Calendarul de desfășurare a examenului de licență

CALENDAR INTERN
privind organizarea activităților pt. desfășurarea examenelor de licență/disertație pentru promoția 2020/2021

Activitate Termen Observatie
Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2020 – 21 februarie 2021
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2020
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență/disertație, precum și capitolele lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2020
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2021 20 mai 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2021 14-21 iunie 2021
Proba scrisă a examenului de licență  (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2021 28 iunie – 04 iulie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2020 28 iunie – 04 iulie 2021
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2021 12 iulie 2021
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2021
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 23-25 august 2021
Proba scrisă a examenului de licență, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea septembrie 2021 01-03 septembrie 2021

evenimente