Centrul de Documentare Europeană

Centrul de Documentare Europeană
Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 

Facultatea noastră găzduiește, de peste 10 ani, Centrul de Documentare Europeană al UBB, parte a rețelei Europe Direct a Comisiei Europene, cu scopul de a facilita accesul publicului larg la informația europeană, în format tipărit și online. Centrul a fost reacreditat în 2018, ca parte a rețelei naționale gestionate de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Beneficiarii Centrului:

 • elevi și studenți interesați de europenistică
 • doctoranzi și cercetători
 • cadre didactice
 • mediul public, privat și non-guvernamental

Resursele Centrului sunt disponibile în limba română și în limbi de circulație internațională:

 • cărți și reviste de specialitate
 • publicații ale instituțiilor Uniunii Europene
 • baze de date și colecții on-line

Centrul organizează consultări publice, colocvii și mese rotunde pe teme precum:

 • agenda UE și reforma instituțională
 • resursele europene și gestionarea bugetului comunitar
 • comunicarea europeană
 • cetățenia europeană, libera circulație și piața comună
 • naționalism, populism, euroscepticism

 

Program CDE: luni-joi 8.00-19.30, vineri-sâmbătă 8.00-14.00

Adresă: Str. I.C. Brătianu nr. 22, Cluj-Napoca (Biblioteca Facultății de Studii Europene)

Board:   Conf. univ. dr. Adrian Corpădean –  Coordonator CDE (adrian.corpadean@ubbcluj.ro)

 

 

Contactați-ne și pe Facebook: https://www.facebook.com/studiieuropenecluj/

1
2
3
4

evenimente