Proiecte

 • Transferarea modelului de integrare europeană dinspre Europa central-răsăriteană către Balcanii de Vest (TEAM-WB) – PN-III-P4-ID-PCE-2020-0608). Proiect de Cercetare Exploratorie UEFISCDI, implementat între ianuarie 2021 și ianuarie 2024 de o echipă de cercetători de la Facultatea de Studii Europene (Conf. dr. Adrian Corpădean, director de proiect, Conf. dr. Laura Herța, Conf. dr. Paula Mureșan, Lect. dr. Mihaela Oprescu, Lect. dr. Delia Pop-Flanja, Lect. dr. Elena Rusu, Drd. Diana Gligor). Pagina web PCE
 • Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP), POCU/626/6/13/132253 (COD SMIS 2014+ 132253), Proiectul are ca scop facilitarea tranziției de la educație la integrarea profesională pentru 324 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de la Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Facultatea de Teatru și Film, prin implementarea unui proiect inovativ de studiu la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. euro.ubbcluj.ro/cip (2020-2022).
 • Rămâi în EDucație! Reușește și Orientează-te către Studiile Europene! – RED ROSE. Proiect finanțat de Banca Mondială, care își propune organizarea de școli de vară la Facultatea de Studii Europene pentru elevi de liceu provenind din medii defavorizate, cu scopul de a-i ajuta în alegerea unei facultăți (2019-2022).
 • Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene – PROSE. Proiect finanțat de Banca Mondială. Are ca scop reducerea ratei de abandon universitar prin intermediul unui program inovativ de predare și practică, dedicat studenților din anul întâi de la Facultatea de Studii Europene (2019-2022).
 • DYCLAM+ este un program european original de formare academică, aflat sub marca ERASMUS+. Acesta oferă studenților un traseu educațional la Universitatea Jean Monnet (Franța, semestrul 1), Institutul Politehnic Tomar (Portugalia, semestrul 2), Universitatea Babeș-Bolyai (România, semestrul 3) și Universitatea Federico II Napoli (Italia, semestrul 4 și cursuri delocalizate), precum și la alți parteneri (2019-2024).
 • Programul ERASMUS Mundus MITRA a fost lansat în anul 2012 sub denumirea „Mediere interculturală, identități, mobilități și conflicte”. Programul își propune să răspundă provocărilor sociale din ce în ce mai pregnante care planează asupra societăților europene afectate de criza imigranților și de consecințele acesteia. Criza a accentuat tensiunile politice la nivel național și internațional din cauza abordărilor divergente în problema migrației. Provocarea, privită ca și consecință a procesului de globalizare, dezvăluie tensiuni adânc înrădăcinate în societatea zilelor noastre. Profesorii implicați în programul MITRA recunosc acest climat de instabilitate și acordă o atenție sporită în cadrul proiectului aspectelor legate de migrație. Programul de masterat MITRA este Erasmus Joint Master Degree (EJMD), începând din anul 2012 (2012-2018), și apoi din anul 2019 (2019-2024).
 • Frontiere în mișcare – ce modele avem pentru UE? 611115-EPP-1-2019-1-FREPPJMO-NETWORK. http://centre-jean-monnet.unistra.fr/the-project/ (2019-2022).
 • Justiția cutumiară a romilor în România, finanțat de Universitatea din Ottawa, director proiect : dr. Ghislain Otis, Université d’Ottawa, co-director proiect : dr. habil. Sergiu Mișcoiu, Universitatea Babeș-Bolyai. (2016-prezent).
 • Patrimoniu European pentru un viitor cultural împreună (2016-1- FR01-KA203-023868), (ProPEACE), http://www.propeace.eu/ (2016-2019).
 • „CLAUDIOPOLIS – orașul tinerilor. Program de practică pentru elevi și studenți în domeniul științelor sociale”, sponsorizat de Fondul Social European. Director de proiect, dr. Adrian Corpădean. (2014-2015).
 • Repararea daunelor ecologice în spațiul francofon – cazurile statelor Benin, România, Senegal și Togo. Proiect finanțat de AUF-AO (2012-2014).
 • Noile figuri ale statului de drept, legitimarea puterii și a justiției prin intermediul dialogului culturilor juridice. Proiect finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei-AUF/America de Nord (2012-2014).
 • Observatorul politic al Balcanilor. Proiect finanțat de AUF-BECO (2012-2013).
 • Grant pentru dezvoltarea curriculară a Programului de Masterat “Evaluarea Dezvoltării Regionale”, sponsorizat de Fondul Social European (2011-2013).
 • Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ghetourilor țigănești în context european. Finanțare: Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie (2011-2014).
 • Partide liberale în Europa Centrală și de Est după 1989, finanțat de partidul ELDR (2011-2012).
 • Proiectul LISBOAN, parte integrantă a Programului UE Lifelong Learning, în colaborare cu Universitatea din Köln (2010-2013).
 • Mituri politice în România post-comunistă, finanțat de CNCS – TE (Consiliul Național de Cercetare – Junior Teams) (2010-2013).
 • Programul de practică în managementul proiectelor „Jacques Delors– Bazele tranziției de la sistemul educational la viața activă”, finanțat de Fondul Social European (2009-2011).
 • Populism și neo-populism în Europa Centrală și de Est, finanțat de CNCS-PNII-Idei (Consiliul Național de Cercetare – Program „Idei”) (2009-2011).
 • Diferențe etnice în educație și perspective divergente referitoare la tinerii din mediul urban în Europa extinsă. Finanțare Program Cadru 7 (FP7), EDUMIGROM, Budapesta: Central European University – Center for Policy Studies (2008-2011).
 • DEMETRA –Dezvoltarea unei instruiri metodologice pentru instructorii companiei care oferă formare la locul de muncă în domeniul maselor plastice și în sectoare industriale conexe.
 • INNOME Instruire pentru Sistemul de Management al Inovării – ERASMUS +.

evenimente