Criterii de selecție admitere licență

Relații internaționale și studii europene în limba română - forma de învățământ zi si invatamant la distanță

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Relații internaționale și studii europene în limba engleză - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație redactată și susținută oral în limba engleză. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe loc candidatului, după susținerea interviului. Interviul se organizează după ce candidatul își finalizează procedura de înscriere online. Echipa de admitere va contacta candidatul la telefon și va transmite pe mail, link-ul aferent interviului privind susținerea scrisorii de motivație. În mail se va preciza ora la care se va derula interviul.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA ENGLEZĂ

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat.

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

Relații internaționale și studii europene în limba germană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație redactată și susținută oral în limba germană. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe loc candidatului, după susținerea interviului. Interviul se organizează după ce candidatul își finalizează procedura de înscriere online. Echipa de admitere va contacta candidatul la telefon și va transmite pe mail, link-ul aferent interviului privind susținerea scrisorii de motivație. În mail se va preciza ora la care se va derula interviul.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA GERMANĂ

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 •  Criteriul B: nota examenului scris la Limba și literatura maternă (română, maghiară sau germană) din cadrul examenului de Bacalaureat.
Diplomație în afaceri - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Management - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Administraţie Europeană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Criterii speciale - Olimpici

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale și internaționale, concursurile naționale sau internaționale, recunoscute de ministerul de resort sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, urmând a fi înmatriculați cu media 10.

Olimpicii internaționali pot beneficia de două specializări/programe finanțate de la bugetul de stat.