Anunț contract pentru examenele restante

Postat în Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II ȘI III CARE AU EXAMENE RESTANTE din anii universitari anteriori

Conform Art. 24, din Regulamentul de credite: Nepromovarea unei discipline obligatorii sau opţionale după două prezentări atrage după sine,  obligativitatea studentului de a plăti disciplina respectivă.

  • Plata pentru examenele restante din anii universitari anteriori se va efectua în Academic Info până la data de 7 ianuarie 2022.
  • Modelul de Contract de studii de restanță este postat pe platforma Elearning în secțiunea SECRETARIAT – STUDENȚI. Contractul trebuie descărcat, completat, semnat și reîncărcat de către student în platforma E-learning până la data mai sus menționată.
  • Achitarea taxei pentru o disciplină restantă permite 2 prezentări la examen ( o dată în sesiunea curentă şi o dată în sesiunea de restanţe a anului universitar 2021/2022).

evenimente