Management și negocieri internaționale și europene

Postat în diverse
Informații generalePrezentareCurriculumEchipăCriterii de admitereContact
 • limba de predare: română
 • domeniul de studio: Relații internaționale și studii europene
 • forma de învățământ: zi-buget, zi-taxă
 • durata studiilor: 2 ani
 • numărul de credite necesare pentru obținerea diplomei de master: 120 ECTS
 • număr de locuri bugetate: 0
 • număr de locuri cu taxă: 50
 • taxa de școlarizare: 3000 ron/an, plătibili în patru (4) tranșe
 • numele si datele de contact ale coordonatorului specializarii:

Conf.univ.dr. habil. Gabriela Ciot;  email: melania.ciot@ubbcluj.ro

Facebook: Management și Negocieri Internaționale și Europene, Masterat FSE

 

 

Programul masteral aduce o viziune nouă, modernă și amplă a ceea ce înseamnă relații internaționale și afaceri europene în contextul actual. Obiectivul acestuia este de a oferi studenților competenţe esenţiale pentru o carieră de succes în aria profesională, dinamică a relaţiilor internaţionale şi în managementul negocierilor internaționale și europene. Avantajele oferite se regăsesc atât în curricula deosebit de vastă și bine orientată, cât și la nivelul activităților practice pe care și le propune, sub forma simulărilor de negociere pe teme de actualitate, a jocului de rol, contribuind astfel la dezvoltarea abilităților de management, negociere și rezolvare a situațiilor de criză și conflictelor.

Centrul de Negocieri Internaţionale şi Europene al Universității Babeș-Bolyai vine în sprijinul masteranzilor, prin activități didactice specifice organizate într-un cadru personalizat în spiritul desfășurării negocierilor multilaterale și bilaterale. Totodată, prin intermediul Centrului se organizează periodic sesiuni de pregătire în domeniul negocierilor internaționale și europene, susținute de negociatori profesioniști, recunoscuți la nivel internațional și național, precum și conferințe pe teme de interes, cu invitați de marcă, specialiști în activități diplomatice, ambasadori, oferind oportunitatea ca masteranzii să ia parte la discuții.

An 1, semestru I

 • Negocieri și relații interculturale (Negotiations and Intercultural Relations)
 • Etică și integritate academică (Academic ethics and integrity)
 • Media și diplomație publică (Media and Public diplomacy)
 • Modele de leadership și networking (Pattern of leadership and networking)
 • Fundamente juridice ale pieței unice (Juridical fundamentals of Internal Market)
 • Geoeconomie și geocultură (Geoeconomics and geoculture)

An 1, semestru II

 • Studii de caz în negocieri internaționale și europene (Case studies in International and European Negotiations)
 • Fundamente ale managementului internațional (Fundamentals of International Management)
 • Managementul ciclului de proiect (Project Cycle Management)
 • Metode de cercetare și de analiză în științele sociale (Methods of research and analysis in social sciences)
 • Practică (internship)

An 2, semestru III

 • Negocieri pentru parteneriate
 • Negocieri în afaceri economice internaționale (Negotiations in international economic affairs)
 • Tehnici de comunicare (Communication Techniques )
 • Platforme IT pentru managementul proiectelor (IT Platforms for project management)
 • Curs opțional 1 – (se va alege o disciplină din următoarele):
 1. Engleză aplică în managementul proiectelor (Applied English in project management)
 2. Team leadership. Dezvoltarea abilităților manageriale (Team leadership. Development of management skills).           

An 2, sem IV

 • Practică (Dezvoltare profesională și program aplicativ de training)/ Internship (Professional Development and Applied Training) Programme)
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație /How to prepare the dissertation
 • Curs opțional 2 – (se va alege o disciplină din următoarele):
 1. Strategii de marketing și inovare (Marketing and innovation strategies)
 2. Comportament organizațional (Organizational behaviour)
 3. Curs la alegere din curricula unui program de masterat oferit de UBB
 • Analiză de risc în politici și negocieri internaționale (Risk analysis in international politics and negotiations)
 • Diplomație corporativă (Governance diplomacy).
 • univ. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot – coordonatorul programului, Facultatea de Studii Europene
 • univ. dr. Adrian Corpădean – Decanul Facultății de Studii Europene
 • univ. dr. Mircea Maniu – Facultatea de Studii Europene
 • univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina – Facultatea de Studii Europene
 • univ.dr. Alina Andreica – Facultatea de Studii Europene
 • univ. dr. Ioan Nistor – Facultatea de Business
 • univ.dr. Mihaela Oprescu – Facultatea de Studii Europene
 • univ.dr. Delia Flanja – Facultatea de Studii Europene
 • univ. dr. Radu Albu – Facultatea de Studii Europene
 • univ.dr. Dorin Dobra – Facultatea de Studii Europene
 • univ. dr. Matiș Cosmin – Facultatea de Studii Europene

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Criterii de departajare (în caz de medii egale):

 • Criteriul A: media de la licență;
 • Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Responsabil program masteral:

Conf.univ.dr. habil. Gabriela Ciot

email: melania.ciot@ubbcluj.ro

Facebook:Management și Negocieri Internaționale și Europene, Masterat FSE

 

Informații generale, Admitere

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Studii Europene

Adresa:  Strada Emmanuel de Martonne nr. 1,Cluj-Napoca,  RO- 400090

Telefon / Phone: +40 (0)264 – 59.37.70, +40 (0)264 – 40.53.00 int. 5931

Fax: +40 (0)264 – 59.02.51

Întrebări legate de documentele necesare admiterii și înscrierii la masterat/Secretariat masterat:  Ana-Maria BICAŞ  email: anamaria.bicas@ubbcluj.ro; tel. 0264-593770


evenimente