11 Iunie 2021: FSE își celebrează absolvenții

Postat în Anunțuri studenți licență

 ora 11:00 – Participarea tuturor specializărilor – nivel licență

Ora 11.00 – Cuvântul decanului FSE, conf. univ. dr. Adrian Corpădean

Ora 11.10 – Invitat Alumn FSE: Cristina Blaj

Ora 11.20 – Invitat Alumn FSE: Dalila Ciuclan

Ora 12.00 – Festivitatea de absolvire – RISE RO

Ora 13.00Festivitatea de absolvire – RISE ENG

Ora 14.00 – Festivitatea de absolvire – RISE GE

Ora 15.00 – Festivitatea de absolvire – AE

Ora 16.00 – Festivitatea de absolvire – MIE

Ora 17.00 – Festivitatea de absolvire – RISE RO ID

 


evenimente

  • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
  • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d