce poziţie şi importanţă ocupă patrimoniul în geopolitica intra- şi extra-europeană? Există o politică patrimonială europeană? Acestea sunt urmate de un al doilea studiu de caz într-una din instituţiile partenere.

Anul III se va concentra pe crearea unui concept european de patrimoniu, preconziându-se şi crearea unui program de acţiune. Sunt prevăzute întâlniri dedicate elaborării unui curs sau master european permiţând o educare practică în domeniu, corespunzâtoare nevoilor statelor membre ale Uniunii. Studiu de caz într-una din instituţiile partenere.

evenimente